Zprávy


12. března 2017

Názor

Redaktor: ld

Aktualita

Z ministryně práce se stane vrchní inseminátorka!

Každá žena má prý mít právo na to mít dítě. Kromě toho by měla mít každá žena i nárok na státem hrazené oplodnění až do 43 let! To je rodinná koncepce ministryně Michaely Marksové Tominové z ČSSD.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


09. února 2017

Názor

Redaktor: ld

Aktualita

Každá třetí žena rozbije rodinu

Začněme věci nazývat pravými jmény. Rozvod jako „nový začátek“ je více než cokoliv jiného především koncem. Koncem, který třeba nemusel přijít.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


15. ledna 2017

Názor

Redaktor: ld

Aktualita

71 % rodičovských vražd páchají matky a 60 % obětí jsou chlapci

V roce 1994 plnila několik měsíců titulky novin Susan Smithová, která zavraždila své syny Michaela a Alexe. Pár faktorů vysvětluje, proč se případu Susan Smithové dostalo tak velké pozornosti.

Diskuse ke článku (1)

Pokračování článku


03. ledna 2017

Názor

Redaktor: ld

Aktualita

Vědci zjistili, proč jsou chlapi čestnější než ženy

Proč muži neslepičí, neintrikaří a nemanipulují prostřednictvím sexu? Vědecká odpověď je vlastně jednoduchá - protože v sobě mají málo ženství.

Diskuse ke článku (2)

Pokračování článku


31. března 2015

Názor

Redaktor: ld

Aktualita

Co dělat s „pseudosamoživitelkami“?

Pro některé české matky existuje celkem jednoduchý způsob, jak získávat štědřejší podporu od státu. Nebýt vdaná, mít partnera a vydávat se za samoživitelku. Rozdíl mezi samoživitelkou a vdanou matkou může být propastný. A pokud stát nezmění systém sociální podpory, může dětí narozených v klasických rodinách neustále ubývat.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


28. ledna 2015

Názor

Redaktor: ld

Aktualita

Nebezpečné vyhrožování = nejhloupější trestný čin

Definice, skutková podstata a sankce:

Diskuse ke článku (3)

Pokračování článku


21. ledna 2015

Názor

Redaktor: ld

Aktualita

Šéfka Nejvyššího soudu Brožová rezignovala, nahradí ji Šámal

Předsedkyně Nejvyššího soudu (NS) Iva Brožová se rozhodla rezignovat. Důvodem je důchodový věk. Zároveň chce Brožová vyjít vstříc dalším změnám ve vedení soudu. V souvislosti s novelou zákona o soudech a soudcích končí mandáty předsedům trestního i občanskoprávního a obchodního kolegia. Nástupcem se stane expert a dlouholetý soudce Pavel Šámal.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


30. prosince 2014

Názor

Redaktor: ld

Aktualita

Proč nepodporovat samoživitelky

Máme u nás řadu subjektů, které si vytkly zdánlivě bohulibý cíl: pomáhat osamělým ženám s dětmi. Staví se za ně i naše marxistická „feministryně“, ale také jistá organizace spojená se jménem známým spíše z tunelářských kauz devadesátých let. O podpoře ze strany „expertek“ ultrafeministických organizací ani nemluvě. To však nejsou hlavní důvody, proč se proti těmto aktivitám postavit.

Diskuse ke článku (1)

Pokračování článku


Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.