Zprávy


03. ledna 2008

Názor

Redaktor: Radim

Aktualita

Novoroční zamyšlení

Bývá zvykem, když se uzavírá starý rok, trochu se zamyslet nad tím, co nám přinesla minulost a jaké výhledy nás těší či trápí v očekávání roku příštího. Podle prezidenta Václava Klause byl rok 2007 tím nejlepším, co nás Čechy dosud potkalo. Jde asi o to, z jakého úhlu se věci posuzují.

Pokud člověka zajímají pouze statistické ročenky ekonomického růstu a hodnotu svobody přepočítává na množství materiálních statků v soukromém vlastnictví bohatých jedinců, potom to tak asi může vypadat. Já ale názor pana Klause nesdílím.

Moderní doba se vyznačuje povrchním racionalismem a vládou hmoty nad duchem. Tento přízemní a zničující trend bohužel doznal v době nedávno minulé své utvrzení. Jeho důsledkem je krize ducha a vědomí, vedoucí až k jeho úplné ztrátě. Jak se zdá, zatím nic nenaznačuje obrat k lepšímu. Ba právě naopak. Vlády moderních států splétají stále hustší a rozporuplnější síť represivních zákonů, justice pod vlivem ztráty vědomí a posledních zbytků morálních zásad ve společnosti vyrůstá nad hlavy občanů jako děsivé monstrum bezduchého tyrana bez špetky smyslu pro spravedlnost. Co také očekávat od soudních úředníků v roli soudců, jejichž jediným mravním kodexem je kariéra, samolibost, peníze, mafiánská solidarita a kupecké počty rozdělující právo na hromádky hmotných přídělů a výhod podle míry soudcovské empatie k sociálně slabším či k mocné ruce dlouhých prstů těch, ze kterých může něco kápnout. Do toho řve svá genderová hesla o rovnosti pohlaví feministická lobby, která se zježenými chlupy doktora Mengele aplikuje svoje smrtelné experimenty do nejintimnějších sfér našeho života a ničí tak základy lidské pospolitosti, jakými donedávna ještě byla rodina a její patriarchální řád.

Nevím, koho nadchne vyšší kupní síla obyvatel či alarmující nárůst zadluženosti lidí bažících po hmotných požitcích, jichž si chtějí užívat hned tady a teď, dokud je ještě z čeho brát, dokud příroda vydává své plody, dokud hlavní zdroje existence naší skvělé sebestravující civilizace nedosáhly úplného dna. Může snad takový vývoj odrážet cestu lidí ke štěstí a blaženosti? Omyl. Hlavním zdrojem lidského štěstí je a vždy bylo zakotvení v lidské pospolitosti, která dává člověku identitu, sebevědomí, pocit příslušnosti i zastání v případě jakékoliv nouze. Žel nový rok se rodí ve znamení rozkladu rodiny a rodina je posledním společenstvím nesoucím atributy lidského zázemí v našem atomizovaném a odcizeném světě. Konec rodinné pospolitosti znamená také konec jakéhokoliv lidského zakotvení pro člověka z této konzumní a individualistické společnosti, především však pro naše děti. Konec rodinné pospolitosti nutně přivodí i konec lidskosti v jejím tradičním a přirozeném pojetí, k němuž se řadí takové životní hodnoty jako láska, soucit, vzájemnost, morální záštita, humanita i moudrost.

Často jsme v poslední době slyšeli o právech dítěte. Dítě je nevinné stvoření a velice se hodí dát si je do štítu, abychom svým cílům přiřkli punc ušlechtilosti. Ve jménu dětí dokážou ženy ospravedlnit i ty nejnižší a nejprimitivnější sobecké sklony, ve jménu dětí dokáže justiční mašinérie udělat z mužů otroky. Zní zdánlivě rozumně, když matka obhajuje práva svého dítěte ve vztahu k zavrženému otci slovy: „Právo dítěte je nárok na to, dostávat pravidelně najíst, být vhodně oblečeno a mít střechu nad hlavou. A to je bez diskuze i povinnost otce, aby se těchto práv dítěti dostalo.“ (Převzato z diskusního příspěvku rozvedené matky na serveru K213)

Ptám se, od kdy je uspokojování žádostí a potřeb člověka předmětem vymahatelného práva? Je vůbec možné, aby soudní moc přikazovala člověku, nakolik musí vyhovět potřebám svých dětí? Zákony mají vytvořit takové podmínky a pravidla lidského jednání, aby každý člověk měl možnost svobodně uskutečňovat své vlastní záměry směřující k uspokojování jeho vlastních potřeb bez omezování cizí silou či mocí. Rozhodně nelze ospravedlnit takové zákony, které přikazují uspokojování potřeb jednoho člověka někomu jinému, pokud onen jeden člověk neodvádí přikázanému pečovateli patřičnou protihodnotu. Co je nedospělému dítěti po penězích? Vůbec nic. Co je nedospělému dítěti po způsobu jeho ošacení a velikosti domu, ve kterém bydlí se svými rodiči? Vůbec nic. Jeho základním zájmem je zázemí celistvé rodiny, pocit spolehlivého řádu v rodině, bezpečí a lidského zaopatření bez ohledu na peníze, chudobu nebo bohatství, jakým je obklopen. Tento zájem rovněž nelze přikázat, ale je nanejvýš vhodné, aby měl oporu v morálním vědomí společnosti a v zákonech podporujících úplnou rodinu.

Současná opatrovnická praxe státu bohužel činí pravý opak. Jsou zajisté různé formy podpory úplné rodiny. To nejmenší, co však může stát pro věc udělat je, že nebude podporovat matky samoživitelky na úkor genetických otců. Vyživovací povinnost je jařmo odloučeného rodiče, většinou otce, který přestal být součástí rodiny, a důvod k sobeckému kalkulu matky, která si děti přivlastnila bez ohledu na jejich potřebu i právo. Pokud by se otec na péči o své děti podílel jako matka, jistě by žádné peníze matce dávat nemusel. Rodinu rozvedených manželů tvoří matka a její děti, případně její nový partner. Alimentační represí genetických otců se stát zbavuje své sociální podpory neúplných rodin. Jak pokrytecký postoj státu, který si říká sociální, když si uvědomíme, že vede k rozvratu původních rodin a odloučeným otcům znemožňuje ujmout se své role v nové rodině.

