Zprávy


30. září 2008

Feminismus

Redaktor: ker

Aktualita

O tom, co mají americké feministky proti Sarah Palinové

Sarah Palin

Na cestě do Oválné pracovny Bílého domu je žena," konstatuje na svých stránkách německý list Süddeutsche Zeitung . A není na této cestě v roli manželky, playmate nebo ministryně, ale coby kandidátka na viceprezidentku Spojených států. Nejedná se přitom o ženu ledajakou.

Diskuse ke článku (56)

Pokračování článku


09. září 2008

Feminismus

Redaktor: VaS

Aktualita

Vliv marketingu a reklamy na genderovou rovnost mužů a žen

Hlasování o vlivu marketingu a reklamy na rovnost mužů a žen ve zprávě poslankyně Evy-Britt Svensson (Výbor pro práva žen a rovnost pohlaví) ze dne 3.září 2008:

Diskuse ke článku (45)

Pokračování článku


09. září 2008

Feminismus

Redaktor: VaS

Aktualita

Když slyším gender, dostávám kopřivku

Už mám té politické korektnosti plné zuby. Nejen, že jde o ptydepe, jako z dob reálného socialismu, ale někdo se tady prostřednictvím slov pokouší poroučet větru dešti.

Diskuse ke článku (2)

Pokračování článku


08. září 2008

Feminismus

Redaktor: PeP

Aktualita

Když feministky řvou

Zdá se, že feministkám dochází peníze a tak troubí do útoku. Teplá místa - placená z evropských grantů - jsou ohrožena. Feministky se nemohou smířit s tím, že nekontrolovatelné aktivity a naplano vyhozené peníze za projekty, které nepřináší žádný užitek jsou omezovány. Štědrý sociálnědemokratický penězovod byl přiškrcen a z čeho nyní platit svoje režie? Jak dál šířit feminismus? Zadarmo? To už není dneska in.

Diskuse ke článku (53)

Pokračování článku


02. září 2008

Feminismus

Redaktor: KaH

Aktualita

Ministerstvo obchází strašák feminismu a maskulinismu

Na oficiálních stránkách Evropského sociálního fondu v České republice visí přibližně dvě desítky výzev v rámci ESF na období 2007-2013. Ale pouze pod jednou jedinou stojí varovný text, tedy upozornění, ohledně obsahu projektů: „Projekty nemohou mít politický charakter, nesmí sloužit k propagování jakýchkoliv politických nebo ideologických cílů, včetně ideologií feminismu či maskulinismu.“

Diskuse ke článku (82)

Pokračování článku


13. srpna 2008

Feminismus

Redaktor: KaH

Aktualita

Rodina v pojetí západního feminismu

Mým úkolem je shrnout, jak západní feminismus pojímá rodinu a jakou politickou agendu v souvislosti s rodinou prosazuje. To je obtížný úkol, protože neexistuje jen jeden feminismus, ale řada různých feministických směrů, z nichž některé si navzájem ostře odporují.

Diskuse ke článku (130)

Pokračování článku


15. července 2008

Feminismus

Redaktor: VaS

Aktualita

Modré ponožky

Tradiční feministky neboli modré punčochy mají své nástupce: muže, kteří se bijí za práva žen

Feministkám se dříve posměšně říkalo modré punčochy. V poslední době se stále více setkáváme s muži, kteří jsou v ochraně ženských práv a odsuzování mužské nadřazenosti ostřejší než ženy. Spojuje je myšlenka gender studies. Moderního vědního oboru, který se snaží dokázat, že ženy jsou v převážně mužském světě po všech stránkách utlačovány. A že se to musí změnit.

Diskuse ke článku (20)

Pokračování článku


15. července 2008

Feminismus

Redaktor: VaS

Aktualita

Gender studies

Gender studies je vědní obor, který se zabývá diskriminací žen. Dokazuje, že tím, jak je jim vnucována mateřská role, jsou vyloučeny v mnoha oborech ze svobodné konkurence. Ideologii genderu přejímají i mnozí muži. Nejen tím, že se snaží pomáhat v domácnosti, ale stávají se sami radikálními feministy.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.