Zprávy


15. ledna 2017

Názor

Redaktor: ld

Aktualita

71 % rodičovských vražd páchají matky a 60 % obětí jsou chlapci

V roce 1994 plnila několik měsíců titulky novin Susan Smithová, která zavraždila své syny Michaela a Alexe. Pár faktorů vysvětluje, proč se případu Susan Smithové dostalo tak velké pozornosti.

Prvním byl neskrývaný rasismus Smithové. Smithová si zpočátku vymyslela historku, že ji v autě přepadl černoch, aby vysvětlila zmizení svých synů. Média v celé zemi byla až příliš nakloněna uvěřit jejímu hororovému příběhu a dala mu prostor na prvních stránkách. Poté, co novináři 9 dní sledovali „přepadení“ v autě a zmizení chlapců, už nemohli příběh jen tak pustit ze zřetele, když vyšlo najevo, že Smithová ve skutečnosti připoutala své syny - tříletého a ročního - do autosedaček a pak nechala auto sjet do jezera, aby se utopili. Navíc, když se ukázalo, že důvodem Smithové pro zabití chlapců bylo její přání provdat se za bohatého muže, který jí řekl, že nemá zájem o celou novou rodinu. Všeobecné veřejné pohoršení pomohlo prodávat noviny a zvýšilo sledovanost médií.

Ale je vzácné, když sdělovací prostředky věnují takovou pozornost vraždě dětí matkou. Mnohem častěji tisk na prvních stránkách popisuje zprávy o vraždících otcích, jakým byl například Manuel Gehring, který v roce 2003 zabil své děti a zahrabal je u hlavní silnice v Ohiu, nebo Mark Castillo, který v roce 2008 utopil své děti ve vaně v hotelovém pokoji v Baltimore předtím, než se pokusil spáchat sebevraždu.

Stejně tak televizní pořady a filmy málokdy vyprávějí příběhy o násilnických matkách nebo vražedkyních, které zabíjejí své děti, takže u veřejnosti vzniká mylný dojem, že otcové jsou pro své děti daleko nebezpečnější než matky. Televizní pořady a filmy také mnohem častěji vykreslují jako oběti týrání dívky než chlapce.

Nicméně údaje z Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb Spojených států (MZSS) ukazují zcela opačný obrázek, kdo týrá děti. MZSS zveřejňuje výroční zprávu nazvanou "Týrání dětí" a každý rok zpráva obsahuje tabulku s přehledem pohlaví pachatele nebo pachatelů.

Níže jsou shromážděny údaje z tabulek "Špatné zacházení s dětmi jejich a zanedbávání" a "Smrt dětí" ze všech zpráv MZSS o týrání dětí z let 2001 – 2006.

MZSS uvádí podíl pachatelů v různých kategoriích jako matka, otec, pěstoun, zaměstnanec jeslí nebo mateřské školy, přítel, soused apod. Procenta jsou často používána v argumentaci, zda v obecné rovině představují větší riziko újmy pro své děti otcové nebo matky. Ale pro zjištění, který z rodičů statisticky představuje větší nebezpečí, jsou kategorie jako pěstoun, zaměstnanec jeslí nebo mateřské školy, přítel nebo soused zcela nepodstatné. Níže uvedené počty ukazují přesnější obrázek. Výsledky ukazují procento týrání a úmrtí dítěte způsobené jedním rodičem jednajícím buď samostatně nebo s někým jiným bez účasti druhého rodiče.

Data MZSS ukazují, že z celkového počtu dětí, týraných jedním z rodičů v letech 2001 až 2006, 70,6 % bylo týráno matkami, zatímco pouze 29,4% bylo týráno otci.

Z dětí zavražděných rukou jednoho z rodičů v letech 2001 až 2006 70,8 % bylo zabito jejich matkou, zatímco pouze 29,2 % bylo zabito svým otcem.

Kromě toho, narozdíl od mediálního pokrytí, které vytváří u veřejnosti dojem, že poškozené jsou vždy pouze dívky, chlapci představují celých 60 % dětských úmrtí. (podle tabulky 4-3, str. 71, ZPRÁVA O TÝRÁNÍ DĚTÍ 2006 , kde se uvádí, že v roce 2006 zemřelo 675 chlapců ve srovnání s 454 dívkami).

Všudypřítomná mediální předpojatost tak soudce spíše ovlivňuje než jim pomáhá. A proto noviny, televizní pořady a filmy, které podporují tyto předsudky, zcela jistě nesou značnou část odpovědnosti za týrání a úmrtí dětí rukami násilných matek.


Údaje Ministerstva zdravotnictví a sociálních služeb Spojených států, Zpráva o týrání dětí, 2001-2006
Oběti podle pohlaví pachatele

Špatné zacházení s dětmi a jejich zanedbávání

Smrt dětí

2001-2006 2001-2006

Pouze matka 1.452.099 1.704

Matka a další osoba 222.836 565

Celkově zavinění matky (samotné nebo s někým jiným, ale nikoliv s otcem) 1.674.935 2.269

Pouze otec 661.129 859

Otec a další osoba 37.836 77

Celkově zavinění otce (samotného nebo s někým jiným, ale nikoliv s matkou) 698.965 936

Rodičovské zavinění celkem (součet zavinění spáchaným jedním samotným rodičem a zavinění spolu s další osobou, nikoliv ovšem druhým rodičem) 2.373.900 3.205

Procentní vyjádření pachatelů zahrnující jednání jednoho rodiče a případné další osoby, bez účasti druhého rodiče

Matka bez účasti otce 70.6% 70.8%

Otec bez účasti matky 29.4% 29.2%

Z anglického originálu "71 % of children killed by one parent are killed by their mothers; 60 % of victims are boys" přeložil Tomáš Jadlovský


Přečtení článku: 58742x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.7

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

20.05.2017, 15:44   Žen v podnikání přibývá výrazně víc než mužů
03.05.2017, 18:53   Matka hodila kojence do vroucí vody. Zatmělo se mi, řekla soudu
23.04.2017, 11:42   Je lepší být žena?
27.03.2017, 11:44   V Česku je značný nedostatek mužů-učitelů, navíc stárnou
21.03.2017, 11:32   Děti jedly omítku. Za týrání dětí dostala žena nakonec podmínku


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Přesně tak

Autor: Mp Muž

Založeno: 15.01.2017, 10:45

Odpovědí: 0

" Stejně tak televizní pořady a filmy málokdy vyprávějí příběhy o násilnických matkách nebo vražedkyních, které zabíjejí své děti, takže u veřejnosti vzniká mylný dojem, že otcové jsou pro své děti daleko nebezpečnější než matky. Televizní pořady a filmy také mnohem častěji vykreslují jako oběti týrání dívky než chlapce."

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.