Zprávy


27. dubna 2009

Rovnoprávnost

Redaktor: VaS

Aktualita

Adopce! Zn: diskriminujeme gaye a lesby

"Odpírání adopce osobám žijících v registrovaném partnerství je protiústavní", řekl na dnešní tiskové konferenci JUDr. Jan Wintr z právnické fakulty Karlovy univerzity.

V Čechách dochází k paradoxní situaci – vstupem do registrovaného partnerství ztrácí právo na adopci ty/ti, kdo jej do té doby individuálně měly/i. Tento postup je legalizován ustavením § 13 v zákoně o registrovaném partnerství z roku 2006, jež říká, že: „trvající partnerství brání tomu, aby se některý z partnerů stal osvojitelem dítěte.“

Gender Studies, o.p.s. proto nechala provést právní analýzu, která prozkoumala, zda česká úprava není v rozporu s evropským právem.

Jan Wintr z právnické fakulty konstatoval, že Listina základních práv Evropské unie, kterou ČR podepsala, zakazuje diskriminaci v přístupu k základním právům. EU ale nemá v kompetenci zasahovat do rodinného práva jednotlivých členských zemí, které jsou na tomto poli dále autonomní.

Znemožnění adopce registrovaným partnerům je ale nelegitimní z jiného důvodu, totiž vzhledem k tomu, že Česká republika podepsala Evropskou úmluvu lidských práv a základních svobod. Podle této dohody rozhoduje Evropský soud pro lidská práva ve Strasbourgu, a způsob, jakým rozhoduje, je pro ČR závazný.

Případ paní E. B.

V roce 2008 padl zásadní rozsudek v případu Francouzsky E. B., které francouzské úřady znemožnily adoptovat dítě, protože žila se ženou. Postup byl zdůvodněn jednak absencí otcovského vzoru, a jednak nejednoznačným postojem partnerky paní E. B. k zamýšlené adopci.

Paní E. B. podala žalobu k Evropskému soudu pro lidská práva a její případ byl shledám natolik závažným, že v něm rozhodoval Velký senát, což je nejvyšší autorita soudu. Podle něj mohl být argument absencí otcovského vzoru jen zástěrkou pro homofobii, která byla potenciálně tou pravou příčinou zamítnutí adopce. Francouzská vláda, podle soudu, nedokázala prokázat, že stejná argumentace vede k zamítání žádostí o adopce pro heterosexuální žadatele, čímž nebylo prokázáno, že se nedopouští diskriminace na základě sexuální orientace a paní E. B. vyhrála.

Dle Jana Wintra by shodně vyhrála kterákoli osoba z České republiky, která by si stěžovala na diskriminaci v přístupu k adopci pro osoby v registrovaném partnerství. Na rozdíl od Francie navíc u nás nejde jen o pochybný postup úřadů, ale diskriminace je přímo zakotvená v zákoně. Tato situace je nadále protiústavní, neboť Česká republika se musí řídit mezinárodními úmluvami, které podepsala, přičemž v případě konfliktu je směrodatná úmluva, a odstranit je nutno zákon, který jí odporuje. Případné žaloby na systém adopcí v ČR tak de facto mají u Ústavního soudu dveře otevřené.

Ach, ta česká patriarchální rodina!

Model rodiny, se kterým dosud pracují české úřady, je pozoruhodný z více ohledů. Zmiňovaný strašák absence otcovského vzoru je zřejmě hluboce zakořeněn v mnoha zdejších hlavách. Jak jinak by Česká republika mohla mít tak paternalistickou úpravu asistované reprodukce, která neumožňuje umělé oplodnění single ženám (v tomto případě je diskriminace výjimečně plošná, nehledě na sexuální orientaci, i když pro lesby je umělé oplodnění mnohem častěji jediným přijatelným způsobem, jak mít děti).

A tak, přestože se polovina heterosexuálních manželství rozpadá, většinu neúplných rodin tvoří matky s dětmi, a počet svobodných matek se stále zvyšuje, v umělém početí se žena bez muže neobejde (tedy alespoň "papírově"). Jaký to paternalismus a pokrytectví našich úřadů, uprostřed Evropy 21. století.

Za práva na adopci bez rozdílu

Možnost mít děti lze chápat jako možnost přesáhnout vlastní existenci, jako právo na budoucnost, která nás přežije. Toto právo má v současné době u nás jen někdo – nejlépe heterosexuální páry. Gender Studies tak právní analýzu diskriminace gayů a leseb v registrovaném partnerství předloží Výboru pro sexuální menšiny a lidská práva při Radě vlády pro lidská práva, od něhož se očekává, že se problematikou začne zabývat.

Je však nutno říci, že odstranění § 13 ze zákona o registrovaném partnerství by znamenalo pouze ukončení diskriminace registrovaných partnerů/ek v přístupu k individuální adopci, nikoli k dalším dvěma formám adopce, kterými jsou adopce společné a adopce biologického dítěte partnera/partnerky. Tento paradox zdůraznila Martina Štěpánková, právnička z Poradny pro občanství, občanská a lidská práva.

"O dítě se starat musíš, ale práva k němu nemáš"

Gayové a lesby tak ani nadále nebudou mít možnost adoptovat děti společně s partnerem/kou, ani nebudou mít práva vůči jejich biologickým dětem. Druhý případ je obzvláště paradoxní, neboť zákon o registrovaném partnerství ukládá povinnost pečovat o biologické dítě partnera/ky, ale nedává dotyčné/mu žádnou možnost vztah k dítěti právně upravit. Takže, pokud se partneři/ky rozejdou, nebo se biologickému otci/matce něco stane, pečující osoba nemůže vymáhat kontakt s dítětem, nebo o něj automaticky pečovat, například v případě nemoci nebo smrti partnera/ky.

