Zprávy


26. srpna 2009

Feminismus

Redaktor: KaH

Aktualita

Feministky se zlobí, příští rok přijdou o miliony od státu

Stát spolu s EU vyplácí každý rok desítky milionů korun na podporu feministických sdružení a genderových aktivit. Příští rok by se měl penězovod zúžit. Ministerstvo práce a sociálních věcí, z jehož kasy dosud peníze šly, své dotace přesune jinam. Feministkám se to nelíbí, stěžují si na diskriminaci.

V České republice působí řada organizací, které bojují za práva žen. Některé více, jiné méně radikálně. Provozují zhruba tři desítky webových stránek.

Český svaz žen si tak například v letech 2005 až 2008 přišel na téměř 30 milionů korun. Třicet tři milionů korun putovalo na projekty Otevřené společnosti. Přes 37 milionů získala během tří let feministická organizace Gender Studies.

Většina peněz plyne z přerozdělovacích fondů Unie, český stát ale také třeba pražský magistrát pak projekty pomáhá navíc dotovat ze svého rozpočtu.

Podporou ministerstva práce a sociálních věcí se chlubí spolky jako Aperio či ProFem. Finanční injekce od státu získávají i další organizace, které provozují webové stránky jako diskriminace.org, feminismus.cz, nebo na gender tématiku zaměřená tisková agentura taGita.

Penězovod se zastaví

Příští rok ale chce ministerstvo dotace věnovat spíše na projekty sloužící k podpoře rodin. Výslovně dokonce v programu uvádí, že dotované projekty nesmí sloužit k propagování jakýchkoli politických nebo ideologický cílů, "včetně ideologií feminismu či maskulinismu".

Česká ženská lobby (ČŽL), která zastřešuje devatenáct genderových a ženských organizací, proto nedávno napsala kritický dopis premiérovi Janu Fischerovi.

"Rovné příležitosti by v příštím roce měly být podporovány pouze z rozpočtových kapitol ministerstev vnitra a zemědělství. Ministerstvo práce a sociálních věcí jako jeden z klíčových resortů z hlediska rovnosti žen a mužů toto téma ve své politice naprosto pomíjí," uvádí v dopise předsedkyně ČŽL Alexandra Jachanová Doleželová.

"Dotační programy ministerstva pro příští rok jsou orientovány jen na podporu rodiny, což je pouze jedna z oblastí rovných příležitostí žen a mužů," zlobí se.

Ministerstvo práce ale kritiku odmítá. Zdůrazňuje, že agenda rovnosti žen a mužů spadá od 1. ledna 2008 pod Úřad vlády.

"Ministerstvo vyhlásilo pro odbor rodiny a dávkových systémů výzvu k předkládání individuálních projektů. Cílem je podpora rovných příležitostí žen a mužů na trhu práce a vytváření podmínek pro soulad pracovního a rodinného života," uvedla mluvčí ministerstva Štěpánka Filipová.

To, že ministerstvo na příští rok nepočítá s podporou feministických neziskových organizací, kritizoval také ministr pro lidská práva Michael Kocáb. Feministky si dokonce stěžovaly u Evropské komise a bývalá europoslankyně Jana Hybášková kvůli tomu žalovala na Česko v Evropském parlamentu. Podle ní jde dokonce o "zákaz propagace feminismu".

"Není taková podmínka v rozporu s pravidly čerpání prostředků z Evropského sociálního fondu? Není taková podmínka příliš striktně formulována? Nemůže být v rozporu s principem proporcionality, či dokonce příliš diskriminační?" ptala se v Bruselu.

Benda: Jsou to radikální levičácké organizace

Podle některých pravicových politiků ale už bylo ukončení podpory feministických organizací na čase. "Je velmi nešťastné, že radikální levičácké organizace dostávají veřejné peníze na hlásání svých mylných a společensky škodlivých názorů," řekl například iDNES.cz poslanec ODS Marek Benda.

Dodal, že nejde jen o feministické a genderové organizace: "Myslím, že celkově by bylo dobré podívat se na dotační programy jednotlivých ministerstev, koho vlastně ze svých daní platíme."

Podobně mluví i jeho stranický kolega, senátor Jaroslav Kubera, podle nějž jsou to i nebezpečné organizace, které zaniknou jakmile přísun peněz vyschne.

