Zprávy


15. října 2012

Názor

Redaktor: ld

Aktualita

Tradice a současnost

Tradice a tradiční hodnoty. Co pod těmito pojmy máme chápat? Záleží na tom, jak daleko do minulosti zaměříme svůj pohled, jak staré předky si dáme před sebe jako vzor dobře uspořádané společnosti. O tom, že tradice je měřítkem současných hodnot, není pochyb, pokud máme zájem udržet vůbec nějaký hodnotový žebříček.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


25. srpna 2012

Názor

Redaktor: ld

Aktualita

Bez pokory

Kdo jsme a kam směřujeme? Špatně položená otázka! Ptejme se, odkud jsme a čemu se vzdalujeme? Je s podivem, jak často ještě lidé mluví o pokoře. Pokořit se před čím? Před Bohem, před světem, před lidmi, před láskou, před ideály po té, co jsme se stali jejich kořistí?!

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


25. července 2012

Názor

Redaktor: ld

Glosa

Muž proti "násilí na ženách". Nedomyšleno?

Silně nedomyšleno!

Čím více se mluví o "násilí na ženách", tím více má veřejnost pocit, že je tento "problém" velmi rozšířen. Psychické týrání bývá plíživé, rafinované a nenápadné. O co méně je viditelné a odhalitelné, o to více je úřady tolerované a ženami zneužívané.

Diskuse ke článku (2)

Pokračování článku


11. července 2012

Názor

Redaktor: ld

Diskuzní příspěvek

Nedotknutelné ženy?

Ženy jsou v současné společnosti emancipovaná, permanentně zvýhodňovaná a protěžovaná skupina, jež je dnes nadržováno takřka naprosto ve všem. I mimo jiné z těchto důvodů není žádný důvod uplatňovat ve vztahu k dívkám či ženám jakékoli speciální ohledy.

Diskuse ke článku (4)

Pokračování článku


16. září 2010

Názor

Redaktor: Radim

Aktualita

Aristokracie a dělba moci

Svět je dílem Stvoření. Vše, co jest, je součástí tohoto stvoření, tedy i člověk. Řád stvoření je dán všemu, tedy i člověku. Jediným smysluplným poznáním pravdy a spravedlnosti je poznání řádu stvoření.

Diskuse ke článku (25)

Pokračování článku


14. září 2010

Názor

Redaktor: NTPT

Aktualita

Jsou to malí hajzlíci.

Jak to vidí děti. Tentokráte na téma NÁSILÍ

Diskuse ke článku (7)

Pokračování článku


06. srpna 2010

Názor

Redaktor: KaH

Aktualita

Otevřený sexismus

Není důsledkem slovníku, ale stavu mysli. Paradoxně korektně nastavené mysli v rámci pohlavní orientace, kdy naprosto po nikom nechci aby mi uznal, že genderová bagatelizace roste s genetickým nevyhraněním.

Diskuse ke článku (6)

Pokračování článku


16. dubna 2010

Názor

Redaktor: VaS

Aktualita

Danajský dar levice matkám

Strážci státních financí museli včera obracet oči v sloup. ODS vzdala několikatýdenní obstrukce a levice triumfovala: v souladu s požadavky odborů přehlasovala veto prezidenta, takže bude platit zákon, který vrací zdanění zaměstnaneckých výhod na loňskou, nižší úroveň.

Diskuse ke článku (11)

Pokračování článku


Strana:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.