Zprávy


05. ledna 2009

Názor

Redaktor: vikki

Aktualita

Osobní problém paní M. H.

Paní M. H. uveřejnila na Bristkých listech stať s názvem Žaluji na systém, neboť můj čas nejsou peníze. V polovině textu se vyskytuje následující věta: A tak mi nezbývá, než se obrátit na Vás se žádostí o solidaritu a z osobního problému udělat věc veřejnou.

Diskuse ke článku (20)

Pokračování článku


31. prosince 2008

Názor

Redaktor: Radim

Aktualita

Zákon a tradice

Zákon: Slovo nejvyššího významu přímo stvořené k tomu, aby bylo vytesáno do kamene. Hle, zde na této kamenné desce je vepsán nesmazatelný výraz pravdy o tom, co je dobré a spravedlivé. Není druhého místa pro text, v němž slova zasluhují vážit s vyšší distancí a nadhledem, než desky nesoucí sílu zákona z vůle věčné přírody a boží prozřetelnosti.

Diskuse ke článku (55)

Pokračování článku


03. prosince 2008

Názor

Redaktor: Radim

Aktualita

Hloupost jako nová ctnost

Na základě vědeckého výzkumu bylo potvrzeno, že hloupost má ve všech aspektech společenského života přednost před inteligencí. Výzkumy a studie amerického profesora Siegfrieda Streuferta, předního odborníka a badatele z oblasti lidské inteligence, jasně ukazují, že největší šanci na úspěch v soukromém životě i v zaměstnání mají ti z nás, kterým vůbec nedochází, co se děje.

Diskuse ke článku (73)

Pokračování článku


13. listopadu 2008

Názor

Redaktor: vikki

Aktualita

Cenu Džamily Stehlíkové pro rok 2008 získává …

Václav Jehlička, jup

Ale ne, zase kecám, jako obvykle. Ale kdyby se udělovala cena Džamily Stehlíkové, jako že by po sérii jejích netradičních nápadů mohla, pak by ji mohl získat pan ministr kultury Václav Jehlička za návrh uzákonit doživotní manželství.

Diskuse ke článku (81)

Pokračování článku


11. listopadu 2008

Názor

Redaktor: PeP

Aktualita

Prolomím vaše tabu

Co přinesla hlasitá ministryně Džamila Stehlíková.
Další bláznivý nápad. Nejhorší ministryně této vlády. Neúnavná Džamila. Novinové titulky z posledních týdnů ukazují, že ministryni pro lidská práva Džamile Stehlíkové (Strana zelených) rozhodně nechybí schopnost své posluchače nažhavit.

Diskuse ke článku (14)

Pokračování článku


11. listopadu 2008

Názor

Redaktor: PeP

Aktualita

Ach Džamilo, Džamilo ... 2

Když se bude, jak naznačil premiér Topolánek, obměňovat vláda, mohla by se jednou z obětí stát třeba i ministryně Stehlíková. Ale to by byla veliká škoda. Posuďte sami...
Zatímco o jiných ministrech či ministryních skoro neslyšíte, z Džamily Stehlíkové tryská jeden nápad za druhým.

Diskuse ke článku (3)

Pokračování článku


22. října 2008

Názor

Redaktor: KaH

Aktualita

Ideologická indoktrinace státních úředníků v praxi

Coby pracovník jednoho z ministerstev mám za povinnost čas od času se účastnit nejrůznějších školení. Na tom nic divného není. Je v zájmu každého zaměstnavatele, aby se jeho zaměstnanci průběžně vzdělávali a tím si zvyšovali kvalifikaci.

Diskuse ke článku (16)

Pokračování článku


29. září 2008

Názor

Redaktor: VaS

Aktualita

Úřad na zrušení: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Úřad – pozůstatek komunismu – je zbytečný a je ostuda, že ještě nebyl zrušen. Daňovým poplatníkům jeho výzkum nic nepřináší. Závěry studií jsou ubohé. Např. závěrem studie o Lisabonské strategii je že „ČR je v celkovém úsilí sociální politiky... zatím na nižší úrovni než představuje průměr zemí EU-15, přibližuje se však postupně tomuto evropskému standardu“ ...

Diskuse ke článku (4)

Pokračování článku


Strana:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.