Ještě větší morální problém působí případ, když dospělé dítě požaduje výživné, zatímco se jako nezaopatřené připravuje na své budoucí povolání. Může dospělé dítě požádat své rodiče o peníze na studia? Jistě, že může. Je přijatelné a morální, aby tyto peníze mohlo vydírat ze svých rodičů soudní cestou, aniž by mu je rodiče chtěli dát, nebo na takové studium vůbec měli? To rozhodně ne. Přesto jsme dnes a denně svědky takového rozhodování soudů proti otcům, kterým před tím byly jejich děti stejnou mocí ukradeny. Je absurdním a zrůdným paradoxem dnešní doby, když na jedné straně média vyvolávají nejhlubší soucit s opuštěnými či zdravotně postiženými dětmi, přitom na druhé straně zarputile přezírají, kterak náš vlastní stát svojí represivní mocí doslova ničí životy tisícům osamělých otců, z nichž je schopen udělat i nuzné bezdomovce a lidské trosky bez práva na důstojnou existenci. O mentálním pokřivení dětí vychovávaných samotnými matkami ani nemluvě.

Vstupujeme do nového roku 2008 a bylo by na místě si přát, aby tento rok byl v něčem lepší, než ten minulý. Přejme si proto, abychom našli způsob, jak zastavit generační úpadek společnosti, jak navrátit rodině její smysl i význam. Pouze úplná rodina může přinést novou generaci fyzicky i duševně zdravých lidí, pro něž lidskost a řád nejsou prázdnými pojmy. O jakém řádu to mluvím? Prastará moudrost hermetiků praví: „Jest pravdivé, jest jisté, jest skutečné, že to, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře, a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole, aby dokonány byly divy jediné věci. A jako všechny věci byly učiněny z jediného, za prostředkování jediného, tak všechny věci zrodily se z této jediné věci přizpůsobením.“

Nuže, přejme si, aby jednota vesmíru, lidského světa i rodiny byla navrácena, aby řád otce stvořitele a nejvyššího mudrce byl ctěn a dodržován i ve světě lidí, aby znovu zavládla moudrost patriarchů ve státě i v rodině, aby se muži znovu ujali role pravých otců národa a převzali vládu i odpovědnost za posvátný řád věcí v souladu s přírodou, tak jako božská prozřetelnost vládne nade všemi.

Autor: Radim Lhoták


Zdroj: Rovnopravnost.cz 2.1.2008

Přečtení článku: 204846x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.9

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

20.05.2017, 15:44   Žen v podnikání přibývá výrazně víc než mužů
10.05.2017, 09:43   Druha někdo pobodal na ulici, oznámila žena policii. V cele nakonec skončila ona
03.05.2017, 18:53   Matka hodila kojence do vroucí vody. Zatmělo se mi, řekla soudu
02.05.2017, 03:12   Žena v Chebu se vplížila do bytu spícího expřítele a brutálně ho zbila
23.04.2017, 11:42   Je lepší být žena?


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Proč tolik zla

Autor: Jana Žena

Založeno: 03.01.2008, 08:21

Odpovědí: 26

hned na začátku roku, pane Lhotáku? Vždyť minimálně polovina rodin u nás funguje a řada rozvedených se na výchově dohodnou. Zkuste vidět i to hezké v životě, pane Lhotáku. Vždyť těmi pesimistickými názory ublížíte nejvíce sám sobě a svět půjde dál. Hodně štěstí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Proč tolik zla

Autor: Tonda Muž

Založeno: 03.01.2008, 09:06

Celoroční strašení o domácím násilí, chlapech jako monstrech atd.,z veličováním každé prkotiny a hledáním třísky v oku druhého zatím co ve svém mám trám, jak praví písmo, neotravuje pan Lhoták, ale feministky. Pan Lhoták hovoří o příčinách toho, proč je řada lidí hluboce nešťastných a často byto ani nemuselo být. v tom nevidím pesimusmus. Nevnucuje revoluční zákony omezující občanskou svobodu a nedělá z právního řádu nevolnickou rychtu. Možná byste měla nejprve tento svůj přístup poradit aktivistickým ženským organizacím, které problémy dělají i tam kde nejsou, protože z toho žijí.
Ironii si může dovolit ten, kdo je chytřejší, ne hlupák, pak je to trapné a lidé se vytrácejí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Proč tolik zla

Autor: Jana Žena

Založeno: 03.01.2008, 09:31

Pane Tondo, tím hlupákem myslíte koho? Mne? Co Vy o mně víte, když tak soudíte?
Mohl byste mi prosím napsat jak to máte Vy , jste rozvedený nebo ženatý a jak to máte s dětmi?
Také by mne zajímalo, jak to má pan Lhoták.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Proč tolik zla

Autor: jjj Muž

Založeno: 03.01.2008, 10:43

Běžte si vést osobní vendetu na ženské stránky!
Když se neumíte bavit k věci a chcete napadat ostatní čistě osobně, doporučuji náš konzum na návsi: naše drbny paní Poláčková a Dušková sice asi nejsou váš ročník, ale vás jistě mezi sebe vezmou! Talent se musí rozvíjet!

Odpovědět na příspěvek

 

To chce klid

Autor: alane Muž

Založeno: 03.01.2008, 10:57

No tady bych se Jany zastal, "osobní vendetu" pozoruji spíš u Vás. Položila normální otázky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: To chce klid

Autor: jjj Muž

Založeno: 03.01.2008, 13:10

Když nevíte co to osobní vendeta je, nehlučte.

Tahají sem snad "Tonda", "jjj", "Lhoták" irelevantní záležitosti, kolik má kdo dětí a jak je rozvedený? Nesamoživitelka "Jana" asi bude potrefená úpravami, protože se ozývá. Ale má to snad něco společného s tím, že Tonda srovnává působení Lhotáka & feministek?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: To chce klid

Autor: Tery Žena

Založeno: 03.01.2008, 15:34

já třeba nejsem rozvedená a dítě taky nemám

Odpovědět na příspěvek

 

Takže jste lhářka.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 04.01.2008, 08:30

Na jednom místě tvrdíte, že máte syna, na druhém tvrdíte, že dítě nemáte žádné.
Jste tedy lhářka.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Takže jste lhářka.

