Zprávy


20. září 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: VaS

Aktualita

Absurdní antidiskriminační zákon

Na svém prvním poprázdninovém zasedání dostane Poslanecká sněmovna na stůl návrh antidiskriminačního zákona. Normu obhajují především zástupci zelených. Zákon má jasný ideologický podtext a v některých pasážích jako by ani nerespektoval reálné situace. Je s podivem, že vláda složená z konzervativních ODS a KDU-ČSL tuto předlohu všemi hlasy schválila.

Diskuse ke článku (39)

Pokračování článku


11. září 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: KaH

Aktualita

Mají muži méně práv než ženy?

Podle české legislativy ano. (Aktualizovaná verze)

27. srpna 2007 byl uveřejněn na našem serveru článek, který se věnuje tzv. legislativní diskriminaci. V rámci diskuze a na základě e-mailů jsme byli upozorněni na některé nesrovnalosti a doplňky. Domníváme se, že je důležité článek opravit, tak aby byl v souladu se stávající legislativou a fakty.

Diskuse ke článku (20)

Pokračování článku


08. září 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: Mac

Aktualita

Bývalá diplomatka vysoudila milion kvůli nerovnému zacházení

Bývalá diplomatka Adriana Bašovská, která působila na velvyslanectví v Libyi, dnes vyhrála spor s ministerstvem zahraničí kvůli nerovnému zacházení v práci. Stát jí má zaplatit odškodné milion korun. Průlomový rozsudek dnes vynesl Obvodní soud pro Prahu 1. ČTK to sdělily členky Českého svazu žen (ČSŽ). Rozsudek zatím není pravomocný, ministerstvo se proti němu může odvolat.

Diskuse ke článku (15)

Pokračování článku


27. srpna 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: KaH

Aktualita

Mají muži méně práv než ženy?

Podle české legislativy ano.

Řada lidí si myslí, že v Česku mají muži i ženy stejná práva. Mnozí - spíše bych měl napsat mnohé - však uvěřili/y mnohokrát opakovanému rčení některých lobbystických skupin, že tomu tak není. Tyto skupiny bojují za ženská práva tak vehementně, že neznalí/é věci by se domnívali/y, že ženy mají méně práv než muži. Opak je bohužel pravdou.

Diskuse ke článku (314)

Pokračování článku


03. srpna 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: Tom

Aktualita

Kurz pomůže ženám najít práci

Bezplatné lekce odstartuje nezisková organizace Prosperita v září

Ženám, které si chtějí prověřit či zlepšit své profesní dovednosti, se počátkem září otevřou bezplatné vzdělávací kurzy v Liberci. Jedná se o projekt, který je určen nezaměstnaným i zaměstnaným ženám, které touží po kariérním růstu či lepším uplatnění.

Diskuse ke článku (93)

Pokračování článku


28. července 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: MiS

Aktualita

Souhrnná zpráva o plnění

„Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů“ (I.část)

Pojem rovnost příležitostí žen a mužů znamená absenci bariér pro účast na ekonomickém, politickém a sociálním životě bez ohledu na pohlaví. Předpokládá rovné zacházení se ženami i muži a zajištění neexistence přímé nebo nepřímé diskriminace za základě pohlaví.

Diskuse ke článku (18)

Pokračování článku


28. července 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: MiS

Aktualita

Souhrnná zpráva o plnění

„Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů“ (II.část)

Ministerstvo práce a sociálních věcí – národní koordinátor politiky rovných příležitostí pro ženy a muže
Ministerstvo práce a sociálních věcí zpracovává souhrnnou zprávu o plnění „Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti mužů a žen“ z pozice „koordinátora vnitrostátní agendy týkající se postavení žen ve společnosti“ podle usnesení vlády č. 6 ze 7. ledna 1998.

Diskuse ke článku (4)

Pokračování článku


28. července 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: MiS

Aktualita

Souhrnná zpráva o plnění

„Priorit a postupů vlády při prosazování rovnosti žen a mužů“ (III.část)

1. Prosazování principů rovnosti žen a mužů jako součást politiky vlády
Hlavní překážkou prosazování rovných příležitostí pro ženy muže je stále nízká úroveň obecného povědomí a senzitivita veřejnosti k předmětné problematice, která obvykle není považována za skutečný problém, resp. prioritu ve společnosti.

Diskuse ke článku (1)

Pokračování článku


Strana:  18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.