Zprávy


18. dubna 2013

Žena & Muž

Redaktor: ld

Aktualita

Zvýhodňování žen má definitivně skončit

Zatím v Rakousku

Neustálé protěžování žen již snad stačilo, nemyslíte?

Diskuse ke článku (1)

Pokračování článku


30. března 2013

Žena & Muž

Redaktor: ld

Aktualita

Ženy jsou obecně agresivnější než muži

Nejen v domácím násilí

Ženy jsou vůči partnerům agresivnější než muži a jejich zbraní je psychický teror. 70% jednostranného domácího násilí páchají ženy na mužích. Vyplývá to z výsledků dlouhodobého výzkumu Národního centra pro prevenci a sledování úrazů (CDC) ve Spojených státech.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


28. března 2013

Žena & Muž

Redaktor: ld

Aktualita

95 % dětí matkám, 5 % otcům

"Genderová rovnost" v ČR

„Tati, já nechci k mamince,“ začala Diana kňourat v autě, zatímco padající sníh tvořil na silnici souvislou, stále se zvětšující vrstvu.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


26. března 2013

Žena & Muž

Redaktor: ld

Aktualita

Drtivá většina pachatelů sebevražd jsou muži

Tragická statistika

Tendenci ukončit vlastní život mají výrazně muži než ženy. Za poslední sledované pětiletí sebevraždou skončilo dokonce pětkrát víc mužů než žen, na 1 dokonanou sebevraždu žen připadalo 4,8 sebevražd mužů.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


09. března 2013

Žena & Muž

Redaktor: ld

Aktualita

Sféra vzdělávání - muži vs. ženy

Diskuse ke článku (1)

Pokračování článku


06. března 2013

Žena & Muž

Redaktor: ld

Aktualita

Většinu obětí trestných činů tvoří muži

V roce 2010 bylo na území ČR evidováno celkem 14 113 obětí trestných činů. Více jak polovinu (53 %) obětí tvořili muži. Muži i ženy byli nejčastěji oběťmi úmyslného ublížení na zdraví, loupeží a nebezpečného vyhrožování. Uvedené trestné činy se týkaly přibližně 44 % obětí ženského pohlaví a téměř 70 % obětí pohlaví mužského.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


01. března 2013

Žena & Muž

Redaktor: ld

Aktualita

Muži a domácí násilí

Psychické násilí ze strany žen nesmí být tolerováno

Muži se nechali postupně zatlačit do kouta. Velkou roli v tom hraje jejich rytířskost, ale i vzájemné soupeření. Vždyť kolik se jich ochotně zastane chudinky ženy, kterou týrá nějaký despota. A čeká za to přinejmenším sympatie oné ženy. Také si netroufnou nevěřit nešťastné slabé osobě. Co když tu ale místo tyranského muže máme vypočítavou ženu?

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


20. února 2013

Žena & Muž

Redaktor: ld

Aktualita

Ženy páchají na partnerech těžké fyzické násilí stejně často jako muži - pravda o ženském násilí

Sociologické výzkumy z celého světa potvrzují: ženy jsou vůči partnerům fyzicky úplně stejně agresivní jako je tomu opačně. V násilí vůči dětem pak nad muži jednoznačně vedou. Těžké fyzické násilí v rodině není doménou mužů, ale naopak doménou žen.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


Strana:  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.