Autor: Johny Muž

Založeno: 04.01.2008, 12:45

Takových je tu víc.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Takže jste lhářka.

Autor: Tery Žena

Založeno: 04.01.2008, 13:39

Není, to jsem pořád já. :-) :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Takže jste lhářka.

Autor: Tery Žena

Založeno: 04.01.2008, 13:39

Tak já netvrdím, že nikdy nelžu :-) Ale kde jsem tvrdila, že mám syna?

Psala jsem, že jednou chci mít děti a kdybych měla syna budu ho vychovávat takovým a makovým způsobem. Připadalo mi, že podmiňovací způsob je konvenčně využívaný způsob jak vyjádřit možnost :-) To vy jste mého zatím neexistujícího syna již rozvedl a přisoudil mi snachu, která mi brání ve stycích s vnoučaty
:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Takže jste lhářka.

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 04.01.2008, 13:57

Vydržte tu ještě nějaký čásek a dozvíte se o sobě spoustu věcí, o kterých nemáte dnes ani tušení. Je to celkem zábavné - v mezích možností- zázraky se očekávat nedají. Překročit svůj stín je dáno nemnohým. Možná těm siamkám, ale ty to vlastně nepotřebují -jsou absolutně dokonalé.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Takže jste lhářka.

Autor: Tery Žena

Založeno: 04.01.2008, 14:01

Já nikam nejdu. Jenom brnknu svý imaginární snaše, ať mi laskavě půjčí moje neexistující vnoučata, že chcem jít do jurského parku :-)

p.s. Konečně někdo, kdo chápe, jak svět funguje. Siamky vám to nezapomenou :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Kdo nelže, nemusí si pamatovat, jak kdy lhal.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 04.01.2008, 14:22

Autor: Tery
Založeno: 03.01.2008, 16:55
...Kdyby si můj syn nedokázal poradit ve světě, kde je takové zastoupení mužů a žen ve vedoucích funkcích společnosti jako u nás a měl zapotřebí sdružovat se s podobnými smutnými existencemi a dojímat se ve své ukřivděnosti, asi bych měla pocit, že jsem selhala jako matka...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Kdo nelže, nemusí si pamatovat, jak kdy lhal.

Autor: Tery Žena

Založeno: 04.01.2008, 14:28

A kde z toho vyplývá, že syna mám? :-) Přečtěte si, co téhle konverzaci předcházelo. Snachu taky nemám a už se tu veřejně probírá. :-)

A ano, kdyby si můj syn nedokázal poradit ve světě, kde je takové zastoupení mužů a žen ve vedoucích funkcích společnosti jako u nás a měl zapotřebí sdružovat se s podobnými smutnými existencemi a dojímat se ve své ukřivděnosti, asi bych měla pocit, že jsem selhala jako matka... Za tím si pořád stojím :-) Vy neuvažujete o tom, jaký budete rodič? Já ano. Alespoň poslední dobou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Kdo nelže, nemusí si pamatovat, jak kdy lhal.

Autor: lubob Muž

Založeno: 04.01.2008, 15:32

jejda. nechte to radeji co nejdele v te rovine pouhych uvah. co kdyby se vam nakonec prece jen narodil ten syn? :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Kdo nelže, nemusí si pamatovat, jak kdy lhal.

Autor: Tery Žena

Založeno: 04.01.2008, 15:35

Coby :-) Mně je to jedno, hlavně když to bude zdravý... :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Kdo nelže, nemusí si pamatovat, jak kdy lhal.

Autor: lubob Muž

Založeno: 04.01.2008, 15:39

pak si nemusite lamat hlavu s tim jaky budete rodic. no nic, tohle uz je zrejme moc slozite i pro siamske kocky :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Kdo nelže, nemusí si pamatovat, jak kdy lhal.

Autor: Tery Žena

Založeno: 04.01.2008, 15:43

To si láme každej. Jakej bude rodič, co by chtěl svejm dětem předat, jak je vychovávat... Pokud do toho tedy někdo nevletí v šestnácti.

Dokonce jsm se o tom už bavili i s přítelem, leč on spíš zatím pouze vtipkuje :-)

pro siamské kočky není nic moc složitého, ale já jsem jen člověk :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: To chce klid

Autor: alane Muž

Založeno: 04.01.2008, 14:18

Hlavně že to víte vy. Jinak byste takový výraz určitě nepoužil.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Proč tolik zla

Autor: Johny Muž

Založeno: 03.01.2008, 15:35

Jano alias Tery, hlupák nejen pan Tonda ale všichni míníme tebe. A myslí-li si to většina...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Proč tolik zla

Autor: Tery Žena

Založeno: 03.01.2008, 15:49

Jak všichni? Já a jana si to nemyslíme :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Proč tolik zla

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 03.01.2008, 15:50

...co na to říkají siamky?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč tolik zla

Autor: Tery Žena

Založeno: 03.01.2008, 15:52

Nevím :-( Duševním pochodům siamských koček my nedokonalá stvoření lidská rozumět nemůžeme :-(

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč tolik zla

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 03.01.2008, 15:54

Škoda. Moudrost siamek by lidstvu určitě prospěla...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Proč tolik zla

Autor: Tery Žena

Založeno: 03.01.2008, 16:01

Nelze než souhlasit! :-) Ale pořád je tu naděje...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Proč tolik zla

Autor: Tery Žena

Založeno: 03.01.2008, 16:07

Tak už to vzdejte a přiznejte, že jste já. :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Existuje jeden jediný státní úředník s rozumem

Autor: jjj Muž

Založeno: 03.01.2008, 09:40

Odpovědí: 0

Fakt netuším, proč jedině ombudsman je schopen normálního logického a právně nezávadného myšlení!

Problémem nejspíš je, že ZÁKONY jeko takové umožňují jak postup rozumnmý (viz. Motejlův text http://www.iustin.cz/art.
asp?art=302), tak i - s mírným demagogickým pokřivením pojmů - nerozumný, který užívá feministický rozvodový průmysl (který popisuje naprosto správně pan Lhoták).

