Zprávy


25. dubna 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: VaS

Aktualita

Rok 2007, rokem rovných příležitostí?

Aneb marxistické manýry feminismu

Ženám by mnohem víc než aktivity feministek pomohlo, kdyby jejich děti byly vnímané ne jako přítěž, ale jako dar. Kdyby feministky uznaly přirozené rozdíly mezi mužem a ženou a z toho vyplývající využitou příležitost ze strany ženy se svým dětem plně věnovat jako rozhodnutí, které si zaslouží uznání.

Diskuse ke článku (66)

Pokračování článku


17. dubna 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: Tom

Aktualita

Diskriminace žen

Feministky potom, mající na očích klapky individualismu, nevidí problém v celém komplexu, práci pro rodinu neberou jako důležitou práci pro společnost, ale jen jako práci pro jednotlivce, nezahrnují ji do úvah ohledně rovnoprávného postavení, a tak jim vychází jen dílčí část rovnice - nerovnost pracovních příležitostí muže a ženy nazývaná diskriminace žen, která se pro ně stala bojovým fetišem.

Diskuse ke článku (107)

Pokračování článku


09. dubna 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: Ves

Aktualita

Projekt rovných příležitostí

Odstraňování nerovnosti obou pohlaví a naplňování rovnosti žen a mužů v praxi je cílem projektu Neohlížej se a něco dělej!, který s podporou Evropského sociálního fondu realizuje Český svaz žen v Plzeňském, Jihomoravském a Ústeckém kraji.

Diskuse ke článku (9)

Pokračování článku


05. dubna 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: MiS

Aktualita

Český svaz mužů podpořil výroky Topolánka u příležitosti zahájení Roku rovných příležitostí

Český svaz mužů vyjádřil ve svém tiskovém prohlášení souhlas s obsahem projevu premiéra Mirka Topolánka předneseného při slavnostním zahájení Evropského roku rovných příležitostí. Organizace jej považuje za výstižný a věcný. Zároveň zpráva odsuzuje "protestní nótu", kterou v úterý vydalo několik neziskových organizací jako Topolánkových výroků.

Diskuse ke článku (1)

Pokračování článku


05. dubna 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: Perry

Tisková zpráva

Prohlášení Českého svazu mužů k projevu premiéra Mirka Topolánka

u příležitosti zahájení Roku rovných příležitostí pro všechny

V České republice existuje v současné době téměř sto tisíc neziskových organizací. Český svaz mužů mající k dnešnímu dni 18 144 členů a členek vyjadřuje jednoznačný souhlas s obsahem výstižného a věcného projevu předsedy vlády Mirka Topolánka předneseného 2. dubna v divadle Archa při slavnostním zahájení Evropského roku rovných příležitostí a jednoznačný nesouhlas s obsahem „protestní nóty“, kterou se hrstka neziskových organizací pokouší o kritiku tohoto projevu.

Diskuse ke článku (16)

Pokračování článku


03. dubna 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: vikki

Aktualita

Projev předsedy vlády Mirka Topolánka při slavnostním zahájení Evropského roku rovných příležitostí

v divadle Archa v Praze dne 2. 4. 2007:

Hned do úvodu musím poznamenat, jak mě těší, že v Evropské unii zvítězil konzervativní názor a rovnost příležitostí dostala přednost před rovností a rovností výsledků. Jak bylo tisíckrát ověřeno, rovnostářství nakonec přináší více a horších nerovností, než jaké se snažilo odstranit.

Diskuse ke článku (80)

Pokračování článku


28. března 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: radon

Aktualita

Slovníček evropských levicových pojmů

2. POHLAVNÍ ROVNOST (GENGER EQUALIYT)

V prvním letošním čísle Revue Politika jsem publikoval úvodní text ze série "Slovníček evropských levicových pojmů". Nyní pokračuji dílem druhým, jenž se zabývá pojmem "pohlavní rovnost". Tento termín je v současné evropské politické diskusi velmi frekventovaný, a proto jsem se jej rozhodl zařadit právě nyní. Navíc od 1. ledna 2007 začal ve Vilniusu působit nový evropský úřad nazvaný Evropský institut pro pohlavní rovnost.

Diskuse ke článku (62)

Pokračování článku


27. března 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: ker

Aktualita

ČSSD nepřijala kvóty na kandidátní listiny

ČSSD na svém sjezdu, který probíhal od pátku do neděle v Brně, neschválila návrhy na zavedení kvót, stanovujících, že má být žena na kandidátní listině zastoupena vždy do třetího místa. Delegáti a delegátky se vyslovili/y i proti mírnějším variantám – že by ženy byly na kandidátní listině vždy do místa čvrtého či pátého.

Diskuse ke článku (61)

Pokračování článku


Strana:  21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.