Zprávy


25. ledna 2007

Feminismus

Redaktor: radon

Aktualita

Alternativní vánoční poselství v britské televizi pronesla radikální muslimka

“Byla jsem vždy známa jako radikální feministka a poctivě jsem naplňovala rodinnou tradici a šla jsem ve stopách své prababičky, která byla bojovnicí za volební právo”. “Zjistila jsem, že feminismus prosazuje ty samé věci, proti kterým jsem protestovala: útisk žen”.
Elaine Atkinson

Diskuse ke článku (94)

Pokračování článku


24. ledna 2007

Feminismus

Redaktor: jjj

Aktualita

„POHLAVÍ JE ČIRÁ FANTAZIE"

Feminismus se stal definitivně totalitní ideologií.

Feminismus se stal definitivně totalitní ideologií. Publicista Arne Hoffmann o "gender mainstreamingu"*.

Diskuse ke článku (131)

Pokračování článku


22. ledna 2007

Feminismus

Redaktor: jjj

Aktualita

V LABORATOŘI CHOVATELŮ LIDÍ

Ideologická převýchova „gender mainstreaming" se plánovitě pokouší vytvořit Nového Člověka.

Co mají Lenin, Mao a Ursula von Leyenová (německá ministryně pro ženy a rodinu, pozn. překladatele) společné? Také tato ministryně (CDU) je nositelkou ideologie, která se nehodlá spokojit s člověkem, jaký je, tedy s jeho "chybnou podstatou", ale hodlá vytvořit člověka nového, jakým se stát má. Ještě si jen málokdo dokáže pod „gender mainstreamingem", který je ministerstvem protlačován, něco představit. Metody mohou být na rozdíl od totalitních ideologií dvacátého století sice nekrvavé, ale jejich podstata je neméně radikální.

Diskuse ke článku (58)

Pokračování článku


12. ledna 2007

Feminismus

Redaktor: radon

Aktualita

K čemu je gender?

Napsáno pro Halas, časopis studentů FSS MU.

K čemu je gender? Odpověď na tuto otázku je snadná: Gender slouží k prosazovaní feminismu. Tak se to lze aspoň dočíst ve feministické příručce ABC feminismu, a jelikož mezi autorkami je i mnoho žen z genderu naší fakulty, tak není důvod o tom pochybovat. Feministky tak získávají značku, pod kterou mohou svou ideologii lépe šířit, protože „gender“ není tak profláknutý a zdiskreditovaný jako „feminismus“ a nezasvěcenému by mohl snadno uniknout, že se jedná o dvojí označení pro stejnou věc.

Diskuse ke článku (53)

Pokračování článku


08. prosince 2006

Feminismus

Redaktor: Ves

Aktualita

Ministerstvo pro ženu a rodinu

Co je tvoje to je moje, co je moje do toho ti nic není.

Již delší dobu sleduji, jak se dámy feministky snaží proniknout do nejvyšších státních struktur. Když to nejde rovnou soutěží, tak se to zkusí s ženskou lstí (za přítomnosti televizních kamer), když ani to nevyjde, tak se to zkusí kvótami, když tohle nevyjde, tak se to zkusí citovým vydíráním. Co přijde příště uvidíme. Pravdou je, že občas to některé vyjde. Všechna čest. My muži máme zase radost, když poté soud osvobodí zasahujícího policistu.

Diskuse ke článku (17)

Pokračování článku


04. prosince 2006

Feminismus

Redaktor: KaH

Aktualita

Žena-matka na plný úvazek, to není tradiční model rodiny

Je třeba neustále připomínat, že muž-živitel, žena-matka na plný úvazek NENÍ žádný tradiční model rodiny. Je to do omrzení omílaný, zcela ahistorický mýtus, a navíc zbraň v rukou dnešních konzervativců, kteří - užívajíce si sami svobody volby a možnosti kombinovat otcovství (nebo přinejmenším "ploditelství") s prací, chtějí nám ženám vnutit jedinou, karikaturní možnou volbu

Diskuse ke článku (62)

Pokračování článku


13. listopadu 2006

Feminismus

Redaktor: vikki

Aktualita

Desatero genderových přikázání

Protože vím, jak často uvažují muži a ženy odlišně, dovolil jsem si vám, emancipovaným ženám, ukázat, jak my muži svoji pokleslou a genderově pomýlenou mužskou logikou chápeme ono Desatero genderových přikázání. Doufám že tím trochu pochopíte náš chronický nezájem o cokoliv genderového :))

Diskuse ke článku (10)

Pokračování článku


08. listopadu 2006

Feminismus

Redaktor: vikki

Aktualita

Feministkám nerozumím

Marie Haisová příspěvkem Galantně muži ženám rovnost šancí nedají (HN 1. listopadu) oponuje článku Matyáše Zrna Feministická Žába na státním prameni (HN 19. října) a snaží se hájit program Rovné příležitosti v pedagogické praxi sdružení Žába na prameni.

Diskuse ke článku (28)

Pokračování článku


Strana:  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.