Zprávy


05. listopadu 2012

Rovnoprávnost

Redaktor: ld

Aktualita

Trestní oznámení na soudkyně

Skupina několika oznamovatelů, za podpory webového portálu Střídavka.cz a Unie otců – otcové za práva dětí, sepsala a v pátek 2.11. také podala trestní oznámení pro podezření ze spáchání několika trestných činů.

Skupina několika oznamovatelů, za podpory webového portálu Střídavka.cz a Unie otců – otcové za práva dětí, sepsala a v pátek 2.11. také podala trestní oznámení pro podezření ze spáchání několika trestných činů. Trestní oznámení bylo podáno na tyto osoby: soudkyně Krajského soudu v Plzni Jaroslava Pihlíková, Taťána Pánková, Jarmila Růžková, Miloslava Nováková, Eva Vydrová a Iva Hejduková a soudkyně Městského soudu v Praze Irena Saralievová, Ivana Klimešová a Michal Fridrich.

Podezření se týká trestných činů zneužití pravomoci úřední osoby (§ 329 TZ), maření úkolu úřední osoby z nedbalosti (§ 330 TZ) a apartheid a diskriminace skupiny lidí (§ 402 TZ). Společným jmenovatelem je ve všech případech diskriminační postup těchto soudkyní v řízeních o péči o nezletilé děti.

V oznámení se mimo jiné uvádí: „Činnost soudkyní v těchto konkrétních případech může vést k výchovným problémům nezletilých, jejich odtržení od rodičů a tím narušení důležitého zájmu společnosti na výchově a vzdělání mladé generace a rovněž rodinných vztahů, což v konečném důsledku vede k úpadku nejen jednotlivců, ale celé společnosti. Není možno pouze deklarovat snahu o zachování rodinných vztahů a práv dětí, ale je nutno, aby stát v konkrétních případech postihoval úřední osoby, které tento zájem státu narušují. Takové jednání nelze schovávat pod „soudcovskou nezávislost“, neboť i soudci jsou ze zákona povinni řídit se zákonem a mezinárodními úmluvami.“

Provozovatel portálu Střídavka.cz Aleš Hodina zdůrazňuje: „Je třeba, aby státní moc deklarovala jednu věc: že osoby, které v oblasti péče o děti rozhodují, v případě nečinnosti nebo upřednostňování jednoho rodiče musejí nést plně v souladu se zákonem i trestní odpovědnost za svůj přístup. A to zvláště pokud jsou soudci – jestliže budou při rozhodování porušovat důležité zájmy státu a společnosti ohledně práv dětí a rovnosti účastníků. Velký problém vidíme právě u krajských soudkyní, které ve věcech péče o děti rozhodují s konečnou platností. Na ukázky jejich „práce“ se stačí podívat například na web WWW.KRAJSKYSOUD.INFO.“

Předseda Unie otců Valentin Papazian dodává: „Jsme si vědomi toho, že orgány činné v trestním řízení velmi nerady prošetřují trestnou činnost soudců. Přesto považujeme za mimořádně důležité dát tento impuls státním orgánům, aby se problémem vážně zabývaly. Zároveň ale i občanům, aby se nesmiřovali s postupem porušujícím práva dětí a rodičů a bránili se mu sami obdobným způsobem. Jsme připraveni jim v tomto poskytnout odbornou pomoc. Je na čase zvednout svůj hlas a nenechat se už okrádat o své děti!“


Zdroj: Střídavka.cz

Přečtení článku: 22627x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.7

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

12.03.2017, 13:41   Z ministryně práce se stane vrchní inseminátorka!
15.01.2017, 10:08   71 % rodičovských vražd páchají matky a 60 % obětí jsou chlapci
03.12.2016, 15:05   Soudy o děti? Otcové bez šance.
30.12.2014, 23:00   Proč nepodporovat samoživitelky
28.11.2014, 13:04   Velmi poučná učebnice pro svobodné muže od Ing. Jiřího Fialy


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

Zatím nebyl uložen žádný příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.