Zprávy


12. května 2006

Feminismus

Redaktor: Finrod Felagund

Aktualita

Co je feminismus?

aneb pohled od našich severních sousedů

Rzeczpospolita Polska

Od nedávna jsem odpůrcem feminismu. Došel jsem k závěru, že je to totalitární doktrína, která se snaží podlostí a sprostotou zavírat ústa těm, kteří se k ní vyjádří kriticky. Jejím jediným cílem není faktická rovnoprávnost, ale násilné vnucování jakýchsi "zásad zrovnoprávnění". Feminismus je náboženstvím, ve které je třeba věřit.

Diskuse ke článku (8)

Pokračování článku


12. května 2006

Feminismus

Redaktor: radon

Aktualita

Feminismus jako islám

Feministky na politickém kolbišti překrucují čísla o znásilňování, o domácím násilí, vymýšlejí si výzkumy, bagatelizují fakta, která se jim nehodí, jinak řečeno: lžou

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


09. května 2006

Feminismus

Redaktor: vikki

Aktualita

Jak jazyk zabíjí image odbornice

aneb válčit proti mužům je potřeba každý den !!!

Pod označením vědec si nevybavil ženu NIKDO. Jestliže chceme veřejnost přesvědčit o tom, že věda, pracovní trh a veřejný prostor vůbec jsou pro ženy, o ženách a se ženami, bez změny jazykových praktik to jednoduše nepůjde
Odbornice z různých oblastí se kupodivu dobrovolně vzdávají možnosti propagovat ženský společenský a vědecký přínos, jestliže o sobě mluví a nechají se označovat mužskými názvy osob. Chtějí-li se zviditelnit, měly by začít zacházet s mužskými názvy vlastních profesí velmi kriticky.

Diskuse ke článku (15)

Pokračování článku


05. května 2006

Feminismus

Redaktor: Finrod Felagund

Aktualita

Gender studies

aneb někam se ti lidé z VUMLu poslat museli

„Tímto způsobem daná reklama posiluje v proletariátu pocit bezbrannosti a bezmocnosti ve vztahu k možnosti vlastní obrany a buržoazii ukazuje, že je společensky přijatelné se k dělníkům chovat násilně a nerespektovat jejich přání.“

Diskuse ke článku (24)

Pokračování článku


05. května 2006

Feminismus

Redaktor: radon

Aktualita

Hodné holky se dívají jinam

aneb Feministické porno

Holky feministický připravily přednášku na které se dozvíte, za 30,- Kč, že pro mnohé feministky je pornografie synonymem diskriminace, dehumanizace a násilí na ženách. Určitě to bude zajímavý a všem dehumanizátorům to vřele doporučujeme :-)

Diskuse ke článku (2)

Pokračování článku


02. května 2006

Feminismus

Redaktor: radon

Aktualita

Jsou feministky novou inkvizicí?

Ženy jsou lepšími političkami, než muži. Je na tomto výroku něco skandálního? Když by jej Zuzana Paroubková vyslovila, stalo by se z toho hlavní téma na titulní stránku jednoho z nejčtenějších deníků? Téma pro nesouhlasné komentáře, duely s aktivistkami či aktivisty z opačného názorového tábora? Nikoli. Šlo by o názor, nijak nezvyklý.

Diskuse ke článku (7)

Pokračování článku


29. dubna 2006

Feminismus

Redaktor: Finrod Felagund

Aktualita

Stejný plat za stejnou práci,

aneb kdyby blbost nadnášela, nefungovala by kvůli feministkám letecká doprava

Stejný plat za stejnou práci. To je jedno z „ostrých“ hesel, kterými nás dennodenně feministky bombardují a které používají jako důkaz o diskriminaci „odpornými kapitalisty“. Problém je nicméně trochu hlubší, než se může z povrchních statistik zdát.

Diskuse ke článku (72)

Pokračování článku


29. dubna 2006

Feminismus

Redaktor: PeP

Aktualita

Za práva žen – v každém člověku!

Debata o feminismu, která se rozhořela v posledních dnech na Britských listech, podle mne příliš zabředla do tradičních sporů o (ne)přítomnosti „ženského prvku“ na vedoucích a zejména pak politických postech. Aniž bych chtěl podceňovat tento rozměr problému, který skvěle shrnula např. Lenka Vytlačilová, myslím si, že nevystihuje (nebo jen velmi málo) podstatu věci.

Diskuse ke článku (1)

Pokračování článku


Strana:  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.