Zprávy


05. března 2008

Rovnoprávnost

Redaktor: KaH

Aktualita

Šéf britské opozice se dostal do potíží kvůli slibu o počtech žen

Tvrdý konflikt v britské opoziční Konzervativní straně dnes vyvolal závazek jejího vůdce Davida Camerona, že jeho případnou vládu budou z třetiny tvořit ženy. Proti se postavili poslanci i poslankyně pravého křídla strany, podle nichž se ministrem má stát ten, kdo si to zaslouží svými schopnostmi, a ne za základě pohlaví.

Diskuse ke článku (1)

Pokračování článku


28. února 2008

Rovnoprávnost

Redaktor: Adam

Aktualita

VZHŮRU ZA ROVNÝMI PŘÍLEŽITOSTMI !

Dne 16. ledna 2008 jsme čekali v čekárně praktického lékaře,až na nás přijde řada. Přečetli jsme skoro celou aktuální Mladou frontu Dnes, přesněji řečeno hlavně to, co nás v ní zajímalo.

Diskuse ke článku (71)

Pokračování článku


12. února 2008

Rovnoprávnost

Redaktor: KaH

Aktualita

Ženy, práce a možnost volby

Dnešní společnost se podle sociologů vyznačuje mnohem větší mírou svobody volby, než jaké se těšily společnosti v minulosti. Má se rovněž za to, že společnost je tím otevřenější a svobodnější, čím větší možnost volby dává svým členům. Přesto se mnohým lidem zdá, že se naše možnosti volby v oblastech, na nichž doopravdy záleží, díky ekonomickým tlakům spíše snižují a to včetně možností sladění práce a rodiny.

Diskuse ke článku (133)

Pokračování článku


05. února 2008

Rovnoprávnost

Redaktor: KaH

Aktualita

Průnik agendy rovnosti žen a mužů do rodinné politiky a jeho důsledky u nás a v Evropě

Je mým úkolem se zde věnovat aktuálnímu tématu vztahu politiky genderové rovnosti a rodinné politiky v legislativních i nelegislativních opatřeních na úrovni Evropské unie. Obě agendy představovaly, jak známo, dlouhá léta samostatné a navzájem odlišené politické sektory odvozující se z odlišných cílů i legitimačních zdrojů. Konstituovaly se také jako oblasti reálné státní aktivity relativně nezávisle na sobě v různých částech Evropy.

Diskuse ke článku (63)

Pokračování článku


01. února 2008

Rovnoprávnost

Redaktor: vikki

Aktualita

Ženy dávají přednost moci a penězům

Podle psychologů se ženy nejsnadněji "zamilují" do pocitu materiální jistoty.

Být atraktivní se mužům může vyplatit maximálně v mládí nebo v roli dočasného milence. Pro budování pevného vztahu či manželství s atraktivní ženou to však samo o sobě nestačí. Z lidské historie dobře víme, že ty nejhezčí a nejžádanější ženy měli muži poměrně málo atraktivní, kteří však vynikali bohatstvím, mocí či slávou. A ta je pro ženy důležitější než fyzická krása. Ta může být k těmto atributům jedině bonusem.

Diskuse ke článku (81)

Pokračování článku


31. ledna 2008

Rovnoprávnost

Redaktor: Tom

Aktualita

Protest proti zamýšlenému zachování dřívější věkové hranice pro odchod žen do důchodu.

Vážený pane ministře,
vyjadřuji ostrý protest proti zamýšlenému zachování dřívější věkové hranice pro odchod žen do důchodu. Toto sexistické a vůči mužům hrubě diskriminační a urážlivé opatření jasně dokumentuje opovržlivé nazírání na celoživotní práci mužů a jejich podíl na výchově dětí.

Diskuse ke článku (2)

Pokračování článku


30. ledna 2008

Rovnoprávnost

Redaktor: jjj

Aktualita

Rozvodová patologie je řešitelná aneb také něco k rovným příležitostem

Co je důvodem pro blokády?

V souvislosti s blokádou některých úředníků českého opatrovnického systému sdružením K213 se objevuje v diskuzích názor, že "nikdo neví, o co jim vlastně jde". Že se jedná nejspíš o osobní vendetu (lubob), jsou to psychopati (olga), státní feministky samozřejmě hned s určitostí vědí, že jsou to násilníci. Kvalitní shrnutí, o co ve skutečnosti tátům z K213 jde najdete v následujím článku L. Patery.

Diskuse ke článku (127)

Pokračování článku


27. ledna 2008

Rovnoprávnost

Redaktor: johahn

Aktualita

Holky budou chodit na vojnu aneb můj ráj v háji(urnovém)

Nedělní chvilka poezie

Diskuse ke článku (14)

Pokračování článku


Strana:  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.