Doporučujeme


23. června 2012

Bezpráví

Redaktor: ld

Aktualita

Na středních školách se známkuje nespravedlivě, dívky mají výhody

Běžná školní praxe

I když dosahují chlapci v testech celkově lepších výsledků než dívky, dostávají oproti nim horší známky. A ačkoliv se velikost tohoto rozdílu u různých předmětů liší, dochází k této situaci na všech typech středních škol.

I když dosahují chlapci v testech celkově lepších výsledků než dívky, dostávají oproti nim horší známky. A ačkoliv se velikost tohoto rozdílu u různých předmětů liší, dochází k této situaci na všech typech středních škol.

Právě takový je jeden z poznatků vycházející z analýzy vzdělávání na českých středních školách, vypracované společností Scio.

Z výsledků vyplývá, že známkování je u chlapců o poznání přísnější. Ti, kteří dostali na posledním vysvědčení z matematiky trojku, dosáhli v testu z tohoto předmětu lepšího výsledku než dívky s dvojkou.

Co je konkrétně důvodem, ale jasné není. Lepší známky mohou být jednoduše důsledkem větší pečlivosti během školní docházky, nebo být způsobeny lepším projevem či dalšími mnoha faktory.

Jasné je jen to, že každý test i známku z něj by žáci i jejich rodiče měli brát s rezervou a nečinit z jednoho "čísla" předčasné závěry.

Analýza vychází z dat získaných v rámci projektu Vektor, jenž proběhl mezi lety 2005 až 2011 a při němž se podařilo získat informace o vzdělávání od více než 107 tisíc žáků z 655 středních škol.

"Analýza ukazuje na nesouměřitelnost hodnocení žáků nejen podle typu školy, ale třeba i podle tak překvapivého kritéria, jako je pohlaví," říká Bohumil Kartous ze společnosti Scio.

Skutečně - jak ukazují například výsledky testu obecných studijních předpokladů, pohlaví představuje prakticky druhý nejvýznamnější faktor ovlivňující výsledek; tím hlavním je především typ školy, kterou žák navštěvuje.

Stejný výkon, jiné známky. Na škole je dobré být dívkou

--------------------------------------------------------------------------------

Známkování na českých středních školách je nespravedlivé. Chlapci mají lepší znalosti než jejich spolužačky, ale dostávají horší známky. Vyplývá to z analýzy společnosti Scio, která středoškoláky testuje pravidelně od roku 2005.

"Tento rozdíl může být částečně dán i povahou zkoušky, např. u českého jazyka musí být do hodnocení v hodinách zahrnuty i oblasti, které písemné testy neověřovaly - kvalita písemného i ústního projevu, tvůrčí schopnosti, aktivita v hodinách atd.," uvádí analýza.

Tento argument je však platný právě jen v případě češtiny nebo jazyků. U matematiky je rozhodující písemná práce, a proto by se výsledky ve Scio testu měly se známkami více shodovat. Analýza však ukázala, že chlapci, kteří dostali na posledním vysvědčení trojku, měli v testu lepší výsledky než dívky, které se mohly pochlubit dvojkou. "Dá se proto říci, že známkování na školách je k chlapcům nespravedlivé," shrnulo Scio.

Největší problémy mají žáci s matematikou, ukázaly testy. Průměrně z ní mají známku o půl stupně horší než z ostatních předmětů. "Zatímco z českého a anglického jazyka je průměrnou známkou na gymnáziích dvojka, z matematiky jsou průměrné známky skoro o půl stupně horší. Toto pořadí platí na všech typech škol zhruba stejně, ze čtyř předmětů vždy dávají nejhorší známky učitelé matematiky," uvádí analýza.

Potvrdil se také logický předpoklad, že žáci mají lepší výsledky v předmětech, které je baví. "Obzvlášť výrazně se tato závislost projevuje u nejméně oblíbených předmětů, jako je němčina a matematika, naopak u poměrně oblíbeného českého jazyka tak silná není," shrnulo Scio. Nedá se však říct, jestli žáci dosahují lepších výsledků, protože je předmět baví, nebo je předmět baví, protože mají dobré známky.

Scio dlouhodobě testuje žáky prvních a posledních ročníků středních škol. Od roku 2005 se do průzkumu zapojilo téměř 108 tisíc dětí z 655 škol všech typů. Studenti psali testy z českého, anglického a německého jazyka, matematiky a z obecných studijních předpokladů.

Na středních školách se známkuje nespravedlivě, dívky mají výhody


Zdroj: aktualne.cz, idnes.cz

Přečtení článku: 123000x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.8

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

31.03.2015, 09:00   Opilá řidička s policejní hlídkou v zádech nabourala v Kladně zaparkované auto
28.03.2015, 10:25   Prezident jmenoval nové soudkyně ... (a soudce)
22.03.2015, 15:20   Policejní teror eskaluje: Policisté v Brně donutili zadrženého muže vyskočit z okna
20.03.2015, 16:08   Samoživitelky – chudinky, nebo vypočítavé hráčky?
12.03.2015, 12:43   Policisté čelí kázeňskému řízení


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

České střední školství

Autor: Mp Muž

Založeno: 24.05.2013, 22:17

Odpovědí: 0

Z výše uvedeného je zřejmé, že ono v českém prostředí tradiční zvýhodňování dívek na úkor chlapců stále přetrvává. Je na pováženou, že se tímto jevem na ministerstvu školství dostatečně nezaobírají a (zřejmě) nemají zájem jej řešit.

Odpovědět na příspěvek

 

Zvýhodňování žen

Autor: MP Muž

Založeno: 22.12.2013, 18:00

Odpovědí: 0

Pakliže střední školy po celé České republice nadržují pomlouvačným, intrikánským, prolhaným a bezcharakterním děvenkám, je velmi pravděpodobné, že k tomuto negativnímu jevu dochází i na základních školách, pouze o tom nejsou poznatky.

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.