Odkazy


Ostatní

Justiční kanál
Sledujte výkon práva v českých zemích. Causy, reportáže, rozhovory, excesy právních struktur...

Rodina u soudu
Snahou těchto stránek je seznámit veřejnost se základními pojmy rodinného práva a vysvětlit, co každého čeká, pokud se bude chtít rozvést, zvýšit výživné či upravit styk s dítětem apod.ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.