Odpovědět na příspěvek

 

Dosáhli jste hodně

Autor: Jana Žena

Založeno: 03.01.2008, 10:30

Odpovědí: 21

Pane Lhotáku, v textu píšete že

To nejmenší, co však může stát pro věc udělat je, že nebude podporovat matky samoživitelky ....

V této věci jste dosáhli opravdu dost,

od 1.1. 2007 byl zrušen příspěvek na výživu dítěte od obecních úřadů za otce neplatící výživné,

neplatícím otcům bylo odpuštěno nezaplacené výživné na děti, které místo otců platil stát,

zákon o náhradním výživném, které by platil stát, neprošel,

osamělým matkám se zkracuje peněžitá pomoc v mateřství.

To je za 1 rok celkem dost úspěchů, ne?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Dosáhli jste hodně

Autor: jjj Muž

Založeno: 03.01.2008, 10:49

Uvidíme, jestli klesne počet nezodpovědných matek, které rodiny rozbíjejí.

Asi ne.

Protože i vy jste měly své úspěchy! 1.000 vykázaných mužů (tzn. AUTOMATICKY rozvodů, protože celý systém je postaven tak, aby nemohlo dojít k řešení sporů mezi partnery), kteří ve své většině nebyli násilníky, ale naopak obětmi rozvoduchtivých mandželek - to je síla. A to jste teprve začaly, že! Během 2 let až se to zaběhne to bude každoročně mužů 5.000!

To nám budou, panečku, nesamoživetelky přibývat!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Dosáhli jste hodně

Autor: Jana Žena

Založeno: 03.01.2008, 17:34

Přibude jich trochu méně, někteří pánové totiž stihnou občas některou nezodpovědnou manželku zabít.
Já si vzpomínám na jednu, tu od Brna, co ji zabil nějaký Arab, ale Vy, znalec statistik určitě budete vědět, kolik těch zabitých bylo, ne? Můžete to prosím zveřejnit?

Odpovědět na příspěvek

 

Osud manželek Arabů mne nedojímá.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 04.01.2008, 08:34

Vzala si Araba i s jeho arabstvím a měla s tím počítat, že je Arab.
Tím, že si vzala Araba, se sama a dobrovolně vyčlenila ze standardní české (českomoravské) identity a její problémy nemohou být na standardní mezilidské a rodinné vztahy české (českomoravské) populace vztahovány.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Jana

Autor: Modrý Klokan Muž

Založeno: 03.01.2008, 13:28

To, čeho údajně muži podle Vás dosáhli, je směšně málo. Podívejte se kolem sebe, na ty tisíce bezdomovců, více jak 90% z nich jsou muži. Za ty si udělejte hezky zářez na pažbě vy ženy a vaše feminacistické organizace a represivní státní aparát.

Je potřeba v zájmu rovnoprávnosti dosáhnout daleko víc.

Je potřeba postupně zrušit ženskou nadřazenost a všeobecnou mužskou diskriminaci.

Je potřeba dosáhnout vyváženého počtu bezdomovců, tj. 50% muži a 50% ženy. Za tímto cílem musí státní aparát aktivně spolupracovat.

Je potřeba dosáhnout genderově vyváženého počtu vykázaných za DN. Pokud odhadneme na rok 2008 počet vykázaných na 2.000, tak bezpodmínečně musí 1.000 tvořit ženy.

Dále je potřeba postavit nové ženské věznice. Pro odsouzenkyně není dost vězeňských budov a cel a proto se neodsuzují. Z toho důvodu tvoří ženy jen desetinu odsouzených ve výkonu trestu. To je genderově nepřijatelné.

A tak by se dalo pokračovat. Cesta k rovnoprávnosti a genderové korektnosti je ještě dlouhá a Váš výčet dílčích úspěchů milá Jano, je mizivý a zanedbatelný.

S potěšením ovšem oceňuji Váš zájem a snahu o genderovou vyváženost. Hodně úspěchů do Nového Roku Vám Jano přeje Váš fanoušek Modrý Klokan.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Jana

Autor: Tery Žena

Založeno: 03.01.2008, 15:31

Je potřeba dosáhnout vyváženého počtu bezdomovců, tj. 50% muži a 50% ženy. Za tímto cílem musí státní aparát aktivně spolupracovat.


Když ony ženy moc na ulici žít nechtějí :-) Musel byste jim to učinit přitažlivějším :-) :-) :-) Zkuste nějaké letáčky.

"Je potřeba dosáhnout genderově vyváženého počtu vykázaných za DN. Pokud odhadneme na rok 2008 počet vykázaných na 2.000, tak bezpodmínečně musí 1.000 tvořit ženy."

Brnkačka. Trocha dotovaných steroidů, malinko posilování a výsledky se dostaví samy.


"Dále je potřeba postavit nové ženské věznice. Pro odsouzenkyně není dost vězeňských budov a cel a proto se neodsuzují. Z toho důvodu tvoří ženy jen desetinu odsouzených ve výkonu trestu. To je genderově nepřijatelné."

Zk
uste ženy nějak přesvědčit, aby páchaly více trestné činnosti. Třeba: nechce vás fešný kolega? řešení je znásilnění! :-) :-) :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Jana

Autor: Z.H. Muž

Založeno: 03.01.2008, 15:35

> Je potřeba dosáhnout vyváženého počtu bezdomovců, tj. 50% muži a 50% ženy. Za tímto cílem musí státní aparát aktivně spolupracovat.

No to je velmi inspirativní nápad. Před časem jsem tu volal po zvýšení počtu programátorek. Protože tam samy (většinou, čest budiž výjimkám) nepůjdou, bude se jim to asi muset nařídit. Hm...

Jak to ale zařídit s bezdomovkyněmi? Vyhodit náhodně vybranou osamělou ženu a nastěhovat do jejího bytu bezdomovce - muže? No nevím, to by asi nebylo to pravé, nemůžeme přece obírat někoho o jeho svobodu (byt je břemeno, které vlastně míru svobody snižuje). Takže vyhodíme ženu k dorovnání poměru bezdomovců a byt se pak přidělí někomu potřebnému, například poslanci nebo tak podobně. Dobře mu tak, syčákovi, jen ať má méně svobody.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Jana

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 03.01.2008, 15:45

A což k tomu přistoupit obráceně? Vytvořit bezdomovecký tábor (něco jako dětský tábor), nalákat je na pivko grátis a rázem se z nich stanou táborníci. Pár neuvědomělých kousků nech být. K těm bezdomovcům mám pěknou historku. V parku, kam chodím venčit psy, jich několik již pár let bivakuje, takže se známe a občas pokecáme. Jedem z nich má velký byt na Vinohradech, který pronajímá a bydlí v hrobce na hřbitově, protože se mu to tak líbí. Mezi ostatními je oblíben a ctěn, ježto je vždy při penězích.

