Zprávy


06. února 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: lubob

Aktualita

Kdo je víc? Učitel, či učitelka?

Muži-kantoři dostávají vyšší platy než ženy * Ukazuje to nová studie o odměňování ve školství

Praha - Nebaví vás povinné pedagogické porady ve škole? Nemusíte na ně chodit. I tak "zpříjemňují" mužům učitelům práci v ženském kolektivu ředitelé některých základních a středních škol. Protože je učitelů stále nedostatek, většinou si je všude hýčkají.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


06. února 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: lubob

Aktualita

Učitelé berou až o pět tisíc víc než učitelky

Praha - Mezi platy učitelů a učitelek je propastný rozdíl. Zatímco průměrná mzda mužů pracujících na základních a středních školách je 21 863 korun, ženy si vydělávají v průměru jen 16 754 korun.

Diskuse ke článku (1)

Pokračování článku


30. ledna 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: Ves

Aktualita

Nekalá soutěž

Při dnešním surfování po webu jsem narazil na stránkách www.obcan.ecn.cz na návod, který definuje, jak se mají prosazovat rovné příležitosti. Jelikož se maličko pohybuji v podnikatelském světě, tak na některé věci pohlížím podnikatelským okem. Po přečtení metodiky mě napadlo jediné. V chlapském tvrdém podnikatelském světě se takovéto metody nazývají "nekalá soutěž".

Diskuse ke článku (36)

Pokračování článku


29. ledna 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: vikki

Aktualita

Nový člověk

Národní park Eifel je krásný kus Německa rozkládající se mezi Bonnem a Cáchami (Aachen). Světlé bukové lesy střídají vonící vřesovištní louky. Je to místo, kde všichni lidé bez rozdílu nacházejí klid a pohodu, muži i ženy; je to místo - chtělo by se říci, kde si boj mezi pohlavími vybírá oddechový čas.

Diskuse ke článku (60)

Pokračování článku


26. ledna 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: PeP

Aktualita

Gender mainstreaming v praxi

Gender mainstreaming v praxi aneb důkaz toho, že se vždy jedná jenom a jenom o podporu ženských aktivit je projekt, který má být financován z prostředků EU v Euroregionu Nisa na pomezí německo-česko-polských hranic.

Diskuse ke článku (57)

Pokračování článku


16. ledna 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: MiS

Aktualita

Politické spektrum

Dne 13.1.2007 vystupoval náš tiskový mluvčí JUDr. Oldřich Voženílek v pořadu Politické spektrum uváděném na ČT24. Hlavním tématem bylo: "Jaké je postavení žen v běžném životě i na současné politické scéně. Uvitali by občané větší zastoupení něžného pohlaví nebo více důvěřují mužům. " Diskuzní pořad můžete shlédnout ze záznamu na internetu. Záznam - Politické spektrum

Diskuse ke článku (17)

Pokračování článku


13. prosince 2006

Rovnoprávnost

Redaktor: KaH

Aktualita

Ve Švédsku ruší kvóty pro počet žen ve vedoucích funkcích

Švédská pravicová vláda ruší předpis, podle něhož mají polovinu osob jmenovaných do čelných funkcí ve státních podnicích tvořit ženy. Pravidlo bylo schváleno v roce 2003, ale v praxi nefungovalo nikdy, tedy ani do letošního září, kdy byli ve Švédsku u moci sociální demokraté, kteří jej zavedli.

Diskuse ke článku (8)

Pokračování článku


10. listopadu 2006

Rovnoprávnost

Redaktor: Olga

Aktualita

"Presumce viny"

V srpnové Sbírce zákonů ČR byl publikován nález Ústavního soudu ČR č. 419/2006 Sb., zabývající se problematikou § 133a občanského soudního řádu, neboli rozdělení důkazního břemene v právních sporech ohledně diskriminace a sexuálního obtěžování (populárně leč nepřesně označovaného jako „presumpce viny“).

Diskuse ke článku (30)

Pokračování článku


Strana:  23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.