Zprávy


10. srpna 2006

Rovnoprávnost

Redaktor: VaS

Aktualita

Gender Budgeting

aneb pohádka o nenápadném feministickém lobbingu

Kdyby ta děvčata feministická věděla co vlastně chtějí. Tedy přesně řečeno ony nevědí co chtějí, ale nedají pokoj dokud to nedostanou. Na jedné straně tvrdí, že rozdíly mezi muži a ženami žádné nejsou. Rozdíly v chování jsou dle nich dány jenom výchovou. Na druhé straně bojují za tzv. gender budgeting, který má rozdělovat veřejné prostředky podle pohlaví.

Diskuse ke článku (21)

Pokračování článku


09. srpna 2006

Rovnoprávnost

Redaktor: PeP

Aktualita

Stínová zpráva o diskriminaci: Právní ochrana žen je nedostatečná

"aneb jak se stokrát opakovaná lež stane pravdou"

"Konečně se dočkáme" těší se studenti z pražského ČVUT, kteří si již delší dobu stěžují, že na škole je nedostatek studentek. Zejména večerní opakování fyziky a matematiky s kamarády je nudné. Za neúnosnou situaci v mužských kolektivech se rozhodla bojovat Liga lidských práv. Ve své stínové zprávě kritizuje stát, že nepodnikl dostatečné kroky ke zvýšení počtu studentek v technických oborech.

Diskuse ke článku (10)

Pokračování článku


04. srpna 2006

Rovnoprávnost

Redaktor: Tom

Aktualita

"Všichni jsme si rovni"

akorát ženy jsou si stále rovnější

Ústavní soud rozhodl 12.7. 2006, že Zákon o důchodovém pojištění diskriminuje muže. Očekával bych, že sjednat nápravu v tom, že muži budou mít stejná práva jako ženy, bude samozřejmostí a nikdo se nad tím nepozastaví. Ne tak na MPSV. Zrovnoprávnit muže není v Česku vůbec jednoduché (nebo snad žádoucí ? ).

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


21. června 2006

Rovnoprávnost

Redaktor: VaS

Aktualita

Mladé ženy chtějí rovné zastoupení žen v politice a mužů v domácnosti

„Uvědomuji si hodně silný tlak společnosti, například v otázce rodičovství. Mnoho mých známých už má děti a já vlastně úplně nevím, jestli děti chci. Vždycky je mi trapně, když se mě gynekolog ptá, kolik mám dětí a já řeknu žádné. Když k tomu ještě zmíním, že studuji feminismus, cítím automatický předsudek vůči sobě,“ postěžovala si stejně jako mnoho dalších studentka rodových studií.

Diskuse ke článku (63)

Pokračování článku


21. června 2006

Rovnoprávnost

Redaktor: KaH

Aktualita

Muži jsou diskriminováni pozdějším odhodem do penze

Rozdílný věk odchodu do důchodu u mužů a žen je podle Rady vlády pro lidská práva diskriminací. Zatímco ženy odchází do penze o několik let dříve dle počtu dětí, muži tuto možnost nemají. Rada tvrdí, že by se odchody měly u obou pohlaví srovnat na stejný věk. Návrhem by se měla ve středu zabývat vláda.

Diskuse ke článku (3)

Pokračování článku


12. června 2006

Rovnoprávnost

Redaktor: radon

Aktualita

Podporujte ženy

– ale ne na sto procent

Podjatost je neschopnost nebo neochota posuzovatele nestranně rozhodnout mezi účastníky sporu. Nejčastěji bývají podjatí posuzovatelé nebo posuzovatelky sporů mezi mužem a ženou – vždy ochraňují ženu. Tento příklon má hluboké kořeny v evoluci a je součástí strategie přežití druhu. Jestliže byly ženy chráněny, mohly rodit a plně se věnovat dětem – jestliže chráněny nebyly, generace početně slábly, až tlupa vymřela.

Diskuse ke článku (3)

Pokračování článku


05. června 2006

Rovnoprávnost

Redaktor: jjj

Aktualita

Kvóty v rozhodovacích pozicích?

Diskriminace na druhou !

V rámci předvolebního boje jsme se setkávali s různými názory na věcné problémy. Ale jeden názor nám prezentovaly političky všech stran bez rozdílu: je třeba pozitivní diskriminace žen v rozhodujících pozicích. A to jak v politice, tak v ekonomické sféře. Je třeba se nebát říci jasně, že to je diskriminace NA DRUHOU!

Diskuse ke článku (158)

Pokračování článku


18. května 2006

Rovnoprávnost

Redaktor: vikki

Aktualita

Gender v praxi

Diskriminace žen muži je bezesporu svinstvo, ale mnohem častější a drastičtější případ představuje šikanování žen ženami. Extrémním případem bývají nelidské podmínky například pracovnic v supermarketech, kde vedoucí (ženy) šikanují své podřízené (ženy) a nutí je k takovým věcem, že se celou směnu nesmějí posadit nebo musí chodit na toaletu pouze s dovolením a v určitou dobu.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


Strana:  27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.