"Evropa je už tak zblblá, že chce dávat dotace i tomu, kdo ji chce zničit," dodal Kubera.

Výsledkem projektů jsou přitom často nepotřebné studie. Například genderové informační centrum Nora za peníze daňových poplatníků provedlo "genderovou korekci" několika učebnic českého jazyka určeným cizinkám a cizincům.

Mírnější v hodnocení je poslankyně KDU-ČSL Michaela Šojdrová. "Ženské organizace o peníze soutěží v grantech na účely dané vládou nebo nadacemi. Tedy jde o účely obecně prospěšné. Jsem pro podporu aktivit, které pomohou zvýšit počet žen v politice, nejsem pro podporu levicových programů," řekla politička.

Feministky: stát se k financování zavázal

Ženské lobbistické spolky se ale brání. Podle nich se Česko k dotacím zavázalo. "I když se Gender Studies věnuje také feminismu, projekty jsou zaměřeny na rovné příležitosti žen a mužů, ke kterým se Česká republika zavázala v několika mezinárodních smlouvách a například také vstupem do Evropské unie," řekla iDNES.cz Alexandra Jachanová Doleželová.

Podobné projekty jsou podle ní společensky potřebné a neziskové organizace jsou v oblasti genderové rovnosti hlavními nositeli know-how. "Proto by je měl stát podporovat a to i v rámci své dotační politiky, nikoliv pouze kofinancováním evropských projektů, které jsou zaměřeny jenom na některé oblasti nerovností," tvrdí Jachanová Doleželová.

Financování těchto uskupení obhajuje i Dagmar Zelenková z oddělení sekretariátu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. Státní rozpočet prý nepodporuje dotacemi organizace samotné, ale pouze jejich jednotlivé projekty.

"Vytváření rovných příležitostí pro ženy a muže ve všech oblastech života společnosti je významným úkolem každé demokratické společnosti a nestátní neziskové organizace se na prosazování rovných příležitostí pro ženy a muže výrazně podílejí," uvedla Zelenková.

-----------
Co je gender

O co jde genderovým organizacím

Teorie genderu je úzce provázána s feministickou ideologií. Obě pojí silné přesvědčení o tom, že je třeba se vymanit z údajné patriarchální nadvlády. Některé radikální genderové teorie dokonce zacházejí tak daleko, že rozdíly mezi pohlavím neuznávají a pohlavní identitu lidí označují za fikci.

Historicky vznikla tato na konci 19. století v souvislosti s ženským hnutím, které bojovalo za stejné šance žen v přístupu k zaměstnání, vzdělání a občanským právům. V šedesátých letech minulého století se ale agenda genderové rovnosti zaměřila i na privátní sféru, která dosud nebyla nijak zákony upravována.

Zároveň se snaží genderové hledisko zohlednit v každé oblasti veřejné politiky i každodenního života. Například při plánování výstavby sportovní haly by se mělo posoudit, jakým způsobem ji využívají muži a jakým ženy, aby nebylo upřednostněno jen jedno pohlaví.

Další genderové organizace se snaží vymýtit "stereotypy" - ve školkách dětem vyprávějí pohádky o tom, jak drak unesl prince, kterého vysvobodila princezna. Genderově očišťují jazyk, upravují učebnice, vytvářejí "genderově korektní" omalovánky. V nich už maso nemele máma, ale táta. Máma řídí auto nebo pracuje na počítači.

----------
gender v Česku

www.womensfund.cz
www.muziAzeny.cz
www.diskriminace.org
www.genderonline.cz
www.feminismus.cz
anarchofeminismus.org
www.rppp.cz
www.zabanaprameni.cz
www.zenyamedia.cz
www.czlobby.cz
www.czlobby.cz
www.profem.cz
www.ekscr.cz
www.rovneprilezitosti.cz
www.prezidentka.cz
www.ta-gita.cz
www.padesatprocent.cz
www.genderstudies.cz
www.gendernora.cz
www.zenskaprava.ecn.cz
www.gender.fss.muni.cz
www.nesehnuti.cz
www.otevrenaspolecnost.cz
www.aperio.cz
www.csz.cz
www.rovnesance.cz


Autoři:

