Zprávy


09. července 2007

Feminismus

Redaktor: lajdar

Diskuzní příspěvek

Ženy jako bulvární sousto

Na světě se v každé době vyskytuje několik krasavic, které svým přístupem a postojem „nenápadně“ míchají dějinami i světovou politikou. Některé k tomu používají i mozek, ale většině stačí, že jsou krásné. Právě tyto bohyně nejvíce ovlivnily současný sexy trend a poskytly vzor k obecnému vkusu doby. Například:

Diskuse ke článku (34)

Pokračování článku


21. června 2007

Feminismus

Redaktor: Saša

Aktualita

Pokrytecká feministka

A tak jsem se znovu zamyslel nad jejím feminismem a byl jsem rozčarován. Jak je možné nastolit rovnoprávnost, pokud menšina rovnoprávnost prosazující současně zneužívá slabostí strany druhé? Nedávalo mi to smysl

Diskuse ke článku (38)

Pokračování článku


08. června 2007

Feminismus

Redaktor: Tom

Aktualita

PO ČEM "ŽENA" TOUŽÍ?

PŘEPISOVÁNÍ BINARIT VE FEMINISTICKÉ PORNOGRAFII

Problematičnost pornografie podle feministek nespočívá v její sexuální explicitnosti, ale v jejím sexismu. Feministický argument staví pornografii do ohniska genderového útlaku, tvrdí, že pornografie podřizuje ženy. Antipornografické feministky identifikovaly pornografii jako příčinu mužského násilí na ženách a nízkého statusu žen ve společnosti.

Diskuse ke článku (219)

Pokračování článku


07. června 2007

Feminismus

Redaktor: radon

Aktualita

Feminismus? A proč?

V (ne)vážné literatuře, jakou jsou Murphyho zákony, můžeme najít tuhle zajímavou myšlenku: Každý zdravý člověk chápe, že žena je člověk. Vztahují se tedy na ni práva lidská. Proč by tedy měla potřebovat ještě práva ženská? (Nakonec většina deklarací začíná otřepanou formulkou "Všichni lidé jsou si rovni...") Podívejme se na feminismus očima "mužského šovinisty"...

Diskuse ke článku (109)

Pokračování článku


06. června 2007

Feminismus

Redaktor: jjj

Recenze

ŽENY SUPER. MUŽI NEDOSTAČIVÍ, NEDOMRLÍ NEBO DEFEKTNÍ.

Komentář k filmům

Film Tajnosti má dobrou reklamu, doporučili mně jej přátelé, šel jsem se tedy podívat. Hlavní hrdinka Iva Bittová, produkce Jan Svěrák. Během promítání jej hodnotím – vše výborné: režie, herecké výkony, kamera, střih, hudba.

Diskuse ke článku (58)

Pokračování článku


01. června 2007

Feminismus

Redaktor: Tom

Aktualita

Lesbický feminismus

Lesbický feminismus je širokospektrální teorie spojující lesbismus a feminismus. Kromě toho, že lesbické a feministické hnutí spojují společné cíle - rozhodování o sobě, podpora žen ženami a odpor proti institucím, které kontrolují muži -, lesbické feministky tvrdí, že povinná heterosexualita je baštou mužské nadřazenosti, a teda i společným jmenovatelem při útlaku všech žen.

Diskuse ke článku (18)

Pokračování článku


17. května 2007

Feminismus

Redaktor: radon

Aktualita

Máma, táta a gender slouží sprosté reklamě

Táta–máma, máma–táta. V kuchyni i u fiata. Tak se jmenuje omalovánka, která má naučit děti správně genderově myslet.
Rodina běží jako hodinky. Matička řídí auto, tatíček připravuje snídani, vodí děti k doktorovi, myje je. Autorky mají velké ambice.

Diskuse ke článku (182)

Pokračování článku


16. května 2007

Feminismus

Redaktor: vikki

Aktualita

KATEGORIE ŽENA ZRUŠENA

Přistála mi na stole knížka. Jmenuje se Genderově citlivá výchova: Kde začít a pojednává o tom, že trpíme stereotypní představou, že hoši jsou aktivnější než dívky, kluci mají rádi techniku a holky povídání. Proto by učitelé měli vychovávat děti jako lidi obecně a ne tyhle přežité představy posilovat. „Jenže které všechny to jsou?“ říkal jsem si nad ní.

Diskuse ke článku (89)

Pokračování článku


Strana:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.