Významní muži


26. října 2004

2. Významní muži XX. století

Redaktor: Mac

Šalda František Xaver

Literární a umělecký teoretik a kritik

¬22.12.1867   U04.04.1937

F.X. Šalda

Vůdčí duch české kultury po několik desetiletí a stále inspirativní literární a umělecký teoretik a kritik. Pocházel z Liberce, nedokončil studium práv a absolvovala s doktorátem filozofickou fakultu české univerzity v Praze, na níž od roku 1918 přednášel jako profesor románskou

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


13. července 2004

3. Významní muži současnosti

Redaktor: ker

Boleslav Polívka

český herec, mim, režisér a autor

¬31.07.1949

Bolek Polívka je všeobecně považován za šťastného člověka, který kdykoliv vysype z rukávu pár veselých historek či vtipů. Tak působí v televizních pořadech Manéž či Bolkoviny. Není však pouze bavičem, ale především hercem, který s lehkostí zvládá i role vážné. Dokázal to například ve filmech Něžný barbar či Zapomenuté světlo.

Mistrně ztvárnil filmové postavy ve snímcích Balada pro banditu, Poslední leč, Sedím na konári a je mi dobre, Šašek a královna, V žáru královské lásky, Dědictví aneb kurvahošigutentag aj. Na divadelních prknech pak ve hrách Kean IV. či Osm a půl.

Diskuse ke článku (1)

Pokračování článku


13. července 2004

2. Významní muži XX. století

Redaktor: ker

Josef Kainar

český básník

¬29.07.1917   U16.11.1971

Josef Kainar

Český poválečný básník, dramatik, textař a autor veršů pro děti, člen 'Skupiny 42'. Rovněž fotograf, kreslíř a hudebník.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


05. července 2004

3. Významní muži současnosti

Redaktor: DaD

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc.

významný český ekonom a politik, český prezident

¬19.06.1941

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc. - Prezident ČR

Václav Klaus se narodil na pražských Vinohradech 19. června 1941. V prostředí Tylova náměstí a jeho okolí prožil i své dětství a mládí.

Diskuse ke článku (4)

Pokračování článku


02. července 2004

3. Významní muži současnosti

Redaktor: ker

Plzák Miroslav MUDr.

Přední český sexuolog, psychiatr a známý spisovatel

¬25.08.1925

MUDr. Miroslav Plzák

Diskuse ke článku (5)

Pokračování článku


28. června 2004

2. Významní muži XX. století

Redaktor: DaD

Winston Spencer Churchill

Britský politik, ministerský předseda

¬30.11.1874   U25.01.1965

I. Mládí
W. Churchill se narodil 30. listopadu 1874 na zámku Blenheim. Jeho otec, sir Randolph Churchill, byt ten, kdo vyvedl britské konzervativce z krize v osmdesátých letech 19. století.

Winston Spencer Churchill

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


25. června 2004

1. Významní muži v historii

Redaktor: DaD

KAREL IV.

Český a německý král a římský císař z

¬14.05.1316   U29.11.1378

dynastie Lucemburků.

Karel IV.Je považován za našeho nejvýznamnějšího středověkého panovníka, který dovedl české království k vrcholnému rozkvětu.

Diskuse ke článku (0)

Pokračování článku


Strana:  1 2 3


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.