Odpovědět na příspěvek

 

Táborníci

Autor: Z.H. Muž

Založeno: 03.01.2008, 16:06

To jako ve stylu, že programátory přejmenujeme na zdravotní bratry, aby se tak opticky vyrovnaly počty? No tak to tedy ne, já jsem na název své profese hrdý a nenechám si ho žádnými genderistkami za žádnou cenu prznit!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Táborníci

Autor: Tery Žena

Založeno: 03.01.2008, 16:09

Tak třeba jenom bratr programátor, ne?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Táborníci

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 03.01.2008, 16:10

Ale uznejte, že řešení je to elegantní a zadarmo.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Táborníci

Autor: Z.H. Muž

Založeno: 03.01.2008, 16:15

Neuznám a neuznám! Ani kdyby se genderistky na hlavu stavěly. A to ani kdyby měly sukně a bez spodního prádla.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Táborníci

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 03.01.2008, 16:18

Tak alespoň uznejte, že je to zadarmo(skoro)...prosím, prosím. A na ten kvartýr si nechte zajít chuť, chtít okrádat chudinku stařenku, Bábušku Jagušku...styďte se.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Táborníci

Autor: Tery Žena

Založeno: 03.01.2008, 16:21

Ale bylo by to v rámci dobré věci! Ženy do ulic a na ulice! Dokud nebude poměr bezďáků a bezďaček 50:50 :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Táborníci

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 03.01.2008, 16:27

Ženy do ulic a na ulice - to by mohlo zabrat. Zní to úderně.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Táborníci

Autor: Z.H. Muž

Založeno: 03.01.2008, 16:31

Neuznám, nepřichází v úvahu. 3 ženské doma mě naučily, že musím stát pevně a neochvějně za svým ... a ani to nepomáhá...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Táborníci

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 03.01.2008, 16:35

Chováte se jako umíněná ženská... tady mezi tolika chlapáky. Že Vám není hamba.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Táborníci

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 03.01.2008, 16:35

hanba

Odpovědět na příspěvek

 

Táborníci

Autor: Z.H. Muž

Založeno: 03.01.2008, 16:43

Chovám se tak, jak to vidím pořád kolem sebe. Mám z toho depku a bolí mě hlava, jdu to probrat s přáteli do kavárny.
Hm, ale co si mám vzít na sebe? No to je hrozné, košile mi neladí k ponožkám!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Jana

Autor: Tery Žena

Založeno: 03.01.2008, 15:46

Nebo by se to mohlo dělat formou loterie :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Loterie

Autor: Z.H. Muž

Založeno: 03.01.2008, 16:13

To by šlo, stírací kupóny by byly k dispozici na poštách a bankovních pobočkách (stejně se tam flákají). Každý čtvrtrok (nejlépe v listopadu, prosinci, lednu a únoru, ať si užijí zimy hned zkraje) by se konaly vyhazovací volby. Já mám pifku na jednu babu ze sousedství (a její byt, ale pst, nikomu to neříkej!), jdeme tedy do toho.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Loterie

Autor: Tery Žena

Založeno: 03.01.2008, 16:16

A nedal by se touto firmou vyhodit mladý pár? Pár metříků sousedního bytu by se šiklo :-)

Odpovědět na příspěvek

 

V Madridu demonstrovalo proti státní protirodinné politice více jak 1,5 milionů lidí.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 03.01.2008, 15:47

Odpovědí: 31

http://vpravo.blog.cz/071
2/obrana-rodiny-a-viry
V
elmi zajímavé. Kolik lidí by asi tak šlo na takovou demonstraci u nás?
---
Ve Švédsku prý už dosáhli toho, že cca 70 % dospělých lidí žije osaměle. Manželství se tam stalo záležitostí dosti okrajovou, týkající se především muslimů (těch je 10 % obyvatel).
Když každý dospělý žije sám, je to velice neekologické. Každý potřebuje vlastní auto, vlastní byt, vlastní televizi a samostatnou spotřebu proudu...
Singl život je prostě protiekologický. Jenomže co se dá dělat, když párové soužití je pro muže čím dál nebezpečnější a kdo si domů žádnou ženskou na stálo nenastěhuje, toho nebude moct žádná vyhnat z vlastního bytu pod záminkou domácího násilí. Kdo si žádnou nevezme, toho žádná neožebračí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: V Madridu demonstrovalo proti státní protirodinné politice více jak 1,5 milionů lidí.

Autor: Tery Žena

Založeno: 03.01.2008, 15:48

Řešení je jednoduché: registrované partnerství!!! :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: V Madridu demonstrovalo proti státní protirodinné politice více jak 1,5 milionů lidí.

Autor: jjj Muž

Založeno: 03.01.2008, 16:21

To je z deště pod okap a ne řešení!

Řešení jsou jako vždy dvě:
1) politické zajištění a ochrana trvalých svazků žen a mužů
2) vychcípat (a přenechat náš životní prostor jiné, životnější kultůře).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: V Madridu demonstrovalo proti státní protirodinné politice více jak 1,5 milionů lidí.

Autor: Tery Žena

Založeno: 03.01.2008, 16:28

A co se vám nelíbí na registrovaném partnerství? Vždyť muži mohou žít s muži, vyhnou se nebezpečí oškubání ženou a na feministky mohou dělat dlouhý nos, páč je nepotřebují :-) Pro vás ideál, ne?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: V Madridu demonstrovalo proti státní protirodinné politice více jak 1,5 milionů lidí.

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 03.01.2008, 16:33

Nic nového. V antickém Řecku byla přeci láska mezi muži ideálem. Proč se tedy nevrátit k tradicím...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: V Madridu demonstrovalo proti státní protirodinné politice více jak 1,5 milionů lidí.

