Zprávy


08. srpna 2006

Názor

Redaktor: barakan

Aktualita

Ženské časopisy škodí

Škodí zdraví. Tomu psychickému, a ve svých důsledcích i rodinnému. Čtenářky si to ale asi neuvědomují, jinak by ty časopisy přece musely zkrachovat!

Diskuse ke článku (31)

Pokračování článku


02. srpna 2006

Názor

Redaktor: VaS

Aktualita

Genderový plán EU – cesta do pekel

Plán Evropské komise pro dosažení rovného postavení žen o mužů patří k tomu nejhoršímu, co bruselská byrokracie dodnes vyprodukovala. Plán je cestou do pekel, protože zavádí pohlavní dirigismus a centrální plánování. Genderové zglajchšaltování otevírá stavidla zaostávání a průměrnosti. Rozumní lidé by proti němu měli důrazně protestovat a výbor pro evropské záležitosti Senátu by jej měl razantně odmítnout.

Diskuse ke článku (3)

Pokračování článku


27. června 2006

Názor

Redaktor: jis

Aktualita

Přirozenost je jenom jedna a lidskost také

Jeden z výdobytků socialistické vědy byla úporná snaha dělat, jako že je člověk jen výslednicí okolního působení.Takže dospělý proletář byl ve svém prostředí společensky osvícený a buržoa společensky znehodnocený.

Diskuse ke článku (22)

Pokračování článku


28. dubna 2006

Názor

Redaktor: MiS

Aktualita

Poděkování

Děkuji všem, kteří si všimli toho, jak málo uvolněný jsem byl při natáčení představení divadla Ponec "Uvolněte se, prosím...", za jejich soustrast. Mnohdy jsem měl v ústech takovou "Saharu", že jsem ani nemohl mluvit. Doufám však, že se mi přesto podařilo vyjádřit, že přístup Českého svazu mužů k "mužsko-ženským" záležitostem je vskutku láskyplný a pacifistický. Doufám také, že ženy, které necítí z našich "mužských" úhlů pohledu touhu po jejich ovládnutí a ponižování, přišly na to, jak moc je potřebujeme a jak moc je milujeme. Chtěl bych všechny ženy dobré vůle ujistit o tom, že naše úcta k nim není předstíraná a že naše snaha o pacifikaci feministek v sobě nemá ani jen příchuť egoismu. Vy, ženy, jste (chála Bohu) jiné a v mnohém i lepší (než my muži) a prosím Vás, nechme to tak!
Váš Oldřich Voženílek

Diskuse ke článku (4)

Pokračování článku


28. března 2006

Názor

Redaktor: RF

Aktualita

Když starý vůl zabučí :

"Co mě na celé debatě kolem toho tématu nejvíc zaujalo, byla naprosto absurdní ideologie prezidenta republiky, že rodina má mít výhody, protože plodí děti, na rozdíl od homosexuálních párů. To je pojetí rodiny jako teletníku, jako místa, kde se připouštějí býci ke kravám, aby byla telata," uvedl bývalý prezident.

Diskuse ke článku (40)

Pokračování článku


09. března 2006

Názor

Redaktor: radon

Aktualita

Firmy Vedení je často jen pánský klub

Já si vůbec nedovedu představit, že bych byla doma tři roky na mateřské dovolené. Mně připadá až nepřirozené, že by dítě bylo tak dlouho doma jen s jednou osobou - matkou. Říká Mgr. Michaela Marksová-Tominová, přední česká feministka a ředitelka odboru rodinné politiky a sociální práce na Ministerstvu práce a sociálních věcí.

Diskuse ke článku (12)

Pokračování článku


05. března 2006

Názor

Redaktor: radon

Aktualita

MODERNÍ ŽENA? KOBLIHY, SEX, KOSMETIKA

Moderní emancipovaná žena je záhadná bytost, jejíž duchovní obzor se pohybuje výhradně v neměnném trojúhelníku – móda, vaření, vztahy. Připadá vám to jako nesmysl? Mně také, ale přesně takhle ji popisuje nejnovější ženský magazín Ona Dnes.

Diskuse ke článku (3)

Pokračování článku


05. března 2006

Názor

Redaktor: radon

Aktualita

Vtip, který byl myšlen vážně; bohužel

Recenze - Už první kontakt s románem Evy Hauserové Blues zmražené kočky by měl pozorného čtenáře dostatečně varovat. Signálem by měla být odstrašující grafická úprava obálky, chaotický podtitul (Krvavý zelený román) a věnování autorčiným kočkám. Pokud se přes tyto bariéry dobrého vkusu i tak dostane k četbě, čeká ho zážitek ještě hrůznější.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


Strana:  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.