Zprávy


11. listopadu 2007

Názor

Redaktor: MiS

Aktualita

ROVNOPRAVNOST.cz

Vítejte na novém webu

ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivně tvořený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditelňovat společenské problémy týkající se mužů. Stránky vznikly za účelem osvěty a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou článku nebo diskuzních příspěvků. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorům a tabuizovaným tématům, o kterých se veřejně nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvořil svůj vlastní.

Diskuse ke článku (122)

Pokračování článku


07. listopadu 2007

Názor

Redaktor: KaH

Aktualita

Přeceňovaný gender k ničemu

V posledních letech se hodně omílá slovo Gender, ve spojeních jako genderová politika státu, genderová studia, genderové učebnice. Já těm lidem jejich názor neberu a už vůbec neříkám, že je to názor špatný, protože mě nic neříká, přesto s přeceňováním problematiky genderu a tzv.rovnosti mezi pohlavími zásadně nesouhlasím.

Diskuse ke článku (143)

Pokračování článku


05. listopadu 2007

Názor

Redaktor: KaH

Aktualita

Pane,pane,Vy se mi moc líbíte, nedal byste mi trochu toho spermatu?

Bojím se doby, kdy muži budou prodávat své spermie, ženy svá vajíčka a další ženy nabídnou svůj hardware k donošení plodu. Dítě bude možné koupit v hypermarketu v oddělení Baby room - na úvěr i leasing.

Diskuse ke článku (6)

Pokračování článku


18. října 2007

Názor

Redaktor: KaH

Aktualita

Místo monologů dialog?

Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů je od chvíle, kdy byla znovu obnovena, kritizována z různých stran a pozic. Český svaz mužů, o.s., napadá samotný nominační proces *1, publicista Martin Komárek navrhuje Radu zcela zrušit *2 a Žába na prameni, o.s. poskytuje nevyžádané školení, kdo má právo být jejím členem/členkou *3.

Diskuse ke článku (14)

Pokračování článku


16. října 2007

Názor

Redaktor: lajdar

Aktualita

Nekonečný příběh…

Tak jsem měl opět možnost vyslechnout to, co už znám z jiných vyprávění. Je to stále stejné, trochu to už nudí, ale přesto dámy jsou stále znovu pohoršeny a nechápou, co se jim to vlastně přihodilo…

Diskuse ke článku (216)

Pokračování článku


12. října 2007

Názor

Redaktor: KaH

Aktualita

To je jako přizvat Národní odpor do Rady vlády pro lidská práva

Dnes jsme obdrželi od sdružení Žába na prameni dopis s velmi konfrontačním titulkem, který byl mimo jiné adresován všem zákonodárcům. Obsah dopisu nechceme v tomto článku komentovat. Vedení svazu připraví samostatnou odpověď. Čtenářům dáváme prostor k vyjádření v diskuzi a těšíme se i na vaše návrhy, co by měla odpověď obsahovat. Své postřehy můžete napsat do diskuze nebo nám je poslat na adresu info@svaz-muzu.cz.

Diskuse ke článku (101)

Pokračování článku


10. října 2007

Názor

Redaktor: PeP

Aktualita

Jaký rozum vlastně zvítězil?

Zdravý nebo nezdravý?

Majitelka jedné ubytovny ve Francii se rozhodla vzít prosazování ženských práv do svých rukou. Odmítla ubytovat dvě muslimky se závojem. Odůvodnila to tím, že závoj je "prostředkem podřízení a útlaku ženy“, který nechtěla ve společných prostorách ubytovny dovolit. Muslimky to však cítily maličko jinak a ctihodnou madame zažalovaly za diskriminaci, tak jak antidiskriminační zákon káže.

Diskuse ke článku (7)

Pokračování článku


05. října 2007

Názor

Redaktor: KaH

Aktualita

Muži bděte!

Otevřený dopis Svazu mužů, Vládě a Parlamentu od předsedkyně ženské politické formace Rovnost šancí.

Českou vládní koalicí otřásá další skandál. Tentokrát zlobí zase další žena ve vládě!
Džamila Stehlíková si dovolila nepřizvat do Rady vlády pro lidská práva a rovnost příležitostí muže ze Svazu mužů! Viceprezident Svazu mužů, Miroslav Salač, se zlobí a volá po hlavě ministryně Stehlíkové. Prý jde o diskriminaci mužů!

Diskuse ke článku (186)

Pokračování článku


Strana:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.