Významní muži


09. července 2006

1. Významní muži v historii

Redaktor: ker

Ferdinand von Zeppelin

¬08.07.1838   U08.03.1917

Německý generál, inženýr a především konstruktér řiditelné vzducholodě s pevnou kostrou.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


09. července 2006

1. Významní muži v historii

Redaktor: ker

Jan Hus

Kazatel

¬00.00.1371   U06.07.1415

Významný český středověký náboženský myslitel, reformátor a kazatel.

Diskuse ke článku (2)

Pokračování článku


09. července 2006

1. Významní muži v historii

Redaktor: ker

Karel Heinrich Marx

¬05.05.1818   U14.03.1883

Významný německý filosof. Ideový tvůrce myšlenky komunismu.

Diskuse ke článku (13)

Pokračování článku


09. července 2006

1. Významní muži v historii

Redaktor: ker

Bedřich Smetana

hudební skladatel

¬02.03.1824   U12.05.1884

Významný český hudební skladatel. Známý především cyklem symfonických básní Má vlast a operami Libuše a Prodaná nevěsta.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


26. října 2004

1. Významní muži v historii

Redaktor: Mac

Dvořák Antonín

Hudební skladatel

¬08.09.1841   U01.05.1904

Antonín Dvořák

Tomuto dnes světoznámému českému hudebnímu skladateli byla původně určena zcela prozaická cesta pokračovatele v otcově řeznickém řemesle v Nelahozevsi u Kralup nad Vltavou. Nakonec však přece jen zvítězilo nevšední nadání a láska k hudbě a v roce 1857 mohl mladý

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


25. června 2004

1. Významní muži v historii

Redaktor: DaD

KAREL IV.

Český a německý král a římský císař z

¬14.05.1316   U29.11.1378

dynastie Lucemburků.

Karel IV.Je považován za našeho nejvýznamnějšího středověkého panovníka, který dovedl české království k vrcholnému rozkvětu.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


Strana: 1


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.