Zprávy


06. ledna 2014

Rovnoprávnost

Redaktor: ld

Aktualita

Pohlavní rozdíly jako faktor při posuzování trestní odpovědnosti

Z hľadiska rodovej príslušnosti sa z pohľadu sociálnej psychológie ukazuje ako zaujímavou všeobecná tendencia ľudí reagovať pozitívnymi emóciami viac na ženy, ako na mužov. Niekoľko štúdií v tejto súvislosti konštatuje, že ženy sú na rozdiel od mužov okolím vnímané ako milé a prívetivé.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


09. prosince 2013

Rovnoprávnost

Redaktor: ld

Aktualita

V České republice rozhodují a vládnou ženy

Okresní soud Praha - Západ

Zatímco v každé slušné společnosti na světě je žena muži podřízena jak v rodině, tak ve společenském životě, v České republice ženy rozhodují, vládnou a mají moc nad muži.

Diskuse ke článku (2)

Pokračování článku


04. prosince 2013

Rovnoprávnost

Redaktor: ld

Aktualita

Chce vídat syna, ale nemůže. Aleš Hodina stále bojuje za práva otců

Sokolovsko, Praha - Podnikatel už šestým rokem bojuje za právo na kontakt se svým synem

Jsem člověk, který nechce být lhostejný k tomu, co se děje kolem něj. To o sobě tvrdí ALEŠ HODINA, muž, který už šestým rokem bojuje za možnost kontaktu se svým synem Karlem. Ten se mu podle jeho slov jeho manželka snaží znemožnit. Hodina je přitom úspěšný podnikatel a o problematiku péče o dítě po rozchodu se dlouhodobě zajímá.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


25. listopadu 2013

Rovnoprávnost

Redaktor: ld

Aktualita

Nerespektují práva otce

Miloslava Nováková, Iva Hejduková, Karel Svoboda

Na stránku věnovanou Krajskému soudu v Plzni bohužel stále přibývají neuvěřitelné "perly" z rozhodovací praxe tohoto soudu. Naposledy z usnesení tří shora jmenovaných, z našich daní dobře placených soudců:

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


05. listopadu 2013

Rovnoprávnost

Redaktor: ld

Aktualita

Na nejelementárnější spravedlnost jsem musel čekat bezmála 2 roky svého života

Ale přece jsem se dočkal. Všecha sláva patří Bohu !

Usnesení 67Tmo 36/2013

Městský soud v Praze projednal na veřejném zasedání konaném dne 17. září 2013 odvolání mladistvého obžalovaného Lukáše Trnovského a státního zástupce proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 8 ze dne 20. května 2013, sp. zn. 3Tm 9/2012 a rozhodl

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


22. října 2013

Rovnoprávnost

Redaktor: ld

Aktualita

Náhrada nemajetkové újmy za neumožnění styku

Náhrada nemajetkové újmy za neumožnění styku

Diskuse ke článku (1)

Pokračování článku


11. srpna 2013

Rovnoprávnost

Redaktor: ld

Aktualita

České soudy mu nařídily platit výživné 15 000 Kč měsíčně, ačkoli jeho reálný příjem činil 9 500 Kč

Zastal se ho až Ústavní soud České republiky

Ústavní soud se minulý týden zastal muže, který se ocitl v neřešitelné situaci. Předchozí soudy mu nařídily platit alimenty ve výši patnácti tisíc měsíčně, avšak jeho příjem činil v té době 9 500 korun. Podle verdiktu mají soudy, než nařídí rodiči platit výživné, důkladně prozkoumat, zda na to dotyčný opravdu má.

Diskuse ke článku (1)

Pokračování článku


09. srpna 2013

Rovnoprávnost

Redaktor: ld

Aktualita

Muži jsou na tom statisticky a objektivně vzato výrazně hůře než ženy

Ženy mají v současném - špatném - společenském systému definovaným feministickým extrémismem privilegovanou pozici. Jsou to naopak muži, kteří jsou znevýhodněni. Poněvadž jsou na tom ženy lépe, není důvod jim dále sprostě nadržovat, natož stupidně usilovat o jejich další zvýhodňování.

Diskuse ke článku (1)

Pokračování článku


Strana:  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.