Zprávy


25. února 2009

Domácí násilí

Redaktor: KaH

Aktualita

Praha chce léčit domácí násilníky.

Bude první v Česku

Pražské intervenční centrum přichází s novinkou, která by měla snížit počet případů domácího násilí. Během několika týdnů spustí kurzy sebeovládání pro násilníky. Psychoterapie je určena především pro ty, které už policie kvůli násilí v rodině vykázala ze společné domácnosti.

Diskuse ke článku (32)

Pokračování článku


17. února 2009

Domácí násilí

Redaktor: VaS

Aktualita

Na domácí násilí si loni stěžovalo také deset mužů

Téměř tisícovku stížností na domácí násilí zaznamenalo za loňský rok Intervenční centrum českobudějovické Diecézní charity. Počet jeho klientů roste, vloni mezi nimi bylo 177 žen a 10 mužů.

Diskuse ke článku (23)

Pokračování článku


12. února 2009

Domácí násilí

Redaktor: VaS

Aktualita

Domácí násilí se možná bude trestat přísněji než dosud

Zákonodárci by měli ve čtvrtek v prvním kole projednat vládní návrh zákona, který zpřísňuje posuzování domácího násilí. Návrh by měl stanovit jasná pravidla pro nakládání s násilníky a přesné vyjmenovat činnosti, které má násilník během vykázání ze společné domácnosti zakázané.

Diskuse ke článku (27)

Pokračování článku


07. prosince 2008

Domácí násilí

Redaktor: PeP

Aktualita

Zabití tyrana už by nemělo být vraždou

Zabije-li žena manžela, který ji týral, mělo by jí hrozit osm let namísto dvaceti.

Diskuse ke článku (29)

Pokračování článku


12. listopadu 2008

Domácí násilí

Redaktor: VaS

Aktualita

Úřady: Fond ohrožených dětí zařídil nezákonné adopce

Fond ohrožených dětí, který ročně dostává od státu desítky milionů korun, závažně porušil zákon.
Loňské kontroly krajských úřadů odhalily, že ve třech regionech tato organizace neoprávněně "sehnala" bezdětným párům dítě k adopci.

Diskuse ke článku (9)

Pokračování článku


10. října 2008

Domácí násilí

Redaktor: PeP

Aktualita

Násilí v rodinách stojí českou ekonomiku miliardy

Násilí v rodině není jen problém vztahů mezi lidmi, neohrožuje jen výchovu dětí a zdraví oběti, ale má i výrazné ekonomické dopady do státního rozpočtu a veřejných financí. Potvrzují to domácí výzkumy i zahraniční expertizy.

Diskuse ke článku (98)

Pokračování článku


24. září 2008

Domácí násilí

Redaktor: Mac

Aktualita

Sara DN

Otázky ke zjištění rizika eskalace domácího násilí.

Jak vypadají otázky metody SARA? Tušíte, jak příslušníci Policie ČR zjišťují, zda-li se jedná o domácí násilí. O této metodě bylo již mnoho řečeno. Otázky však nebyly zatím zveřejněny. Nyní se s nimi můžete seznámit.

Diskuse ke článku (28)

Pokračování článku


24. září 2008

Domácí násilí

Redaktor: Mac

Aktualita

Závazný pokyn policejního prezidenta č. 179/2006

kterým se stanový postup příslušníků Policie ČR v případech domácího násilí

ZÁVAZNÝ POKYN policejního prezidenta ze dne 27. listopadu 2006, kterým se stanoví postup příslušníků Policie České republiky v případech domácího násilí.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


Strana:  6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.