Zprávy


13. srpna 2007

Feminismus

Redaktor: vikki

Aktualita

FEMINISTKA, NEBO JEPTIŠKA?

Je zdánlivě naprosto protichůdné, co nese poslání jeptišky a co nese poslání feministky. Když se však na tyto zajímavé skupiny žen podíváme podrobněji, zjistíme, že je toho více spojuje než rozděluje.

Diskuse ke článku (78)

Pokračování článku


06. srpna 2007

Feminismus

Redaktor: vikki

Aktualita

IDEOLOGIE: Je feminismus jedinou cestou ke zrovnoprávnění mužů a žen?

Na úvod bych rád řekl, že si to nemyslím. Feminismus považuji za slepou uličku v řešení problému, který dokonce feminismus ani neřeší – pouze se soustřeďuje na zbytečné a okrajové problematiky.

Diskuse ke článku (148)

Pokračování článku


25. července 2007

Feminismus

Redaktor: Saša

Aktualita

Feministky, čarodějnice a opičky bonobo

Pokud budeme brát misogynii jako mužskou psychickou nemoc, tak jak ji diagnostikuje moderní psychologie, můžeme také feminismus zařadit mezi těžké a rozšířené psychické poruchy. Symptomy této nemoci jsou: popření vlastní přirozenosti a přenesení objektu nenávisti na vytoužené mužství. Myslím, že Gustave Le Bon, francouzský sociolog a autor knihy Psychologie davu, měl pravdu: Feminismus, stejně jako socialismus, se musí léčit.

Diskuse ke článku (266)

Pokračování článku


25. července 2007

Feminismus

Redaktor: jjj

Aktualita

FEMINISTICKÁ LÍHEŇ

konečně vědecký obraz feministky

Jak je možné, že se lidé nepoučili z otřesných událostí v minulém století, kdy si prožili hned několik totalitních diktatur ve jménu „rovnosti, svornosti a bratrství“ s desítkami miliónů mrtvých a umučených? Jak může totalitní feministická ideologie s úplně stejnou podvodnou rétorikou o „rovnosti šancí, pohlaví a všeho dalšího možného co nás tak ještě napadne“ rekrutovat své militantní protagonistky, které nenarážejí při své spanilé jízdě všemi orgány státní moci téměř na žádný odpor? Jsou snad lidé slepí a hluší?

Diskuse ke článku (7)

Pokračování článku


24. července 2007

Feminismus

Redaktor: Plum

Aktualita

Rady otce synovi

Proč se vyhýbat feministkám jako nakaženým labutím

Jednomu z našich stálých přispěvatelů jak vzdělání, tak bohaté životní zkušenosti i spoluvlastnictví nadstandardně dobrého a trvalého životního vztahu nedovolily mlčky přihlížet tomu, jak jsou masy mladých mužů bez varování vtahovány do riskantních svazků s úplně jiným životním druhem než byly jejich dobré matky.

Diskuse ke článku (143)

Pokračování článku


19. července 2007

Feminismus

Redaktor: Radim

Aktualita

Feminizmus ničí rodinu a děti

V dějinách lidské společnosti lze sledovat různá hnutí a rozlišovat je podle cíle či skupiny, která je jejich nositelem. Mezi dobrá hnutí lze počítat taková, která mají ve štítu ideu, nějakou ušlechtilou myšlenku, jíž se má docílit lepšího a pokročilejšího stavu společnosti. Mezi méně dobrá hnutí jistě zařadíme snahu určitých společenských stavů získat si pro sebe výhody na úkor stavů jiných bez toho, aby se k němu dobraly svobodnou soutěží.

Diskuse ke článku (305)

Pokračování článku


18. července 2007

Feminismus

Redaktor: MiS

Aktualita

Feminismus je nebezpečné zlo, tvrdí jeho kritici

Leoš Kyša

Feminismus je třeba léčit. Je to utopistická teorie schopná rozvrátit společnost. Feminismus chce nastolit totalitní systém. I takové hlasy lze slyšet z řad českých bojovníků proti feminismu. A že jich není málo. Před třemi lety dokonce na obranu práv silnějšího pohlaví a ideový odboj proti feministkám vznikl Český svaz mužů. Dnes má neuvěřitelných osmnáct tisíc členů, přičemž několik stovek z nich jsou ženy.

Diskuse ke článku (66)

Pokračování článku


16. července 2007

Feminismus

Redaktor: Radim

Aktualita

Patriarchát nebo matriarchát?

Všechny snahy o plnohodnotné začlenění ženy ve společnosti se dnes vybíjejí v takových věcech, jako jsou rovné pracovní příležitosti, podíl žen na státní správě či zastoupení žen v politice. Veškeré feministické hnutí se pochlapilo a řeší problémy tam, kde nejsou. Žena jako člověk je přece rovnoprávná, žena jako člověk může zastávat libovolnou veřejnou funkci.

Diskuse ke článku (14)

Pokračování článku


Strana:  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.