Zprávy


29. prosince 2007

Názor

Redaktor: MiS

Aktualita

"Kdo jsou členové Svazu mužů?"

Otevřená korespodence

Pro zájemce, kteří sledují vývoj situace okolo článku "Kdo jsou členové Svazu mužů? zveřejňuji další vzájemnou výměnu e-mailů .

Diskuse ke článku (100)

Pokračování článku


28. prosince 2007

Názor

Redaktor: KaH

Aktualita

Poznámka-reakce k článku "Kdo jsou členové Svazu mužů?"

Opět se vracíme k tématu "Kdo jsou členové Svazu mužů". Níže uvedený příspěvek je e-mail, který obsahuje vyjádření Jana Potměšila a následnou odpověď Miroslava Salače.

Diskuse ke článku (37)

Pokračování článku


28. prosince 2007

Názor

Redaktor: PeP

Aktualita

Fašismus Britských listů?

Ne diskuse, ale špinění a lži pronikají prostřednictvím redaktora Jana Potměšila na Britské listy. Jak jinak si vysvětlit, že namísto diskuse či vlastního příspěvku do otevřeného informačního prostoru stránek Rovnoprávnost CZ se (nejspíš „soudruh“) redaktor Potměšil ani nepokouší zjistit fakta o Svazu mužů, serveru Rovnoprávnost CZ či dalších souvislostech, ale rovnou lživě osočuje všechny, kdo se jen odváží uveřejnit jiný, než „jediný správný“ názor. To je velmi ilustrativní použití metodiky fašistické diktatury a na Britských listech ani není možné na tyto urážlivé a lživé informace u článku reagovat.

Diskuse ke článku (2)

Pokračování článku


27. prosince 2007

Názor

Redaktor: PeP

Aktualita

Kdo se skrývá za „18.000“ členy Českého Svazu mužů

Vyjádření vedení Českého svazu mužů

Vážený pane Potměšile, dovolte mi reagovat na váš článek, Kdo se skrývá za „18.000“ členy Českého Svazu mužů.
Smíchal jste dohromady několik věcí. Takže dovolte abych to rozpletl a uvedl na pravou míru.

Diskuse ke článku (60)

Pokračování článku


27. prosince 2007

Názor

Redaktor: PeP

Aktualita

Nabídka spolupráce od Výboru pro prevenci DN Rady vlády

Dne 22.12. 2007 jsme obdrželi do redakce Rovnopravnost.cz nabídku ke spolupráci mezi Českým svazem mužů a Výborem pro prevenci domácího násilí Rady vlády. Nabídka nám přišla od místopředsedy výboru Jana Potměšila. Text zveřejňujeme v plném znění.

Diskuse ke článku (2)

Pokračování článku


27. prosince 2007

Názor

Redaktor: PeP

Aktualita

Britské listy - nebo správněji Blicí listy ?

Jistý potměšilý Potměšil pečlivě nastudoval naše stránky, vybral z nich to, co si myslel, že nám nejvíce uškodí, načež odkazy od něj převzaly tzv. Britské listy, které s Británií mají asi tolik společného jako voda se Saharou.

Diskuse ke článku (5)

Pokračování článku


27. prosince 2007

Názor

Redaktor: PeP

Aktualita

Kdo se skrývá za „18.000“ členy Českého Svazu mužů

Ke složení Rady vlády pro rovné přííležitosti mužů a žen

Na prvním jednání Výboru pro prevenci domácího násilí Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů byla řeč i o tzv. "štrasburských tatíncích", proto je dobré seznámit se, co jsou (až na výjimky) zač. Vaší pozornosti doporučuji následující projevy lásky k dětem a manželkám i respektu k orgánům veřejné moci, viz níže.

Diskuse ke článku (35)

Pokračování článku


18. prosince 2007

Názor

Redaktor: KaH

Aktualita

Mnoho povyku pro nic

Agentura Gaia požaduje úpravu Ústavy České republiky do genderově správného jazyka. No potěš koště.
Předem mého článku chci říct, že následující text si neklade za cíl někoho urážet, shazovat a odsuzovat. Nemám v úmyslu polemizovat, protože v tomto případě by se jednalo o polemiku zbytečnou. Chci jen vyjádřit svůj subjektivní názor a pocit k tématu. Vím, že u žen si tímto článkem asi moc neposloužím, ale přesto.

Diskuse ke článku (115)

Pokračování článku


Strana:  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.