Odkazy


Za práva mužů, otců a dětí

Spravedlnost dětem - sdružení pro ochranu práv dětí, rodičů a prarodičů
Nejúplnější server v ČR věnovaný problematice otců - úplná sbírka literatury a judikatury k opatrovnictví, rodinná mediace, přednášky, atd.

K213
Klub za vypuštění § 213 ze současného trestního zákoníku.

Unie otců
Unie otců se zabývá rozvodovými a porozvodovými problémy spojenými s nezletilými dětmi.

Aliance pro děti a rodiče.
Aliance si klade za cíl zrovnoprávnění přístupu obou rodičů k výchově svých dětí nejen v běžném životě,ale hlavně během rozvodu a po rozvodu rodičů.

Občanské sdružení ZÁKON 94
Sdružení se zaměřením na podporu lidských práv, zejména v oblasti rodinného života, práv rodičů a děti

Sdružení za dodržování práv dětí a rodičů v České republice
Očanské sdružení s bohatými zkušenostmi s diskriminací otců, nedodržování mezinárodních úmluv a systémovým zneužívání dětí státním aparátem v České republice

chlapi V akci
Stránky pro chlapy, co musí něco opravdu důležitého vyřešit. VYPADÁ TO NA ROZVOD? CHCEŠ SE ŽENIT? PARTNERKA CHCE DÍTĚ? CHLAPE INFORMUJ SE, NEŽ NĚCO PODNIKNEŠ!

Český svaz mužů
Oficiální stránky.

Střídavka
Střídavá péče (střídavá výchova) znamená, že o dítě pečují střídavě oba rodiče. Čas, který dítě stráví s oběma rodiči, by měl být v zásadě stejný nebo alespoň podobný. Interval, v jakém ke střídání dochází, bývá od několika dnů do několika týdnů, v někter

Výživné
diskuse na téma výživného – názory, zkušenostiROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.