* Adam B. Bartoš iDNES.cz


Zdroj: Idnes 23. srpna 2009

Přečtení článku: 70148x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.8

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

31.12.2014, 14:56   Dívky (15) umlátily dva psy kladivem
14.10.2014, 09:40   Norští vědci ve svých experimentech tvrdí, že neexistují žádné rozdíly mezi chlapci a děvčaty
08.02.2014, 10:40   Z čeho všeho lze dnes skládat bakalářskou práci
17.01.2014, 12:35   Dienstbier jako ministr pro lidská práva je ohrožením lidských práv
07.08.2012, 11:31   Polsko: Odsouzení úmluvy Rady Evropy definující gender jako sociální konstrukt


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Úžasné jakou

Autor: Achil Muž

Založeno: 26.08.2009, 18:40

Odpovědí: 0

pakáž si daňový poplatník platí díky přerozdělování ze svých daní!! Bude za podporu extrémistických spolků a organizací, schovávajících se za "lidskoprávnictví a rovnosti všeho druhu" konečně někdo zodpovědný, nebo
se bude čekat, až to vezme daňový poplatník do vlastních rukou? To je neuvěřitelné, co se tu děje !!!

Odpovědět na příspěvek

 

Co je to GENDER????

Autor: Sid Muž

Založeno: 27.08.2009, 01:08

Odpovědí: 0

Podle Tomáše Pavlase Žáby <tomas@zabanaprameni.c
z>:
"Co je gender? Renzetti a Curran (2005) definují gender jako společensky utvářené postoje a modely chování, obvykle dichotomicky dělené na mužské a ženské. Pojem gender zdůrazňuje, že mnoho z toho, co odvozujeme od biologického pohlaví, je dáno sociálně, kulturně, strukturálně. Ann Oakley (1972) definovala gender právě jako to, co souvisí s pohlavím, ale není to dané biologicky. Gjuričová vysvětluje, že prohlášení o sociální konstrukci genderu neznamená jen prohlášení o enviromentálním původu genderových vlastností, ale jak zdůrazňuje: „Argument zní, že gender není vůbec rysem jednotlivce, ale konstruktem, který vymezuje určité transakce přiměřené pouze pro jedno pohlaví. Pokud definujeme gender takto, gender existuje v iterakcích, které jsou sociálně konstruované jako genderové.“ (Gjuričová 1999:78) . Joan Scott definovala gender ve dvou rovinách: 1. Gender je konstituční element sociálních vztahů založený na vnímání pohlavních rozdílů. 2. Gender je primárním způsobem projevu moci. (Scott 1986:167)."

Reknu Vam, pokud podporujeme toto, tak to radsi nepodporujme!!

Odpovědět na příspěvek

 

Hurááááááááááááááá

Autor: T Muž

Založeno: 27.08.2009, 07:46

Odpovědí: 0

No sice pozdě,ale přece komusi došlo,že stát a unie nemají být dojnou krávou pro projekty utlačování mužské části populace.Rovnoprávnosti pohlaví bylo již dosaženo dávno,ale práva mužů a dětí jsou v masovém měřítku pošlapávána a přehlížena tam,kde se to ženám hodí .Už bylo opravdu načase s tím skončit.

Odpovědět na příspěvek

 

Soupis metastáz

Autor: Kolemjdoucí Muž

Založeno: 27.08.2009, 08:24

Odpovědí: 7

Ten seznam genderfeministických organizací vypadá jako seznam metastáz v organizmu zachváceném rakovinou.

Je neuvěřitelné, že stát platil takové množství aktivistických bojůvek, jejichž hlavním cílem bylo rozbíjení rodin a ničení ustálených společenských mechanismů.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Soupis metastáz

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 27.08.2009, 08:58

Dobrý den Kolemjdoucí. Plesáte předčasně. Utnuli či zkrátili pouze penězovod z MSPV, ale ze školství, vnitra, EU a bůh ví odkud ještě stále tečou a tečou.

Každopádně to je jediná a správná cesta. Ustřhnout finance. Chtějí vyvíjet aktivity? OK, ale za své. Ne za mé prachy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Soupis metastáz

Autor: mozek Zbyňka Š Muž

Založeno: 27.08.2009, 09:27

Doufám, že se neurazíš, pokud s tebou budu zcela výjimečně souhlasit. Ale není podstatné o jakou organizaci se jedná. Těch co stojí s nataženýma pazourama je ve všech oblastech lidské činnosti tolik, že nemá cenu to rozlišovat. Je to jedno z mála pozitiv současné rádobykrize, že vlády skončí nebo alespoň uberou v rozhazování peněz daňových poplatníků.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Soupis metastáz

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 27.08.2009, 10:07

To je pravda. Šokovalo mne, že prý 4/5 lidí v ČR bere nějaký druh sociální pomoci. Tam by se mělo taky řezat a řezat, ...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Soupis metastáz

Autor: Tery Žena

Založeno: 27.08.2009, 10:28

4/5 lidí v ČR?

