Zprávy


23. dubna 2007

Názor

Redaktor: KaH

Aktualita

Chlapi v akci !!!

Stránky pro chlapy, co musí něco opravdu důležitého vyřešit.

Za nedlouho tu bude rok co byl spuštěn web chlapi v akci (www.chlapivakci.cz) . Rozhodli jsme se zjistit co je nového na těchto stránkách a jaké má redakce další plány do budoucna.

Diskuse ke článku (33)

Pokračování článku


12. dubna 2007

Názor

Redaktor: Ves

Aktualita

Návrh nejvyššího státního zástupce na popření otcovství v praxi

Vztah otce a dítěte je jedním ze základních soukromoprávních vztahů, který, pokud je jeho subjektům znám, podstatným způsobem ovlivňuje jejich život. Pomineme-li právní stránku věci, působí tento příbuzenský poměr na mentální vývoj dítěte a jeho duševní rovnováhu, ať už kladně nebo záporně, na rozvoj jeho osobnosti a zařazení se do společnosti.

Diskuse ke článku (138)

Pokračování článku


06. dubna 2007

Názor

Redaktor: radon

Aktualita

Na každou hlasitou divokou extrémní feministku připadají tisíce „normálních“ žen

Tihle lidé si zřejmě neuvědomují, že na každou hlasitou divokou extrémní feministku připadají tisíce „normálních“ žen, které jen nechtějí být lidmi druhé kategorie.

Diskuse ke článku (5)

Pokračování článku


02. dubna 2007

Názor

Redaktor: jjj

Aktualita

Jak ho někomu vykouřit...

Musí to vědět už děvčátka v 11 letech?

Z celého světa se množí zprávy o tom, jak ze státního štědře dotované neziskové organizace pracují na ovlivňování naší mládeže. Na příklad feministky zasévají do hlaviček našich dětí svůj totalitní pohled na společnost. Proškolují učitelky, vyrábějí feministickou literaturu pro děti a tu při svých návštěvách škol a školek bezúplatně rozšiřují. Bezúplatně, protože jsme na ni svými daněmi přispěli my všichni.

Diskuse ke článku (39)

Pokračování článku


07. března 2007

Názor

Redaktor: Nemo

Aktualita

Ideologické vlivy

aneb (anti)diskriminační zákon

Jednou z nejvýznamnějších sil v prosazení antidiskriminačních zákonů v USA byl radikální feminismus, kterému šlo o zejména o dekonstrukci patriarchátu a posílení mocenského postavení žen, čemuž ovšem nutno rozumět jako posílení mocenského postavení představitelek radikálního feminismu.

Diskuse ke článku (7)

Pokračování článku


31. ledna 2007

Názor

Redaktor: vikki

Aktualita

Topolánek je chlapák...

Začněme jednodušší otázkou – zda má právo politička být ženou. O tom v dnešní zfeminizované společnosti – ženám tolerující vše a mužům nic – není pochyb. Ženy si berou děti do parlamentu, rozvádějí se, mají své aférky – a nikomu to nevadí. Naopak, jsou světlým příkladem přirozené emancipace. A muž? Co když on se chová podle své přirozenosti? Máme přece rovnoprávnost!

Diskuse ke článku (32)

Pokračování článku


12. prosince 2006

Názor

Redaktor: ker

Aktualita

Mužský šovinismus pro pokročilé

Rozhovor s Josefem Hausmannem

Na předvánočním trhu se objevila staronová knížka od Josefa Hausmana Mužský šovinismus pro pokročilé. Zeptali jsme se za Vás autora co je v knize nového, na co se mohou čtenáři těšit.

Diskuse ke článku (33)

Pokračování článku


27. listopadu 2006

Názor

Redaktor: MiS

Aktualita

Odpověď na dopis

Dovoluji si vam zaslat reakci nasi externi redaktorky, Terezy Novakove, na Vas dotaz tykajici se jeji clanku "Studentská konference Muž, žena a dítě překračovala hranice genderů i zažité konvence", publikovaneho 20.11. na agenturnim webu www.ta-gita.cz.
S pozdravem, Magdalena Hort

Diskuse ke článku (38)

Pokračování článku


Strana:  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.