Autor: Tery Žena

Založeno: 03.01.2008, 16:37

Já bych do toho na místě zdejších přispěvovatelů rozhodně šla! To je nejlepší způsob, jak dokázat, že ženské vůbec nepotřebují :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Potřebují - ale je to příliš riskantní.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 03.01.2008, 17:33

Bezpečnější je lézt po skalách a spouštět se do jeskyň, skákat s padákem a potápět se, řídit opilý a amatérsky opravovat elektrospotřebiče pod proudem.
Dvoutřetinová rozvodovost při 96 % svěřování dětí do péče matky je příšerná situace.
Je bezpečnější žít sám a sexuální potřeby uspokojovat náhodnými jednonočními známostmi a hlavně hned ráno ji vyrazit!
V pozdějším věku pak lze situaci, je-li třeba, řešit placeným sexem. Zde je nabídka trvale vysoká, vždyť 1/3 českých studentekm se tím přiživuje a srážejí tak ceny profesionálních šlapek.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Potřebují - ale je to příliš riskantní.

Autor: Tery Žena

Založeno: 03.01.2008, 17:35

Idylka :-) Tak v čem je furt problém?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Potřebují - ale je to příliš riskantní.

Autor: NTPT Muž

Založeno: 04.01.2008, 00:08

idylka jak pro koho.

Ne každý muž chce takhle žít. někteří by chtěli i postavit dům, zasadit strom a mít kolem sebe kupu dětí a rodinný krb. Ale k tomu schází (a ktomu idealizovanému pojetí snad vždy scházela :-/ ) partnerka se kterou by se dalo žít a pro kterou by stálo za to i umřít.

jinak znáte "když si báječnou ženskou vezme báječnej chlap" ?

Odpovědět na příspěvek

 

S ní nemá smysl diskutovat.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 04.01.2008, 08:37

Je to lhářka.
Jednou tvrdí, že má syna, pak zase tvrdí, že je bezdětná.
Takže lhářka, které se nedá věřit nic a tedy se žádné její výroky nedají brát vážně. Nezbývá, než ji přecházet a nevšímat si ji, protože z ní nic relevantního nemůže vypadnout.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: S ní nemá smysl diskutovat.

Autor: Tery Žena

Založeno: 04.01.2008, 13:52

Tak já netvrdím, že nikdy nelžu :-) Ale kde jsem tvrdila, že mám syna?

Psala jsem, že jednou chci mít děti a kdybych měla syna budu ho vychovávat takovým a makovým způsobem. Připadalo mi, že podmiňovací způsob je konvenčně využívaný způsob jak vyjádřit možnost :-) To vy jste mého zatím neexistujícího syna již rozvedl a přisoudil mi snachu, která mi brání ve stycích s vnoučaty
:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Potřebují - ale je to příliš riskantní.

Autor: Tery Žena

Založeno: 04.01.2008, 13:57

Musíte si najít takovou, které bude váš způsob života vyhovovat...

Já si taky musela najít chlapa, kterému vyhovuje život se mnou...

Akorát se oba musíme smířit s tím, že ideální partnerství neexistuje. Ve vztahu jsou vždycky dva různí lidé s různými povahami. Tedy pokud nedojde na ty roboty, o kterých jsem nedávno četla :-) Pak si to, co mu vyhovuje, člověk jednoduše naprogramuje :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Potřebují - ale je to příliš riskantní.

Autor: Johny Muž

Založeno: 07.01.2008, 14:19

Tery:........Pak si to, co mu vyhovuje, člověk jednoduše naprogramuje.
Pokud si lze naprogramovat blbost, tak se ti to podařilo.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Potřebují - ale je to příliš riskantní.

Autor: Aredhel Žena

Založeno: 06.01.2008, 14:54

To nechápu, z vasich prispěvkú je cítit značná nesympatie vůči ženám, a na druhou stranu byste je zase chtěli ? Tak jak to teda je .

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Potřebují - ale je to příliš riskantní.

Autor: lubob Muž

Založeno: 06.01.2008, 20:19

zkuste si nejdrive dat v hlave dohromady, s kym vlastne komunikujete & na co se chcete zeptat. vazne to dost pomuze.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Potřebují - ale je to příliš riskantní.

Autor: Aredhel Žena

Založeno: 07.01.2008, 12:43

nevím, co je na tom nejasného, chcete mít ženu a rodinu nebo je nesnašíte , a chcete být raději sám.Chcete partnerský vztah nebo podannou, která vás bude poslouchat ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Potřebují - ale je to příliš riskantní.

Autor: lubob Muž

Založeno: 07.01.2008, 12:57

& to se ted ptate me? & jestli jo, tak proc?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Potřebují - ale je to příliš riskantní.

Autor: Aredhel Žena

Založeno: 07.01.2008, 13:30

Pardon, to byla reakce na mix příspěvků Misogyn x NTPT

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Potřebují - ale je to příliš riskantní.

Autor: Jan Muž

Založeno: 07.01.2008, 13:39

Pokud chce muž založit rodinu a nepřijít o ni, musí si vychovat ženu tak, aby ho poslouchala. Jinak by měl zůstat sám a neplodit děti. Žen na sex je dost.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Potřebují - ale je to příliš riskantní.

Autor: Aredhel Žena

Založeno: 07.01.2008, 13:49

Tak to je v pořádku, určitě se ještě najde dost takových , které s tím budou spokojené. Pokud nemáte žádné jiné nároky jako třeba fyzický vzhled , inteligence atd.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Potřebují - ale je to příliš riskantní.

Autor: Jan Muž

Založeno: 07.01.2008, 14:08

Jistě, že mám další nároky, jako fyzický vzhled, inteligence a p. Blbou a zanedbanou šeredu nikdo k ničemu dobrému nevychová.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Potřebují - ale je to příliš riskantní.

Autor: Aredhel Žena

Založeno: 07.01.2008, 14:11

No, a jak jste úspěšný _ Podařilo se vám takovou najít ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Potřebují - ale je to příliš riskantní.

Autor: Jan Muž

Založeno: 07.01.2008, 14:19

Mám takovou teď doma. Ty dřívější byly sice hezké, ale bohužel pitomé, tak se nechaly zblbnout slepicemi, jako jste Vy.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Potřebují - ale je to příliš riskantní.

