Zprávy


15. března 2014

Rovnoprávnost

Redaktor: ld

Aktualita

Ženy rozhodují - Okresní soud Ostrava

25 mužů, 57 žen

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


08. března 2014

Rovnoprávnost

Redaktor: ld

Aktualita

10 let Českého svazu mužů

Dnes je tomu možná neuvěřitelných, ale jinak krásných a nepochybně úctyhodných DESET let na den přesně, kdy byl založen Český svaz mužů.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


07. března 2014

Rovnoprávnost

Redaktor: ld

Aktualita

Obvodní soud pro Prahu 5

Jak mezi soudci, tak mezi státními zástupci jasně převažují ženy.

Je zde 33 soudkyň a 12 soudců.
Pokud jde o státní zástupce, jedná se o 6 mužů a 9 žen.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


05. března 2014

Rovnoprávnost

Redaktor: ld

Aktualita

Střídavá péče se soudním dohledem

Obvodní soud pro Prahu 9 rozhodl předsedkyní senátu Mgr. Kamilou Horkou jako samosoudkyní v právní věci péče o nezl. R. J. J. G., nar. XX.X.XXXX, občana K., pro řízení zastoupeného M. jako kolizním opatrovníkem, syna matky L. G. R., nar. X.X.XXXX, občanky K. s uděleným politickým azylem na území ČR, bytem P. a otce R. J. P., nar. X.XX.XXXX, občana K., s uděleným politickým azylem na území ČR, bytem P., o úpravu poměrů k nezl.

t a k t o:

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


28. února 2014

Rovnoprávnost

Redaktor: ld

Aktualita

Zaveďme konečně ty kvóty - tedy pro chlapce a pro muže, pro koho jiného, samozřejmě

Chlapci tvoří v ČR jen necelou třetinu absolventů středních škol - absence vzdělání vede k řadě společenských problémů u mužů, jako je nezaměstnanost, kriminalita, různé závislosti apod.

V součtu bezmála 62 % všech soudců v dnešní České republice tvoří ženy.

O budoucnosti našich dětí rozhodují prakticky jen ženy. Odhadem 95% sociálních pracovníků jsou ženy. 90% opatrovnických soudců jsou ženy, ženy jsou v převážné většině i psychologové soudní znalci.

Diskuse ke článku (3)

Pokračování článku


09. února 2014

Rovnoprávnost

Redaktor: ld

Aktualita

Odloučený od dětí

Je to extrémní svinstvo, ale realita. Víc jak půlka dětí nezná rok po rozvodu svýho tátu. A to ne proto, že by je ti tátové nechtěli, ale prostě proto, že jim ženský agresivní systém v kontaktu s vlastními dětmi zabrání. VÍME JAK NA TO!

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


05. února 2014

Rovnoprávnost

Redaktor: ld

Aktualita

80 - 90 % návrhů na rozvod podávají ženy

Sice nemám poslední čísla, ale bývalo to 85-90% návrhů na rozvod, co podávají ženy.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


11. ledna 2014

Rovnoprávnost

Redaktor: ld

Aktualita

Nejčastěji páchají sebevraždy muži mezi dvaceti a čtyřiceti lety

Samota, nemoc, ale i sociální nejistota jsou podle odborníků hlavní příčinou toho, proč si lidé sahají na život. Častěji se sebevraždy týkají mužů, podle statistik pražské záchranné služby jde o muže mezi dvaceti a čtyřiceti lety. Záchranáři rovněž říkají, že už neplatí, že nejvíc sebevražd je hned na začátku každého nového roku.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


Strana:  2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.