Zprávy


18. srpna 2006

Rovnoprávnost

Redaktor: PeP

Aktualita

Svědek u soudu: Ženy při výběrovém řízení diskriminovány nebyly

Žádná žena nebyla při výběrovém řízení na místo finančního ředitele společnosti Pražská teplárenská diskriminována, řekl u Obvodního soudu pro Prahu 7 představitel personální agentury, která pro firmu kandidáty vybírala.

Diskuse ke článku (3)

Pokračování článku


16. srpna 2006

Rovnoprávnost

Redaktor: Tom

Aktualita

Genderová politika - jádro pudla

"V Čechách je to stále kontroverzní téma," říká poslankyně Sněmovny Anna Čurdová, předsedkyně Rady vlády pro rovné příležitosti v úvodu článku EU: rozpočet nemá zapomínat na ženy. "Jde o to pochopit, o co jde," čteme na závěr.

Diskuse ke článku (10)

Pokračování článku


16. srpna 2006

Rovnoprávnost

Redaktor: Perry

Aktualita

Diskriminace žen je poprvé u soudu

Marie Čaušević uspěla v konkursu na post finanční ředitelky. Firma ale vybrala muže. Soud rozhoduje, zda šlo o dikriminaci.
K prvnímu soudnímu případu tohoto druhu dorazilo k Obvodnímu soudu v Praze 7 několik televizních štábů a na třicet novinářů. Proces řídí muž - soudce Tomáš Mottl, přísedícími jsou dvě ženy - jedna je civilním povoláním redaktorka, druhá je důchodkyně.

Diskuse ke článku (18)

Pokračování článku


15. srpna 2006

Rovnoprávnost

Redaktor: PeP

Aktualita

Směrnice Rady č. 76/207/EEC2

aneb rovnost podle evropského práva.

Tam, kde je méně žen než mužů, zvláště pak ve vyšších třídách kariérního řádu, bude orgánem odpovědným za funkční postup dávána přednost ženám, a to i v případě stejné vhodnosti, schopnosti a profesionálních zkušeností, pokud zvláštní důvody na straně individuálního (mužského) kandidáta nezvrátí tuto vyrovnanost v jeho prospěch.

Diskuse ke článku (21)

Pokračování článku


11. srpna 2006

Rovnoprávnost

Redaktor: bakalar

Aktualita

ROZDÍLY V PRŮMĚRNÝCH PŘÍJMECH MUŽŮ A ŽEN

Nahlédneme-li do jakékoliv statistiky, srovnávající průměrné příjmy mužů a žen, zjistíme, že muži mají v průměru vždy vyšší příjmy než ženy. Může jít o statistiky nové ale i starší, výběrově zaměřené na určitou populaci nebo celkové, naše či zahraniční. I ve Švédsku, v kolébce ideologie „rovných příležitostí“ se tento rozdíl přes velké snahy úředních míst nedaří vynulovat. Náš poslední statistický údaj uvádí, že v souhrnu, mzdy žen činí 74 % mezd mužů (Ženy a muži v číslech, 2003).

Diskuse ke článku (23)

Pokračování článku


11. srpna 2006

Rovnoprávnost

Redaktor: MiS

Aktualita

Svaz mužů protestuje proti stínové zprávě o diskriminaci žen v ČR

Praha 10. srpna (ČTK) - Sdružení Český svaz mužů protestuje proti stínové zprávě neziskových organizací o diskriminaci žen v Česku. Vedení svazu označilo dokument za pamflet a vyjádřilo "silné znechucení a vážné znepokojení" nad tím, že by měl být 17. srpna představen v OSN.

Diskuse ke článku (1)

Pokračování článku


10. srpna 2006

Rovnoprávnost

Redaktor: Perry

Tisková zpráva

Český svaz mužů protestuje proti šíření lží o České republice v OSN.

Tisková zpráva Českého svazu mužů 10.8.2006

Český svaz mužů vyjadřuje silné znechucení a vážné znepokojení nad tzv. Stínovou zprávou, kterýmžto pamfletem se pokouší (již tradičně nečestnými prostředky) na sebe opět upozornit sdružení Gender Studies.

Diskuse ke článku (5)

Pokračování článku


10. srpna 2006

Rovnoprávnost

Redaktor: MiS

Aktualita

Stínová zpráva poškozuje Českou republiku

Český svaz mužů vyjadřuje vážné znepokojení nad tzv. Stínovou zprávou, kterou vypracovaly neziskové organizace Gender Studies, Liga lidských práv a Evropské centrum pro práva Romů, a kterou chtějí tyto organizace představit 17. srpna v New Yorku výboru OSN pro odstranění všech forem diskriminace žen jako protipól vládní zprávě o situaci v ČR.

Diskuse ke článku (9)

Pokračování článku


Strana:  26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.