Mnohé evropské země možnost adopce biologického dítěte partnera/ky umožňují, i proto, že takové rodiny v Evropě žijí, a samozřejmě žijí i u nás, takže je třeba jim zajistit právní zabezpečení. Podle Wintra by takový krok znamenal průlom v českém pojetí rodiny, protože by na matrice byli zapsáni dva rodiče stejného pohlaví. To by byl velký posun od současného pojetí rodičovství jako exkluzivní praxe podmíněné heterosexualitou.

Autorka: Tereza Hendlová


Zdroj: Ta-gita 23.04.2009

Přečtení článku: 30436x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.6

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

16.08.2013, 00:54   MF Dnes : Třetina Čechů pro adopci dětí homosexuály
17.06.2013, 17:11   Adopce dětí gayi ve Sněmovně: střet nováčků s konzervativci.
07.08.2012, 11:31   Polsko: Odsouzení úmluvy Rady Evropy definující gender jako sociální konstrukt
09.02.2010, 22:05   Kocábova homosexuální převýchova do základních a středních škol
31.01.2010, 22:38   Kocáb chce umožnit homosexuálům osvojení dětí


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Genderova korektnost

Autor: odin - pomsta severu Muž

Založeno: 27.04.2009, 22:12

Odpovědí: 0

A jak resi Gender studies umele oplodneni v pripade muzskych homosexualu? Zavedou zakon o pronajmu delohy? Za umele oplodneni zen se take plati, tak proc ne pronajem deloh. "Gender-korektnost&q
uot; prece musi byt ... :)

Me "fascinuje", jak feministky argumentuji: Kdyz se jim to hodi, tak plati genderova korektnost a rovnopravnost, kdyz se jim to nehodi, tak plati biologie.

Odpovědět na příspěvek

 

čemu slouí adopce?

Autor: Jan II Muž

Založeno: 28.04.2009, 07:48

Odpovědí: 1

Dr. Wintr prokazuje nedostatky svého právnického vzdělání už tím, jak lehce míchá závazky převzaté ČR vstupem do EU se závazky z jejího členství v Radě Evropy (řešené u ESLP ve Štrasburku). Řečeno slovy reklamy, musí se ještě hodně, hóódně učit. Tím je však nebezpečný pouze svým případným klientům. Jeho názor, a názory jemu podobných však mají vysokou společenskou nebezpečnost z jiného důvodu. Nerespektují totiž základní důvod existence adopce, kterým je řešení situace dítěte, které se nahodile (ve smyslu právním) octlo bez rodičů. Adopce není určena k řešení problémů bezdětné rodiny. Natožpak páru, u něhož je vznik rodinného svyzku pojmově vyloučen. Názory dr. Wintra jsou nebezpečné i v tom, že odvádějí pozorost od skutečných problému českého opatrovnictví, kterým je nerespektování práva dítěte na péči obou rodičů, v kterémžto oboru má ČR neblahé evropské (a zřejmě i světové) prvenství stvrzené mnoha prohranými spory právě u jmenovaného ESLP ve Štrasburku. Tyto rozsudky ČR nadále nerespektuje, veškeré novely o.s.ř. a Zákona o rodině (nová kodifikace celého OZ) jsou nikoli snahou o nápravu, ale pouze snahou zlegalizovat již zavedené protiprávní a obstrukční postupy. S trochou matematiky zjistíte, vyjdete-li z počtu 4%, počtu fungujících homosexuálních svazků, počtů dětí vhodných k adpoci, že celkově se údajný problém adopce homosexuálů týká počtu občanů nula, nula, nic. Jde pouze od odvádění pozornosti od nerespektování práv dítěte na oba rodiče u 30.000 dětí ročně pouze z rozvádějících se manželství. Stav výchovy a respektování tohoto práva u nesezdaných soužití samozřejmě vůbec evidován není.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: čemu slouí adopce?

Autor: ricci Muž

Založeno: 28.04.2009, 08:16

Přesně tak, jak píšete. Adopce není určena k řešení problémů bezdětné rodiny. Ale na to se v tom fofru nějak zapomnělo. Hlavně, že se opětovně podtrhlo, jak je většinová společnost necitlivá vůči menšinám. Jak ti normální stále dokola diskriminují ty nenormální.

Odpovědět na příspěvek

 

Když tak drsně

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 28.04.2009, 09:16

Odpovědí: 0

lobovali homouši za RP, tak se dušovali, že adopce nikdy chtít nebudou. A že bude mega giga zájem v komunitě a všichni se budou registrovat, bo je to jejich ideál a sen.

A jak to dopadlo? RP využilo několik set párů, nikoliv tisíce. A otázka adopce, kterou proti zákonu odpůrci argumentovali zejména je zde. Podali jsme prst... Až se jim to povede protlačit, co bude následovat?
Problém se dá řešit dvěma způsoby. Pokračovat a stále ustupovat, nebo zrušit zákon o RP. Tím by také nemohlo docházet k nějaké diskriminaci v adopci. Po výsledcích zákonu o RP v praxi jsem pro druhou variantu.

Odpovědět na příspěvek

 

Nedávno jsem se z TV

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 30.04.2009, 14:07

Odpovědí: 0

dozvěděl, že se chystá schválení nového OZ, tak jako před časem byl schválen TZ.
A prý bude možné svobodně rozhodovat o tom kdo bude a nebude dědit atd. Takže padá argument pro RP, že ač spolu chudinky homouši žili desítky let, tak po sobě nemohou dědit, když jeden z nich zemře.

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.