Doporučujeme


14. března 2007

Feminismus

Redaktor: PeP

Aktualita

GeM - program na zrušení mužské pohlavní identity

Gender mainstreaming nese nálepku „výhodný pro ženy" a žádný politik, ať už je z kterékoliv strany, si prostě nemůže dovolit postavit se proti takto označené akci. Politici všech stran se snaží přetrumfnout, čeho všeho pro ženy dosáhli - a jen málokterý tím, čeho chce dosáhnout pro muže.

Diskuse ke článku (170)

Pokračování článku


28. února 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: vikki

Aktualita

Rovné příležitosti v pedagogické praxi?

Rovné příležitosti, to zní dobře. Kdo by také byl proti rovným příležitostem? V České Republice dokonce běží program Rovné příležitosti v pedagogické praxi. Organizuje ho občanské sdružení Žába na prameni a jeho cílem je „vzdělávat učitelky a učitele v problematice gender a rovných příležitostí“. Otázka rovných příležitostí a celé tzv. genderové problematiky v sobě ale skrývá mnohá úskalí.

Diskuse ke článku (42)

Pokračování článku


27. února 2007

Feminismus

Redaktor: VaS

Aktualita

Opravdu potřebujeme feminismus?

Není to v ničem jiném než ve schopnostech každého jedince, ať muže nebo ženy.

Ačkoli jsem se tomu vždy bránila, čím dál více se setkávám s feministickými tématy. Vznikají spolky a fóra na podporu žen, propagují svou činnost a píše se o nich nejen na těchto stránkách... I když jsem tento fakt vždy přecházela, začíná se mě, ať chci nebo ne, týkat, a nezbývá mi tedy, než na něj zareagovat prostou otázkou: Opravdu je v Čechách tolik potřebný feminismus?

Diskuse ke článku (74)

Pokračování článku


06. února 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: lubob

Aktualita

Platová diskriminace ve školství?

V září loňského roku uvedla MF Dnes dva články s emotivními titulky “Učitelé berou až o pět tisíc víc než učitelky” a “Kdo je víc? Učitel, či učitelka?“. A aby nebylo pochyb, navíc s podtitulkem “Muži-kantoři dostávají vyšší platy než ženy. Ukazuje to nová studie o odměňování ve školství”. Autorka článků Pavla Kubálková, která vycházela ze zmíněné studie pak klade velice sugestivní otázku “Proč muži berou více za stejnou práci a ženy jsou finančně diskriminovány?“. Podívejme se, zdali jsou takové taková tvrzení oprávněná a zda vyřčené otázky mají nějaké opodstatnění.

Diskuse ke článku (9)

Pokračování článku


29. ledna 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: vikki

Aktualita

Nový člověk

Národní park Eifel je krásný kus Německa rozkládající se mezi Bonnem a Cáchami (Aachen). Světlé bukové lesy střídají vonící vřesovištní louky. Je to místo, kde všichni lidé bez rozdílu nacházejí klid a pohodu, muži i ženy; je to místo - chtělo by se říci, kde si boj mezi pohlavími vybírá oddechový čas.

Diskuse ke článku (60)

Pokračování článku


24. ledna 2007

Feminismus

Redaktor: jjj

Aktualita

„POHLAVÍ JE ČIRÁ FANTAZIE"

Feminismus se stal definitivně totalitní ideologií.

Feminismus se stal definitivně totalitní ideologií. Publicista Arne Hoffmann o "gender mainstreamingu"*.

Diskuse ke článku (131)

Pokračování článku


22. ledna 2007

Feminismus

Redaktor: jjj

Aktualita

V LABORATOŘI CHOVATELŮ LIDÍ

Ideologická převýchova „gender mainstreaming" se plánovitě pokouší vytvořit Nového Člověka.

Co mají Lenin, Mao a Ursula von Leyenová (německá ministryně pro ženy a rodinu, pozn. překladatele) společné? Také tato ministryně (CDU) je nositelkou ideologie, která se nehodlá spokojit s člověkem, jaký je, tedy s jeho "chybnou podstatou", ale hodlá vytvořit člověka nového, jakým se stát má. Ještě si jen málokdo dokáže pod „gender mainstreamingem", který je ministerstvem protlačován, něco představit. Metody mohou být na rozdíl od totalitních ideologií dvacátého století sice nekrvavé, ale jejich podstata je neméně radikální.

Diskuse ke článku (58)

Pokračování článku


15. ledna 2007

Žena & Muž

Redaktor: PeP

Aktualita

O "rodičovských únosech"

Každý „rodičovský únos“ vyvolá vždy u široké veřejnosti spousty emocí. „Spravedlivá“ veřejnost stojí vždy na straně matky. Hlavním argumentem všech „Spravedlivých“ je že nebylo přihlédnuto k zájmu dítěte. V diskuzi u předchozího článku je argument, že Úmluva o právech dítěte by měla mít přednost před Haagskou úmluvou.

Diskuse ke článku (39)

Pokračování článku


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.