Zprávy


03. listopadu 2009

Domácí násilí

Redaktor: KaH

Aktualita

Týrání dětí je v Česku běžným jevem

Násilí ze strany svého partnera zažívá podle studie Akademie věd až 38 procent českých žen a zhruba 5 procent mužů. Ve většině případů tomu přihlížejí děti a téměř v polovině případů jsou i ony týrány. Ministr pro lidská práva chce proto do konce roku předložit vládě věcný záměr zákona o zřízení dětského ombudsmana.

Diskuse ke článku (32)

Pokračování článku


09. října 2009

Domácí násilí

Redaktor: Tom

Aktualita

Manželé Britek z jižní Asie trpí domácím násilím

Stále více mužů jihoasijského původu se v Británii stává oběťmi domácího násilí. Jedna z místních helplinek odhaduje, že až devět procent loňských volajících pochází ze zemí, jako je Indie, Pákistán a Bangladéš.

Diskuse ke článku (6)

Pokračování článku


01. října 2009

Domácí násilí

Redaktor: VaS

Aktualita

Poškozenými při domácím násilí jsou i muži

Ve většině případů patří mezi oběti domácího násilí ženy. V nejednom sporu je však tím poškozeným i muž. Jedná se většinou o seniory, mladí muži se podobnou situaci stydí nahlásit. Pro matky, které jsou v drtivé většině terorizovány ve své vlastní rodině, otevřeli tento měsíc v Sokolově azylový dům.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


15. srpna 2009

Domácí násilí

Redaktor: KaH

Aktualita

Školačku v Ostravě několik let brutálně týrala matčina družka

Vyšetřování otřesného případu týrání devítiletého děvčátka ukončili v minulých dnech ostravští kriminalisté návrhem na obžalobu sedmadvacetileté ženy. Ta měla několik let brutálně týrat dceru ženy, se kterou žila jako družka ve společné domácnosti.

Diskuse ke článku (20)

Pokračování článku


07. července 2009

Domácí násilí

Redaktor: PeP

Aktualita

Komu vadí muži?

Již delší dobu sleduji, jak jsou hrubě zkreslovány informace o domácím násilí. Jakmile se toto téma objeví v masmédiích, tak vždy je násilníkem muž a obětí žena. Přitom nikoho nezajímá, že řada odborných studiích prokázala, že ženy jsou domácími násilnicemi ve srovnatelném procentu, jako muži.

Diskuse ke článku (9)

Pokračování článku


04. července 2009

Domácí násilí

Redaktor: KaH

Aktualita

Klaus podepsal nový občanský soudní řád

Prezident Václav Klaus v pátek podepsal novelu občanského soudního řádu. Nový zákon má zvýšit společenské i soudní sankce pro agresory, kteří se dopouštějí domácího násilí.

Diskuse ke článku (2)

Pokračování článku


26. května 2009

Domácí násilí

Redaktor: KaH

Aktualita

Opravdu to bez tělesných trestů nejde?

Nedávné zahájení kampaně proti násilí na dětech znovu oživilo mediální debatu o místě tělesných trestů ve výchově. Ukázalo se, že ve společnosti stále funguje dvojí metr, kdy facka dospělému je minimálně přestupkem (může přijít i na sto tisíc!) a facka dítěti je skoro záslužným činem.

Diskuse ke článku (7)

Pokračování článku


26. května 2009

Domácí násilí

Redaktor: Tom

Aktualita

Nejvíc týraných dětí je v úplných rodinách

Představa, že domácímu násilí jsou nejčastěji vystaveny děti z rozvrácených rodin, neplatí. Podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí dochází k týrání i sexuálnímu zneužívání dětí nejčastěji v úplných rodinách s oběma rodiči.

Diskuse ke článku (25)

Pokračování článku


Strana:  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.