Zprávy


03. října 2006

Feminismus

Redaktor: Hausmann

Aktualita

KOŘENY MILITANTNÍHO FEMINISMU

Feministky se domnívají, že nalezly postup, jak se zbavit toho, co jim způsobilo tolik osobního strádání – totiž sexuálních rozdílů , maskulinity a feminity. Tento postup vede přes popření, že něco takového vůbec existuje, popření, že existují vnitřní rozdíly mezi pohlavími. Pokud se se sexuálními stereotypy setkáváme, jsou to podle feministek pouhé sociální konstrukce, které musí byt vymýceny jako plevel.
M. Levin

Diskuse ke článku (73)

Pokračování článku


25. září 2006

Feminismus

Redaktor: jjj

Aktualita

Emancipace – jeden velký omyl?

Eva Hermanová - úspěšná moderátorka i matka

Němci vymírají – a to může být způsobeno tím, že feminismus doslova rozemlel ženy mezi různorodými nároky a způsobil, že jsou neupotřebitelné pro mateřství. Taková je doslova provokativní teze jedné pracující matky.
V Německu se téměř nerodí děti. Nepředstavitelné, ale pravdivé – během několika desítek let bude naše společnost tak děsivě přestárlá, že mladí budou muset dlouho hledat, aby k sobě našli někoho přiměřeného mezi všemi těmi starci.

Diskuse ke článku (85)

Pokračování článku


21. září 2006

Feminismus

Redaktor: ker

Aktualita

Feminismus a násilí ze strany mužů

Část sedmá

Zahájí-li žena fyzický útok na muže, i mírný úder může vyprovokovat odvetu s mnohem horšími následky. Koneckonců se ženami, které zavraždí násilnického manžela, je zacházeno shovívavě, protože byly vyprovokovány, avšak muži, jež použijí násilí vůči ženám, se nikdy nedočkají podobného postoje. Jak se zdá, je provokace feministickou záležitostí.

Diskuse ke článku (24)

Pokračování článku


20. září 2006

Feminismus

Redaktor: jis

Aktualita

Vagína místo rudé knížky?

Samotný počet žen nebo mužů v politice ve skutečnosti není ukazatelem ničeho

Je dost žen v politice? Tato otázka se v současné době staví ve sdělovacích prostředcích jako stěžejní, přitom je pro skutečný stav naší politické scény s etikou římského dvora podružná. Jedině správně položená, při současném stavu naší a nejen asi naší politické scény je ta, zda jsou tam ti lidé - tím se milé dámy vyjadřují obě pohlaví - kteří tam patří. Osobními předpoklady, schopnostmi, znalostmi, mravností. Jiné hledisko je zavádějící, jak předvádějí feministické aktivistky a jejich chvostovrtně spřátelení aktivisté.

Diskuse ke článku (119)

Pokračování článku


12. září 2006

Feminismus

Redaktor: MiS

Aktualita

Omyl z neznalosti

diskuzní příspěvek, který stojí za zveřejnění

Dotaz: A co by asi dělal svaz mužů, kdyby pořád nerejpal do feministek, nemusel by pak taky zavřít krám? Myslím, že svaz mužů by si měl pěstovat feministky a feministky zas svaz mužů, jinak oboje zajde na úbytě.
(Vložil: stříbrný delfín )

Diskuse ke článku (4)

Pokračování článku


11. září 2006

Feminismus

Redaktor: PeP

Aktualita

Strašák feministické lingvistiky

Zdá se, že feministkám poslední dobou dochází dech v klasických tématech týkajících se rovnosti. To však neznamená, že válečnou sekyru chtějí zakopat. Když dochází témata klasická, tak je potřeba nacházet témata nová, neotřelá či opřášit témata stará, zapadlá. Neboť uzavřít mír s nepřáteli (tedy s muži) by mohlo ohrozit financování a následně i báječný život všech profitujících dam.

Diskuse ke článku (84)

Pokračování článku


05. září 2006

Feminismus

Redaktor: Hausmann

Aktualita

Nahota feminizmu

Dnešní feministky ukradly slovu feminismus jeho původní smysl a vytváří tak falešné zdání, že jejich „boj“ je bojem za zájmy všech žen. Ukradly jej i feministkám klasickým, které svých cílů dosáhly již před sto lety a jejichž společenský přínos byl pozitivní. To se ovšem nedá říci o dnešním anti-freemarket feminismu (zvaným též radikální, moderní, socialistický či militantní), který pod rouškou „rovnou šanci ženám“ staví na hlavu (pomocí vládních ediktů ) tržní mechanismy i ženskou přirozenost.

Diskuse ke článku (46)

Pokračování článku


04. září 2006

Feminismus

Redaktor: ker

Aktualita

Feminismus a násilí ze strany mužů

Část šestá

Ve skutečnosti existuje velké množství dobře provedených výzkumů dokazujících, že muži rovněž trpí domácím násilím, a to dokonce častěji než ženy. Názor, že většinu násilí působí muži ženám, jednoduše nelze podepřít faktickými údaji. Nicméně oficiální literatura se o této obrovské a stále rostoucí množině důkazů téměř vůbec nezmiňuje.

Diskuse ke článku (64)

Pokračování článku


Strana:  10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.