Zprávy


13. října 2008

Rovnoprávnost

Redaktor: KaH

Aktualita

Švédky v kněžském rouše

E. Djurle a M. Sahlin

26. září 1958 přijal švédský parlament v mnoha ohledech revoluční zákon. Revoluční hlavně z ženského hlediska - zákon totiž vůbec poprvé umožnil švédským ženám výkon kněžského povolání. A parlament se jím zabýval proto, že švédská evangelická luteránská církev byla v té době státní institucí.

Diskuse ke článku (3)

Pokračování článku


08. října 2008

Rovnoprávnost

Redaktor: KaH

Aktualita

Česko při předsednictví EU podpoří rovné příležitosti žen a mužů

Česko chce svého půlročního předsednictví v EU v první polovině příštího roku využít k prosazování rovných příležitostí žen a mužů. Bude se snažit zejména o zlepšení životních podmínek žen starší generace a podporovat muže, aby se více podíleli na výchově dětí a chodu rodiny.

Diskuse ke článku (114)

Pokračování článku


26. září 2008

Rovnoprávnost

Redaktor: KaH

Aktualita

Fórum 50%: Obce více investují ve prospěch mužů

Zejména větší obce nefinancují dostatečně "ženské aktivity", vyplývá z rozboru 12 rozpočtů různých obcí, které provedlo občanské sdružení Fórum 50%. Výdaje na "mužské aktivity" převažují hlavně ve městech, které hojně investují do "tradičních mužských sportů", tedy zejména hokeje a fotbalu. Novinářům to dnes řekly zástupkyně sdružení.

Diskuse ke článku (54)

Pokračování článku


23. září 2008

Rovnoprávnost

Redaktor: vikki

Aktualita

„Zhoubné bujení“ antidiskriminačního zákonodárství

Ke komentáři Martina Froňka doplňuji několik dalších případů ilustrujících neustálou expanzi antidiskriminačních zákonů.

Diskuse ke článku (45)

Pokračování článku


23. září 2008

Rovnoprávnost

Redaktor: vikki

Aktualita

Důchodce žaluje devatenáctiletou dívku za to, že ho odmítla

Sedmasedmdesátiletého Němce Rolfa Edena tolik rozlítilo odmítnutí ze strany devatenáctileté Berlíňanky, že na ni podal žalobu. Letitý milovník je totiž přesvědčen, že je to diskriminace podle věku.

Diskuse ke článku (84)

Pokračování článku


22. září 2008

Rovnoprávnost

Redaktor: vikki

Aktualita

Antidiskriminační zákonodárství po švédsku

Opravdu si myslíte, že si domů můžete pozvat, koho chcete? Tak zase omyl…

O tom, jak scestné může být antidiskrimianční zákonodárství se přesvědčil chlapec ve švédském Lundu. Během vyučování po třídě rozeslal spolužákům pozvánku na svou narozeninovou oslavu. Když komisařka učitelka zjistila, že dva z nich pozvání nedostali, pozvánky jednoduše zabavila. Ne ale proto, že by nezbedný žák rušil a že si to má vyřídit po hodině. Důvodem je to, že když už to distribuuje ve škole, musí se řídit principem nediskriminace. Osmiletý hoch…

Diskuse ke článku (15)

Pokračování článku


16. září 2008

Rovnoprávnost

Redaktor: KaH

Aktualita

Od genderové rovnoprávnosti k soudružkám údernicím

V rámci osvíceného boje za „genderovou" rovnoprávnost mužů a žen a proti „genderovým" stereotypům nám bude EU regulovat reklamu. Kdy nám proboha Špidla a spol. polezou i do postele? Těch klasických věkovitých „genderových" stereotypů je přece plná Kámásútra.

Diskuse ke článku (14)

Pokračování článku


15. září 2008

Rovnoprávnost

Redaktor: MiS

Aktualita

Tisková zpráva ze dne 14.9. 2008

Český svaz mužů vyzval předsedu vlády Mirka Topolánka, aby inicioval při příležitosti předsednictví České republiky v Radě Evropské unie vznik stálého Výboru pro práva mužů a rovnoprávnost pohlaví.

Diskuse ke článku (46)

Pokračování článku


Strana:  11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.