Zprávy


26. července 2006

Feminismus

Redaktor: ker

Aktualita

Feminismus a násilí ze strany mužů

Část čtvrtá

... takové analýzy pouze podporují polarizovaný pohled na muže jako na agresivního a zaměřeného na úspěch, zatímco ženy jsou milující a pečující. Většina mužů a žen se však může chovat a chová obojím způsobem. Ženy mohou být agresivní, soupeřivé, kruté, vykořisťující ostatní a dominující, zatímco muži mohou být pečující, kooperativní, milující, rozdávající a poddajní. Feminismus nicméně předpokládá, že jakékoliv špatné chování žen je tak či onak způsobeno muži.

Diskuse ke článku (60)

Pokračování článku


24. července 2006

Feminismus

Redaktor: radon

Aktualita

Ženský hlas

aneb pravidelná dávka feminismu.

Přední české feministky si prosadily v roce 2002 svůj pořad do české televize. Pod feministickou taktovkou (dramaturgie: Irena Obermannová, námět a scénář: Eva Hauserová) se můžete dozvědět vše o ušlechtilých cílech hnutí z úst feministických aktivistek. Letošní léto přináší reprízu tohoto pořadu. Zatím již vystoupily Olga Sommerová, Alexandra Berková. Těšit se můžete na Pavlu Jónsson, Michaelu Marks - Tomin, Janu Valdr a další.

Diskuse ke článku (7)

Pokračování článku


21. července 2006

Feminismus

Redaktor: radon

Aktualita

...žena je žena je žena...

(Nekomentovaná ukázka feministické "kultury" )

Nikdy, dokud budou ženy přejímat manželovo příjmení, nebudou moci realizovat osobní svobodu ! Když dovolíš, aby ti někdo změnil příjmení, tedy identitu, dovolíš i změnu čehokoliv jiného !
(Vlasta Delimar) - zobrazena na fotografii

Diskuse ke článku (42)

Pokračování článku


19. července 2006

Feminismus

Redaktor: ker

Aktualita

Feminismus a násilí ze strany mužů

Část třetí

Stále přítomná linie feministického uvažování je, že muži utlačují ženy prostřednictvím tradiční patriarchální rodiny. Poválečný feminismus vyrostl ze širšího hnutí za svobodu jednotlivce, manželství ale stálo v cestě této svobodě, protože ženám vnucovalo meze určené povinnostmi.

Diskuse ke článku (48)

Pokračování článku


18. července 2006

Feminismus

Redaktor: radon

Aktualita

Případ antifeministy Gustáva Murína

Na feministickém webu Prezidentka, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hl.m. Prahy si feministky pouštějí za veřejné peníze pusu na špacír. Nebojí se vyhrožovat každému, kdo se dotkne jejich svaté mravouky - feminismu.

Diskuse ke článku (85)

Pokračování článku


11. července 2006

Feminismus

Redaktor: ker

Aktualita

Feminismus a násilí ze strany mužů

Část druhá

„Gender feminismus“ si mnohé vypůjčil od marxismu, jehož přijatelnou náhradou se časem stal tím, že nabídl nová témata útlaku, zatímco socialismus postupně upadal. Jako všechny ideologie apeloval na vyšší vrstvy společnosti, neboť nižší třídy by mnoho ztratily, kdyby zrušily institut mužského živitele a tradiční rodinu.

Diskuse ke článku (23)

Pokračování článku


29. června 2006

Feminismus

Redaktor: ker

Aktualita

Feminismus a násilí ze strany mužů

Lidem zatím prostě nedošlo, do jaké míry se feminismus ve své extrémní formě zahnízdil uvnitř institucí a v myšlení Britů. Feminismus nyní dominuje morálnímu diskurzu. Jeho základní zásady se nyní staly součástí života celého národa. Stal se nenapadnutelnou ortodoxií dokonce i v institucích jevících se jako konzervativní a prosazuje a tlačí kupředu celý program britské sociální politiky. Tato ortodoxie však není založena na zásadách slušnosti, poctivosti a čestnosti, spravedlnosti nebo sociální solidarity. Je založena na nepřátelství vůči mužům.

Diskuse ke článku (6)

Pokračování článku


27. června 2006

Feminismus

Redaktor: radon

Aktualita

„Učení muži“

Text vznikol ako seminárna práca pre predmet Feministická filozofia I, ktorý vyučovali Doc. PhDr. Etela Farkašová, CSc., Doc. PhDr. Zuzana Kiczková, CSc., a PhDr. Mariana Szapuová, CSc. na Centre rodových štúdií Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v zimnom semestri 2005/2006.

Diskuse ke článku (2)

Pokračování článku


Strana:  12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.