Doporučujeme


04. června 2007

Žena & Muž

Redaktor: Tom

Aktualita

Proč mít děti?

Dnes se například má za to, že feminismus volby - idea, že každá žena by si sama pro sebe měla určit správný poměr mateřství a kariéry - selhal a ženy si stěžují, že byly svedeny iluzí, že mohou "mít obojí".

Diskuse ke článku (92)

Pokračování článku


31. května 2007

Domácí násilí

Redaktor: murin

Aktualita

NAJČASTEJŠÍMI OBEŤAMI DOMÁCEHO NÁSILIA SÚ DETI, NIE ŽENY!

Každý súdny človek musí byť zhrozený nad čerstvým prípadom z Čiech, kde 30-ročná rozvedená žena zvlášť beštiálnym spôsobom dlhodobo týrala svojho 8-ročného syna. Ten musel ležať celé dni poviazaný a nahý na podlahe malého kumbálu, jedol zo zeme a vykonával potrebu len do pristaveného vedra. Beštiálna matka to celé pozorovala domácou kamerou. Nejde o jediný a ani ojedinelý prípad.

Diskuse ke článku (130)

Pokračování článku


25. května 2007

Názor

Redaktor: MiS

Aktualita

"O čem OPRAVDU sní muži".

Máte jasný názor na rovnoprávnost pohlaví. Změnilo vám život něco, co se tohoto tématu týká? Ozvěte se. Hledáme muže s jasným názorem a životními zkušenostmi pro dokumentární film s pracovním názvem "O čem OPRAVDU sní muži". V případě zájmu se podílet na tomto projektu nám napište na info@svaz-muzu.cz

Diskuse ke článku (125)

Pokračování článku


24. dubna 2007

Žena & Muž

Redaktor: vikki

Aktualita

KONEC OTCŮ, NASTUPUJE NADVLÁDA MATEK

Děti šílejí!

Otcové se ocitli v ohrožení, jejich slovo v rodině výrazně klesá. Stojíme na prahu století žen, hlásí sociologové a psychologové. Tento proces s sebou přináší první negativní důsledky: z chlapců, které vychovávají dominantní matky, se často stávají podřízení, submisivní muži s celou škálou duševních poruch. Vítejte v matriarchátu!

Diskuse ke článku (107)

Pokračování článku


11. dubna 2007

Politika

Redaktor: vikki

Aktualita

Zákony proti „diskriminaci“ – dobrý úmysl, nebo totalitní výmysl?

Země Evropské unie jsou tlačeny k tomu, aby přijaly zvláštní zákonnou směrnici „umožňující důkladné postihování diskriminace“. Na všechny členské státy je však vyvíjen v této otázce silná nátlak a v opačném případě jim hrozí sankce. Otázkou tedy bohužel není, zda „antidiskriminační zákon“ přijmout, či nikoli, ale to, jak a v jaké podobě jej schválit, aby jeho dopad na svobodný život a rozvoj rozvoj společnosti i trhu byl co nejmenší.

Diskuse ke článku (19)

Pokračování článku


03. dubna 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: vikki

Aktualita

Projev předsedy vlády Mirka Topolánka při slavnostním zahájení Evropského roku rovných příležitostí

v divadle Archa v Praze dne 2. 4. 2007:

Hned do úvodu musím poznamenat, jak mě těší, že v Evropské unii zvítězil konzervativní názor a rovnost příležitostí dostala přednost před rovností a rovností výsledků. Jak bylo tisíckrát ověřeno, rovnostářství nakonec přináší více a horších nerovností, než jaké se snažilo odstranit.

Diskuse ke článku (80)

Pokračování článku


28. března 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: radon

Aktualita

Slovníček evropských levicových pojmů

2. POHLAVNÍ ROVNOST (GENGER EQUALIYT)

V prvním letošním čísle Revue Politika jsem publikoval úvodní text ze série "Slovníček evropských levicových pojmů". Nyní pokračuji dílem druhým, jenž se zabývá pojmem "pohlavní rovnost". Tento termín je v současné evropské politické diskusi velmi frekventovaný, a proto jsem se jej rozhodl zařadit právě nyní. Navíc od 1. ledna 2007 začal ve Vilniusu působit nový evropský úřad nazvaný Evropský institut pro pohlavní rovnost.

Diskuse ke článku (62)

Pokračování článku


23. března 2007

Žena & Muž

Redaktor: Saša

Aktualita

Další nevydařený experiment

Chue Phamová se v článku uveřejněném 15.3. 2007 v německém časopise Der Spiegel věnuje kromě jiného i novému bestselleru německé autorky Evy Hermanové „Evin princip – Vstříc novému ženství“, kde autorka v upřímné výpovědi přiznává, že v emancipaci nenašla nic pozitivního a až když se rozhodla pro manželství a mateřství, našla skutečné naplnění.

Diskuse ke článku (88)

Pokračování článku


Strana:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.