Zprávy


02. října 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: ker

Aktualita

OPATŘENÍ A METODY K ZAJIŠTĚNÍ ROVNOSTI POHLAVÍ

V roce 1978 byl v Norsku přijat zákon o rovnosti pohlaví. Zákon zakazuje veškerou diskriminaci z důvodu pohlaví a vztahuje se na všechny oblasti společnosti. Zákon rovněž uvádí, že veřejné úřady, zaměstnavatelé a sociální partneři nesou odpovědnost za aktivní prosazování rovnosti pohlaví ve svých sférách odpovědnosti.

Diskuse ke článku (24)

Pokračování článku


01. října 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: MiS

Aktualita

Rozhovor s paní ministryní Stehlíkovou

Tak se paní ministryně přes rovná práva konečně rozhoupala. Náš víkendový návrh na její odvolání způsobil, že začala konat. Paní ministryni Stehlíkové jsme vyčítali, že nezvolila žádnou mužskou organizaci do Rady vlády pro rovné příležitosti.

Diskuse ke článku (122)

Pokračování článku


30. září 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: MiS

Tisková zpráva

Český svaz mužů žádá odvolání ministryně paní Džamily Stehlíkové

Tisková zpráva

Jiří Šolc

Český svaz mužů žádá předsedu vlády České republiky pana Miroslava Topolánka o odvolání ministryně vlády České republiky pro oblast lidských práv a národnostních menšin paní Džamily Stehlíkové.

Diskuse ke článku (38)

Pokračování článku


30. září 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: MiS

Aktualita

Vysvětlující dopis k situaci Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.

Velmi nás zklamalo, že v Radě, která má dbát na prosazování rovných příležitostí, jsou nově opět zastoupeny pouze ženské neziskové organizace. Jsme přesvědčeni, že postup paní ministryně není v souladu s proklamovaným cílem Rady - prosazovat dosažení rovných příležitostí pro ženy a muže.

Diskuse ke článku (10)

Pokračování článku


27. září 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: VaS

Aktualita

Lidská práva jsou i mužská práva

Touto parafrází feministického sloganu bych chtěl maličko popsat situaci, která panuje v oblasti mužských práv na české politické scéně a ukázat, jak si některé české političky představují prosazování rovnosti v praxi.

Diskuse ke článku (129)

Pokračování článku


26. září 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: vikki

Aktualita

DALŠÍ VARIANTY EMANCIPACE

Část II.

Když tedy rovnoprávnost, tak do všech ničivých důsledků. Harvardova univerzita průzkumem mínění žen v uniformě zjistila, že 70% respondentek sice souhlasilo s rovnoprávným bojovým nasazením, ale jen 11% by takovou příležitost vítalo. Nelze se jim divit. Válka ve Vietnamu stála život více než 58 tisíc mužů, ale žen tam zahynul asi jen necelý tucet. Dosavadní výsledky válečného střetu v Iráku se značně zhoršily v neprospěch žen.

Diskuse ke článku (86)

Pokračování článku


26. září 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: vikki

Aktualita

DALŠÍ VARIANTY EMANCIPACE

Část I.

The New York Times uveřejnily (16.9.2007) detajlní zprávu o feministicky významném fenoménu a jeho dopadu. Desítky tisíc dobře situovaných středostavovských manželek tam totiž propadly vášni spekulovat na burze, a to se soustředěním na pohyby, výkyvy kurzů zahraničních měn – jak roste či klesá dolar proti libře, australské peníze proti euru.

Diskuse ke článku (4)

Pokračování článku


21. září 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: lajdar

Aktualita

Chcete emancipaci?

Na emancipaci (osvobození, vyproštění, zrovnoprávnění, získání nezávislosti) naše ženy slyší velice rády. Jen nehodlají přijmout její následky.

Diskuse ke článku (401)

Pokračování článku


Strana:  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.