Zprávy


20. července 2013

Žena & Muž

Redaktor: ld

Aktualita

Mauerová své syny netýrala, nýbrž MUČILA

16.12.2010 MF Dnes : Matka tyranka z kauzy Kuřim bude platit z vězení výživné.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


11. července 2013

Žena & Muž

Redaktor: ld

Aktualita

Obvodní soud pro Prahu 8Na Obvodním soudu pro Prahu 8 jsou muži též v menšině.

Je zde 29 soudců, z toho 16 žen a pouze 13 mužů.

Mezi státními zástupci rovněž převažují ženy, kterých je zde 7. Muži jsou 3.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


08. července 2013

Žena & Muž

Redaktor: ld

Aktualita

Obvodní soud pro Prahu 6

30 soudců - 18 žen, 12 mužů

Diskuse ke článku (1)

Pokračování článku


05. července 2013

Žena & Muž

Redaktor: ld

Aktualita

Rozhodování mají v rukou ženy. Nevěříte?

Městský soud Praha - přehled soudkyň a soudců

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


30. června 2013

Žena & Muž

Redaktor: ld

Aktualita

Obvodní soud pro Prahu 4 - 61 soudců, z toho 10 mužů

Pokaždé, co jsem měl ve svém krátkém životě tu čest s justicí v této zemi, mi připadla jako posuzovatelka osoba ženského pohlaví - soudkyně. Nyní mě má čekat spor další, ve kterém mám mít procesní postavení poškozeného. Ačkoli pohlaví soudce jistě není nejdůležitějším faktorem, v duchu si kladu otázku, zda mi opět připadne žena či muž jako posuzovatel či posuzovatelka.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


28. června 2013

Žena & Muž

Redaktor: ld

Aktualita

Žena napadala učitele, musí na psychiatrii

Žena napadala učitele, musí na psychiatrii

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


27. června 2013

Žena & Muž

Redaktor: ld

Aktualita

Lidi si zvyknou...

V sobotu se v Praze konala akce nazvaná „Kongres žen“. Na rozdíl od segregačních vagonů Českých drah sem směli přijít i muži. Byli ovšem pochopitelně ve výrazné menšině.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


20. června 2013

Žena & Muž

Redaktor: ld

Aktualita

15.5.2013 MF Dnes : Tátové patří do rodin.Co je na tom?

Otcovská dovolená jako "nejrozumější věc" ?! Absolutní nesmysl !

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


Strana:  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.