Zprávy


28. října 2009

Politika

Redaktor: KaH

Aktualita

Kvóty nejsou diskriminací, ale dočasným srovnáním startovní čáry

Ministr Kocáb si téma vyrovnaného zastoupení žen a mužů v politice vzal jako své hlavní. Doslova prohlásil, že ČR je v této oblasti zaostalá . Tato slova jsou potvrzena i statisticky. ČR se svým 15procentním zastoupením žen v obou komorách parlamentu zaujímá 78. místo v žebříčku sestavovaném Meziparlamentní unií.

Diskuse ke článku (26)

Pokračování článku


27. října 2009

Politika

Redaktor: KaH

Aktualita

Komise podniká kroky k řešení nerovností v oblasti zdraví v EU

Evropská komise dnes představila soubor opatření, která pomohou členským státům a dalším subjektům řešit nerovnosti v oblasti zdraví, které existují jak mezi zeměmi EU, tak uvnitř jednotlivých zemí samotných.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


26. října 2009

Politika

Redaktor: KaH

Aktualita

Propustit ženu starající se o dítě? Jenom za plný plat

Lidé, kteří jsou na rodičovské dovolené a přitom pracují na půl úvazku, musí v případě, že je firmy nebo úřady chtějí propustit, dostat odškodnění vypočtené z platu za plný pracovní úvazek.

Diskuse ke článku (8)

Pokračování článku


19. října 2009

Politika

Redaktor: VaS

Aktualita

Alimenty za neplatícího rodiče by mohl platit stát

Poslanci by na říjnové schůzi dolní parlamentní komory měli projednat návrh zákona, který počítá s tím, že výživné, které nehradí na dítě rodič, by platil stát. Poslankyně Anna Čurdová (ČSSD), předkladatelka návrhu, tvrdí, že jde o nutnou pomoc pro matky samoživitelky.

Diskuse ke článku (17)

Pokračování článku


12. října 2009

Politika

Redaktor: VaS

Aktualita

K prvnímu jednání Výboru pro rovné zastoupení žen a mužů v politice

Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice podpořil úsilí ministra Michaela Kocába zvýšit počet žen v politice. Za prioritu považuje dosažení třicetiprocentního zastoupení žen na stranických kandidátkách tak, aby vždy ze 3 kandidátu byl jeden opačného pohlaví.

Diskuse ke článku (6)

Pokračování článku


12. října 2009

Politika

Redaktor: vikki

Aktualita

Kocáb už zase blbne

A je to tady zas. Kocáb poté co kam šlápl, tam tráva 10 let neporoste, se šel řečeno s klasikem Šimkem ukrýt do houští aby mu nepropíchli brzlík. Nyní, zdá se, opět ožil. Vypadá to ovšem, že jeho šílenství dostoupilo vrcholu.

Diskuse ke článku (1)

Pokračování článku


12. října 2009

Politika

Redaktor: VaS

Aktualita

Kocáb a Stehlíková chtějí více žen v politice

Ministr pro lidská práva Michael Kocáb a jeho předchůdkyně ve funkci Džamila Stehlíková zakládají Výbor pro vyrovnané zastoupení žen a mužů v politice. Podle Kocába jsou dnes u nás ženy statisticky vzdělanější než muži.

Diskuse ke článku (1)

Pokračování článku


25. září 2009

Politika

Redaktor: KaH

Aktualita

Neplatiči alimentov o vodičák neprídu

VARŠAVA - Poľský súd zakázal zabaviť neplatičom alimentov vodičský preukaz. Ústavný súd konštatoval, že pre tento trest nezodpovedá zásade primeranosti a neslúži cieľu, ktorým je platenie výživného.

Diskuse ke článku (6)

Pokračování článku


Strana:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.