Cože?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Soupis metastáz

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 27.08.2009, 12:01

Říkal to tuhle v bedně nějaký ten úřednický ministr. :(

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Soupis metastáz

Autor: T Muž

Založeno: 27.08.2009, 17:43

Myslím si,že je velký rozdíl,pokud někdo jen hrabe bez práce,nebo hrabe a aktivně přitom škodí celé společnosti.Obojí je sice zavrženíhodné a škodlivé,ale ten druhý případ hned dvakrát.Myslím si,že je opravdu čas na to,aby ony v článku zmíněné organizace předložily podrobné vyúčtování,jak se svěřenými prostředky naložily,a pokud nebude vyúčtování z nějakého důvodu v pořádku,aby vrátily peníze tam,odkud je vylákaly.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Soupis metastáz

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 27.08.2009, 18:19

Proti Vaší myšlence souhlasím do písmene, ohledně feministek. Ovšem co se týče ostatních vyžírků, tam myslím platí to o té dvojité škodlivosti také. Sice to není na první pohled celospolečenská působnost jako u feministek, ale sekundární účinek, tedy že si lidé jisté skupiny zařadí an blok do skupiny kriminálních živlů, je myslím také slušný dopad.

Odpovědět na příspěvek

 

Skutečná rovnoprávnost

Autor: Asdarel Muž

Založeno: 27.08.2009, 16:48

Odpovědí: 0

Třikrát hurá za zrušení toho penězovodu! Kolik peněz od státu dosud dostávaly mužské organizace? Žádné! Tak kde byla ta rovnoprávnost, za kterou se feministky braly? A k čemu ty peníze používaly? Mimo jiné k nafouknutí bubliny jménem "domácí násilí", kterou zneužívají k boji proti mužům. Vypočítavá mrcha ze sebe udělá chudinku, obviní muže z domácího násilí, odejde do azylového domu a začne si nárokovat děti, byt a další. Lidé zhlouplí mediální masáží jí bohužel věří a trvá dlouho, než se obvinění vyvrátí, škody přitom mohou být značné až nevratné (například děti dlouho nevidí svého tátu).

Vůbec v otázce péče o děti se u feministických organizací požadavek rovnoprávnosti najednou nějak vytrácí. Naopak všemi možnými způsoby (včetně shora uvedeného) podporují ženy v tom, aby sebraly děti svým tátům. Propagují svobodu žen, což v překladu znamená rozbití rodiny při prvním malém problému a přisvojení si dětí. Muž je u nich i při výchově dětí jaksi nadbytečný. K čemu to v praxi vede, viz např. http://kaja.chytrak.cz

Odpovědět na příspěvek

 

Adys

Autor: lubob Muž

Založeno: 28.08.2009, 05:44

Odpovědí: 4

"Existují ty vaše hrůzostašné feministky vůbec???

Na tomto serveru se denodenně hovoří o zlotřilých feministkách, ale ukažte mi je, snažně prosím! Já v životě žádnou feministku ještě nikdy neviděla."

no, co myslite, adys? existuji nebo ne?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Adys

Autor: Adys Žena

Založeno: 31.08.2009, 22:09

No jo, už je vidím. No, mně každopádně do života nelezou, tak je nechám zase klidně spát :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Adys

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 31.08.2009, 22:41

Ve skutečnosti je to bohužel tak, že nespí ony, nýbrž vy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Adys

Autor: lubob Muž

Založeno: 03.09.2009, 04:58

touché :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Adys

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 01.09.2009, 09:01

Až polezou do života i Vám, tak bude pozdě. Možná by jste zase tak moc spinkat neměla.

Odpovědět na příspěvek

 

Hlavně

Autor: alane Muž

Založeno: 28.08.2009, 08:48

Odpovědí: 0

že těch dotací na projekty propagujících maskulinismus bylo hodně!:-))
(Že bylo nutné to uvést na roveň s feminismem)

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.