Autor: Aredhel Žena

Založeno: 07.01.2008, 14:25

Tak to je fajn, proč jste tedy stále tak nespokojený ? A nemusíte mně urážet , já to taky nedělám.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Potřebují - ale je to příliš riskantní.

Autor: Jan Muž

Založeno: 07.01.2008, 14:31

Tak pardon, chtěl jsem říci ženami, ta slepice mi tam jen mimoděk vklouzla. A proč jsem nespokojený? Oproti Vám mi nezáleží jen na mně samotném, ale leží mi na srdci i celá společnost. Rád bych se v ní dočkal také nějakého duchovního rozměru, se kterým bych mohl interferovat. Jenomže toho se už asi já nedožiju, protože momentální tendence je díky feministkám a nechutně velkému prostoru pro zvířecí jekot žen opačná.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Potřebují - ale je to příliš riskantní.

Autor: Tery Žena

Založeno: 07.01.2008, 23:33

Vy jste tak laskavý člověk. Leží vám na srdci blaho celé společnosti, kterou byste nejraději přeorganizoval dle svých představ i za cenu toho, že ta hloupá společnost nechápe, jak to bude boží až zavládne Janův režim. Žjů, jste tak originální, tahle ještě v historii nikdy nikdo nezkoušel. A když to snad zkusil, tak to vždycky vyšlo a trvalo to tisíc let. To říše, myslím :-) :-) :-)

Dobře, blbej vtip. (Všimněte si, že já své názory nikomu necpu. Odprezentovala jsem je, ale netvrdím, že musí zaplát můj kočkoplamen. (Páč já vím, že jednou zaplane.) Věřím, že v rámci zákonů ČR si může každý dělat, co chce. Takže když chce mít pan Jan se svou virtuální přítelkyní vztah založený na submisivitě a dominanci, já jsem ten poslední, kdo by to soudil.)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Potřebují - ale je to příliš riskantní.

Autor: Jan Muž

Založeno: 08.01.2008, 00:06

Vy pořád mluvíte jen o sexu, a zřejmě ani na nic jiného nemyslíte, to je ten problém. Vás bych si vzal jen jako služku. I když v rámci zákonů by se z Vaší strany jednalo o sexuální harašení, a to je trestné.:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Potřebují - ale je to příliš riskantní.

Autor: Tery Žena

Založeno: 08.01.2008, 00:34

S/M vztahy nejsou jenom o sexu. To je celý životní styl, myslela jsem, že to víte, když něco takového praktikujete.

Hm, dík za nabídku, ale mně to nic moc neříká :-( (čímž neodsuzuju ty, kterým ano :-) pár takových znám, jsou to většinou fajn lidé a co dělají doma je jejich soukromá věc. A opakuju, že nejde jenom o sex :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: V Madridu demonstrovalo proti státní protirodinné politice více jak 1,5 milionů lidí.

Autor: Aredhel Žena

Založeno: 04.01.2008, 10:13

Neda se delat nic, parove souziti uz moc nevyhovuje a prece nebudete s nekym kvuli tomu, aby to bylo ekologicke ?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: V Madridu demonstrovalo proti státní protirodinné politice více jak 1,5 milionů lidí.

Autor: Jan Muž

Založeno: 04.01.2008, 11:44

V rodině nejde o párové soužití dvou pohlavně zaujatých jedinců. Jde o fundamentální včlenění řádu přírody do řádu společenského, o vnímání i prožívání dobra a lidskosti v základech lidské existence. Takovým přirozeným řádem v životě lidí je potom pouze patriarchální rodina, která tvoří základ celé společnosti a její schopnosti stát na pozicích vyšší morálky a dobra pro všechny. Je třeba dát ženě jasně najevo, že její libido, potřeby a touhy, kterými chce naplnit svoje představy o láskyplném spolunažívání v páru, jsou to poslední, co lidi opravdu zajímá.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: V Madridu demonstrovalo proti státní protirodinné politice více jak 1,5 milionů lidí.

Autor: Tery Žena

Založeno: 04.01.2008, 13:43

"že její libido, potřeby a touhy, kterými chce naplnit svoje představy o láskyplném spolunažívání v páru, jsou to poslední, co lidi opravdu zajímá."

Mě zajímají. Alespoň u mne a mého nejbližšího okolí. Já svým přátelům a rodině přeju jen to nejlepší :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: V Madridu demonstrovalo proti státní protirodinné politice více jak 1,5 milionů lidí.

Autor: Aredhel Žena

Založeno: 06.01.2008, 14:56

Tak nejednodduší je najít si takovou ženu, která má na věc stejný názor a je to.

Odpovědět na příspěvek

 

Naši politici, náš vzor

Autor: Jana Žena

Založeno: 03.01.2008, 17:28

Odpovědí: 20

Pane jjj zaujal mne Váš názor

1) politické zajištění a ochrana trvalých svazků žen a mužů

jak byste si asi představoval, že by to mělo vypadat.
Podívejte se na naše politiky. Premiér Topolánek a jeho rodinné poměry nikomu nevadí. Lidovci, zastánci klasických rodin ani necekli, jen aby s ním zůstali v koalici. Prezident Klaus, zastánce klasických rodin, k vůli nemravovi Topolánkovi raději změnil novoroční zvyky, než by si to s ním rozházel. A Paroubek se také vyznamenal, Bursík je snad také rozvedený.

Neumím si představit, co by tito politici zajišťovali.

