Zprávy


19. července 2013

Rovnoprávnost

Redaktor: ld

Aktualita

Městský soud Brno

77 soudců; z toho 51 žen a pouze 26 mužů.

Mezi státními zástupci rovněž značně převažují ženy.

Diskuse ke článku (1)

Pokračování článku


14. července 2013

Rovnoprávnost

Redaktor: ld

Aktualita

Klára Mauerová, matka známá z kauzy Kuřim, která týrala své dva syny zatím propuštěna nebude.

Klára Maurerová, matka známá z kauzy Kuřim, která týrala své dva syny společně s prapodivnou sektou, z vězení zatím propuštěna nebude. Soud bude její žádost o podmínečné propuštění dál posuzovat.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


09. července 2013

Rovnoprávnost

Redaktor: ld

Aktualita

Žena týrala malého syna. Dostala necelé tři roky

Městský soud v Brně poslal třiadvacetiletou ženu z Brna na 32 měsíců do vězení za týrání a popálení svého čtyřletého syna.

23.3.2010

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


01. července 2013

Rovnoprávnost

Redaktor: ld

Aktualita

Jak se ženy mstí partnerovi? Obviní ho ze znásilnění

Jak se ženy mstí partnerovi?Obviní ho ze znásilnění! Ženy si vymýšlejí znásilnění mnohdy proto, aby se pomstily partnerovi,s nímž se třeba rozvádějí.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


24. června 2013

Rovnoprávnost

Redaktor: ld

Aktualita

12.11.2012 MF Dnes : Otec vidí dítě jen o víkendu. Tento model zvolna mizí.

12.11.2012 MF Dnes : Otec vidí dítě jen o víkendu.Ten model zvolna mizí.

Diskuse ke článku (4)

Pokračování článku


14. června 2013

Rovnoprávnost

Redaktor: ld

Aktualita

Mgr. Miroslava MOTYČKOVÁ, Obvodní soud pro Prahu 9

Komentáře zasvěcených.

Diskuse ke článku (1)

Pokračování článku


12. června 2013

Rovnoprávnost

Redaktor: ld

Aktualita

Cirka 85% bezdomovců jsou muži

Muži jsou na tom hůře

Český statistický úřad (ČSÚ) se ve spolupráci se Sdružením azylových domů v ČR a s Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR pokusil v rámci sčítání lidu v celé zemi zmapovat život lidí bez domova. Sčítání proběhlo v azylových domech, domech na půli cesty, noclehárnách a v nízkoprahových denních centrech. Jako typický bezdomovec se profiloval vyučený svobodný muž mezi 45 a 49 roky, který nehovoří o své víře.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


05. června 2013

Rovnoprávnost

Redaktor: ld

Aktualita

V českém soudnictví není ani 39% mužů

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti ČR
Níže uvedená data jsou ke dni 1. 1. 2011.
Data nezahrnují počty soudců Ústavního soudu ČR.

Diskuse ke článku (1)

Pokračování článku


Strana:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.