Zprávy


26. června 2006

Feminismus

Redaktor: Tom

Aktualita

Prokletí moderních –ismů

Velice mne zaujal článek v časopise 51 Pro v čísle 8/2005 od Marka Loužka s názvem "Feminismus - požehnání, nebo prokletí?". Autor za zamýšlí především nad otázkami jestli jsou ženy opravdu diskriminovány, jak se feminismus projevuje jako ideologie a co přináší tzv. genderová politika.

Diskuse ke článku (8)

Pokračování článku


23. června 2006

Feminismus

Redaktor: jis

Aktualita

O feminismu, vulgárnosti, „chlapování“ a mužské „svoloči“.

Některé výsledky realizace feministické ideologie v české kotlině

Abych mohl napsat tento článek musím použít pár sprostých slov kalibru, kterému jsem se pokud možno vyhýbal, nemluvě už o jejich plném vypsání. Ani můj počítač je nechce a neustále je vyvrhuje červenou vlnovkou nesprávného tvaru a já jeho názor měnit nebudu. Ale doba se, jak se zdá, změnila.

Diskuse ke článku (42)

Pokračování článku


19. června 2006

Feminismus

Redaktor: radon

Aktualita

O životy sa nelosuje!

Najväčšie finančné zdroje a základ tejto nenávistnej ideológie je v Spojených štátoch, kde sa feminizmus naopak radikalizuje až tak, že „lesbicizmus je feminizmus v akcii a jediné pravé feministky sú tie, ktoré úplne odmietli vzťahy s opačným pohlavím. Takéto obracanie na pravú vieru očividne zapôsobilo na množstvo feministiek, aby sa stali lesbami z vlastného rozhodnutia…“

Diskuse ke článku (15)

Pokračování článku


12. června 2006

Feminismus

Redaktor: murin

Aktualita

Nenávisť predsa zvítězila

Obete radikálneho feminizmu u nás

Feministky potřebovaly dokázat škodlivost mužů a proto se "ujaly" ZNÁSILNĚNÝCH žen, aby vzápětí konstatovaly, že (přesně v duchu totalitní logiky) " všichni muži jsou násilníci a to je všechno co jsou (cit. Marilyn French). Jinými slovy pod záminkou ochrany několika znásilněných žen (ignorujíc znásilněné děti a dokonce při gangovém typu i muže) chtěly dosáhnout, aby se kriminálníky automaticky stali všichni majitelé penisu.

Diskuse ke článku (84)

Pokračování článku


26. května 2006

Feminismus

Redaktor: vikki

Aktualita

Ženy v umění

aneb nejen ve volbách je nutno prosadit kvóty !!!

...Během jedenácti let existence filmové ceny Český lev nezískala sošku za režii žádná česká režisérka.
...Během pěti let existence ceny Magnesia litera nevyhrála v hlavní soutěži žádná žena spisovatelka.
...Během čtrnácti let existence Ceny Jindřicha Chalupeckého udělované mladým nadějím českého výtvarného umění získaly cenu jen tři ženy

Diskuse ke článku (4)

Pokračování článku


26. května 2006

Feminismus

Redaktor: vikki

Aktualita

Český jazyk jako nástroj nerovnoprávnosti žen a mužů

(aneb zaveďme feministický newspeak)

Nebýt feministek, tak by mě nikdy nenapadlo, že český jazyk je sexistický. Dnes jsem se dozvěděl, že je nástrojem nerovnoprávnosti žen a mužů. Nelíbí se mi, jak poslední dobou jsou česká slova vytěsňována anglickými, ale snaha o zavedení feministického newspeaku (příklad použití angličtiny :-) do češtiny mi přijde jako vytváření problémů tam, kde nejsou..

Diskuse ke článku (43)

Pokračování článku


18. května 2006

Feminismus

Redaktor: jjj

Aktualita

Přípravný výbor Feminacistické strany Čech, Moravy a Slezska informuje.

Náš cíl: Krátkodobým cílem je takové ovlivnění politického a sociálního vývoje v České republice, aby byly beze zbytku zrealizovány závěry Pekingského sjezdu: ženský gender musí obsadit minimálně 50% rozhodujících grémií, je třeba zamezit rozrůstání oblastí společnosti bez smysluplné genderové optimalizace. Je třeba zastavit z genderového hlediska nesmyslné revizionistické tendence, které jsou již nyní plně optimální (svěřování dětí do výchovy "mužů", aj.)

Diskuse ke článku (26)

Pokračování článku


17. května 2006

Feminismus

Redaktor: radon

Aktualita

Jsou žákyně žáci?

V rámci semináře se konaly také workshopy. Při jednom z nich přítomné učitelky, pod vedením své kolegyně a odborné redaktorky časopisu Výtvarná výchova Lenky Kitzbergerové, malovaly žáky a žákyně v různých situacích. Posléze povídaly, proč a jak koho znázornily. „To je deváťák, který si neustále natahuje prezervativ z nosu do pusy,“

Diskuse ke článku (2)

Pokračování článku


Strana:  13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.