Odkazy


Gender

Národní kontaktní centrum - ženy a věda
Národní kontaktní centrum - Ženy a věda je projekt Národní kontaktní centrum - ženy a věda je projektem Sociologického ústavu AV ČR a je financován MŠMT v rámci programu EUPRO

Tým Gender v sociologii, Sociologický ústav AV ČR
Stránky Gender v sociologii obsahují seznam aktuálně řešených projektů a projektů, které už byly dokončeny, včetně stručné charakteristiky jednotlivých projektů.

Gender Centrum
Gender centrum vzniklo na půdě Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně za finanční podpory Open Society Fund Praha. Jeho cílem je koordinovat gender aktivity a poskytovat o nich informace.

Gender online
Projekt Sociologického ústavu AV ČR zaměřený na gender.

Rovné šance
Projekt věnovaný rovným šancím, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky v rámci 2. kola Iniciativy Společenství EQUAL

Fórum žen
Fórum žen je sdružení, které poskytuje společnou platformu ženám různých profesí z České republiky i ze zahraničí a umožňuje jim pravidelně se setkávat k výměně názorů a navazování kontaktů na profesionální a společenské úrovni.

Gender centrum Fakulty sociálních studíí
Stránky genderového informačního centra NORA, o.p.s

Výbor pro rovnost ČMKOS
Prosazování principu rovnosti mužů a žen v podmínkách ČMKOS a jednotlivých odborových svazů

Socioweb
Sociologický webzin, který vydává Sociologický ústav Akademie věd České republiky

Adresář nevládních neziskových organizací
působících v oblasti rovnosti žen a mužůROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.