Zprávy


01. listopadu 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: radon

Aktualita

Diskriminace mužů trvá, Ústavní soud ji posvětil

Ženy budou stále odcházet do penze dříve než muži - odměnou za to, že celý život pečovaly o děti.
Muži, kteří se o děti také starali, na podobný postup nárok nemají. Ústavní soudci dnes odmítli návrh Nejvyššího správního soudu, který požadoval odstranění diskriminace otců.

Diskuse ke článku (2)

Pokračování článku


31. října 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: MiS

Aktualita

Lekce z rozumu

aneb jak to vidí Miroslav Macek?

Zanedlouho bude projednáván v dalším čtení antidiskriminační zákon. Dnes jsme se rozhodli uveřejnit svobodný názor svobodného člověka, který se nebojí říkat pravdu všude, všem a do očí. Moc by nás potěšilo, kdyby se podobné rozumné názory ozývaly také v poslanecké sněmovně. Vážení páni poslanci vezměte si příklad. Statečnost v kuloárech nestačí.

Diskuse ke článku (79)

Pokračování článku


29. října 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: KaH

Aktualita

Jak udělat rozpočet? Podle pohlaví

Některá města a obce čeká při sestavování rozpočtu na příští rok o něco více přemýšlení než doposud. Kromě toho, aby jim souhlasila čísla v kolonkách „má dáti“ a „dal“, budou porovnávat také to, jestli jim sedí cifry v pomyslných sloupečcích „muži“ a „ženy“.

Diskuse ke článku (66)

Pokračování článku


22. října 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: KaH

Aktualita

Jsou ženy platově diskriminovány?

Proč existují rozdíly ve mzdách manažerů a manažerek? Dají se vysvětlit objektivními faktory jako věk, kvalifikace či zkušenosti? Hraje svou roli povaha práce a velikost firmy? Nebo je za vším prostě jen diskriminace žen? Takové otázky si kladl Oleksandr Stupnytskyy z Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí (VÚPSV). Odpovědi najdeme v nedávno vydané publikaci „Struktura rozdílů ve výdělcích mužů a žen v managementu“.

Diskuse ke článku (75)

Pokračování článku


19. října 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: MiS

Aktualita

5. schůze Stálé komise pro rovné příležitosti.

Členové svazu mužů se dne 18.10.2007 zúčastnili na základě pozvání Mgr. Soni Markové jednání Stálé komise pro rovné příležitosti, abychom přednesli naše stanovisko k návrhu antidiskriminačního zákona.

Diskuse ke článku (5)

Pokračování článku


18. října 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: KaH

Aktualita

Bojujme za nerovnost žen a mužů!

Ministryně Džamila Stehlíková neoslyšela tuří ryk uražených mužů a přijala je pod křídla svého boje za rovné příležitosti. To ukazuje dvě věci: zaprvé - paní Stehlíková je chytrá a schopná politička, ženy do politiky zkrátka patří. Zadruhé, to je smutnější, muži, kteří se cpou do boje za rovné příležitosti, jsou nerozumné baby.

Diskuse ke článku (150)

Pokračování článku


17. října 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: KaH

Aktualita

Svaz mužů a rétorika v podobě opiček

Český svaz mužů nedávno rozeslal všem poslancům a poslankyním dopis, ve kterém si stěžoval na zelenou ministryni pro lidská práva a národnostní menšiny Džamilu Stehlíkovou.

Diskuse ke článku (29)

Pokračování článku


15. října 2007

Rovnoprávnost

Redaktor: PeP

Aktualita

Žába na prameni rovných příležitostí

Musíme reagovat na dopis občanského sdružení Žába na prameni sepsaný odborníky přes gender. Sdružení se snaží působit jako jediný věrohodný posuzovatel vhodnosti kandidátů do Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů. V dopise dávají autoři všem najevo, že kdo nestudoval gender studies, tak nemá co dělat v politice a neměl by se ani vyjadřovat k věcem veřejným, jelikož nemá potřebnou odbornou kvalifikaci.

Diskuse ke článku (25)

Pokračování článku


Strana:  16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.