Dejte o nás vědět


Informujte své přátele o ROVNOPRAVNOSTi.cz. Pošlete jim odkaz.


E-mail adresáta: 

Váš e-mail: 

Vaše jméno: 

Poznámka: 

 

Na e-mail adresáta dorazí tento text:
(jméno odesílajícího) ti posílá informaci o zajímavém webu http://www.rovnopravnost.cz, těším se na tvůj názor
(e-mail odesílajícího)

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.