Stejně by mne zajímalo, jak by to politické zajištění podle Vás mělo vypadat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Naši politici, náš vzor

Autor: Tery Žena

Založeno: 03.01.2008, 17:33

vy jste to trochu nepochopila, mé milé alter ego. Ta ochrana je proti tomu, aby ze vztahů nevystupovaly ženy, nikoliv aby je nerušili muži, kteří k tomu jistě mají dobrý důvod :-) (mladší babu) :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Naši politici, náš vzor

Autor: Johny Muž

Založeno: 03.01.2008, 17:43

.....
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ale pane Potměšile,
Autor: Jana

Založeno: 31.12.2007, 03:28

To máte pravdu. Pravidelně jsme doma mívaly vyučovací hodiny - já, má matka a má sestra - ve kterých nás táta vychovával :-) :-) :-)

Nerada vás zklamu, ale můj otec je na desetistupňové názorové stupnici, kde vy reprezentujete jedničku, cca devítka :-) Skoro se bojím napsat, že mámu podporoval v návratu do zaměstnání po mateřské, na její pracovní úspěchy byl a je hrdý, a ...hm...o důležitých věcech vždycky rozhodovali a rozhodují společně (což se projevilo třeba, když si chtěli koupit nové auto, trvalo to čtvrt roku, než našli něco, co by vyhovovalo oběma). Mno, naštěstí mají ve většině ohledů velmi podobný vkus :-) :-) :-)

Odpovědět na příspěvek
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ale pane Potměšile,
Autor: Tery

Založeno: 31.12.2007, 03:31

To jsem psala já, jen jsem se blbě podepsala :-) Už jsou skoro čtyři a mně se vůbec nechce spát, ale bystrosti se mi to podepisuje :-( Vždycky se v práci stupidně nabudím a pak nemůžu spát :-(

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Naši politici, náš vzor

Autor: Tery Žena

Založeno: 03.01.2008, 17:48

Ale vždyť já už jsem se přiznala. Já nevím, co sem Jana furt píše... (eště by tu byla varianta, že jana je moje pravé jméno :-), ale ta není pravdivá)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Naši politici, náš vzor

Autor: Johny Muž

Založeno: 03.01.2008, 18:00

Vida, tak jsem měl pravdu, že potřebuješ psychiatra! Vypadá to u tebe min. na schizofrenii.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Naši politici, náš vzor

Autor: Tery Žena

Založeno: 03.01.2008, 18:02

to je jenom mýtus - schizofrenici slyší hlasy, mají pocit, že je někdo ovládá (třeba feministky, mimozemšťani, zákeřná sousedka od vedle s dálkovým ovladačem) a tak

rozštěpení osobnosti je úplně jiná porucha

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naši politici, náš vzor

Autor: Johny Muž

Založeno: 03.01.2008, 18:04

Ale tebe ovládaj - siamský kočky! No ale jestli seš raději rozštěpená osobnost.

Odpovědět na příspěvek

 

Obyčejná lhářka.

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 04.01.2008, 08:39

Nemá smysl s ní diskutovat, protože se nelze odhadnout, kdy lže a kdy ne.
Je to prostě lhářka a takovým lidem je třeba se vyhýbat - komunikace s lidmi, jejichž slova nemají váhu, zbytečně zdržuje.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Obyčejná lhářka.

Autor: Johny Muž

Založeno: 04.01.2008, 12:50

Máte pravdu. Těžko říct, jestli lže, nebo je to schizofrenik - ale ono to je ve výsledku nakonec jedno.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naši politici, náš vzor

Autor: Tery Žena

Založeno: 04.01.2008, 13:41

siamský kočky nikoho neovládaj, nemají to zapotřebí... ony vládnou! :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naši politici, náš vzor

Autor: alane Muž

Založeno: 04.01.2008, 14:31

Začináte s tím být trochu trapná, nemyslíte?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naši politici, náš vzor

Autor: Tery Žena

Založeno: 04.01.2008, 14:34

Nemyslím. Těžko může být pravda trapná!

Trapná bych byla, kdybych si myslela, že...já nevím...svět ovládají třeba feministky :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naši politici, náš vzor

Autor: NTPT Muž

Založeno: 04.01.2008, 00:05

Ve vašem výčtu chybí siamské kočky... .o)))

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naši politici, náš vzor

Autor: Johny Muž

Založeno: 04.01.2008, 12:48

Máte pravdu. Tak kam je dáme? Myslím, že za papouška.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naši politici, náš vzor

Autor: Tery Žena

Založeno: 04.01.2008, 13:49

siamské kočky musí být na prvním místě, to jinak nejde!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Naši politici, náš vzor

Autor: Jana Žena

Založeno: 03.01.2008, 18:00

Já fakt nejsem Tery, je to jen náhoda.

Jinak jsem 15 let celkem spokojeně vdaná a máme 2 holky. Ale moje sestra je rozvedená se 2 dětmi, manžel ji opustil po narození postiženého dítěte a 7 let jí nedal na děti ani korunu. Od ní vím některé věci.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Naši politici, náš vzor

Autor: Tery Žena

Založeno: 03.01.2008, 18:04

Nelži :-)

já vdaná nejsem, děti nemám a moje sestra není rozvedená, na děti jí taky nikdo nedává ani korunu, neb žádné nemá

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naši politici, náš vzor

Autor: Johny Muž

Založeno: 03.01.2008, 18:07

To musí být psychickej záhul, co? Tery, Jana, Tery, Jana, Tery....

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Naši politici, náš vzor

Autor: Tery Žena

Založeno: 03.01.2008, 18:52

Ani ne, my to s přehledem zvládáme. :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Vámi jmenování pánové i ti, na které jste zapomněla,

Autor: Misogyn Muž

Založeno: 03.01.2008, 17:44

v politice zbohatli a proto se na ně začaly lepit mnohé jiné děvy, které vynaložily veškerý svůj um na vytlačení jejich starších a v některých případech dost nepohledných manželek.
Kdyby ti lidi nebyli vysokými politiky, mnozí z nich by se nerozvedli, protože by je žádná mladší a reprezentativnější nechtěla.
Ženské jdou po vysoce postavených a/nebo po bohatých mužích jak slepice po flusu. Zatímco muži na ženách oceňují zdraví a krásu, ženy oceňují jejich moc a peněženku.

Éru rozvedených premiérů u nás zahájil Miloš Zeman. Rozvedený byl Špidla i Gross. Rozvedený je Paroubek. Rozvedená je většina vysokých politiků ODS i ČSSD, ale rozvedení byli i skoro všichni z ODA a US. O Zelených ani nemluvě - tam jsou snad jenom rozvedení nebo svobodní, řádnou rodinu asi nemá nikdo z nich.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Vámi jmenování pánové i ti, na které jste zapomněla,

Autor: Jana Žena

Založeno: 03.01.2008, 18:04

Jací politici, taková rodinná politika.

Odpovědět na příspěvek

 

 

Odpověď na příspěvek:

A nedal by se touto firmou vyhodit mladý pár? Pár metříků sousedního bytu by se šiklo :-)


Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.