Významní muži


26. října 2004

2. Významní muži XX. století

Redaktor: Mac

Šalda František Xaver

Literární a umělecký teoretik a kritik

¬22.12.1867   U04.04.1937

F.X. Šalda

Vůdčí duch české kultury po několik desetiletí a stále inspirativní literární a umělecký teoretik a kritik. Pocházel z Liberce, nedokončil studium práv a absolvovala s doktorátem filozofickou fakultu české univerzity v Praze, na níž od roku 1918 přednášel jako profesor románskou

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


13. července 2004

2. Významní muži XX. století

Redaktor: ker

Josef Kainar

český básník

¬29.07.1917   U16.11.1971

Josef Kainar

Český poválečný básník, dramatik, textař a autor veršů pro děti, člen 'Skupiny 42'. Rovněž fotograf, kreslíř a hudebník.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


28. června 2004

2. Významní muži XX. století

Redaktor: DaD

Winston Spencer Churchill

Britský politik, ministerský předseda

¬30.11.1874   U25.01.1965

I. Mládí
W. Churchill se narodil 30. listopadu 1874 na zámku Blenheim. Jeho otec, sir Randolph Churchill, byt ten, kdo vyvedl britské konzervativce z krize v osmdesátých letech 19. století.

Winston Spencer Churchill

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


Strana:  1 2


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.