Zprávy


13. října 2009

Rovnoprávnost

Redaktor: Tom

Aktualita

Role ochránce v prosazování rovného zacházení

Antidiskriminační zákon, který nabyl účinnosti 1. září 2009, je průlomem do tradiční působnosti ochránce. Od 1. prosince 2009 dává ochránci právo zabývat se i soukromoprávními vztahy a může poskytovat pomoc například i zaměstnanci soukromé firmy.

Platí to však pouze v případě podezření na diskriminační jednání. Ve všech ostatních oblastech stále platí, že působnost ochránce se vztahuje na orgány státní správy.

Ochránce bude obětem diskriminace především poskytovat metodickou pomoc. V první řadě vyhodnotí, zda se v daném případě může skutečně jednat o diskriminaci podle antidiskriminačního zákona. Poradí stěžovateli, jak by měl dál postupovat, na koho se má obrátit a jak podat návrh na zahájení řízení z důvodu diskriminace. Ochránce bude také provádět výzkum a na jeho výsledcích i na základě konkrétních šetření bude vydávat doporučení k otázkám souvisejícím s diskriminací.

Zákon přesně vymezuje pojem diskriminace, důvody, pro něž je rozlišování mezi lidmi nepřípustné, a také oblasti života, v nichž je diskriminace zakázána. Ne každé rozlišování mezi lidmi je diskriminací a nestačí se jen diskriminovaným cítit. Podle antidiskriminačního zákona je diskriminací odlišné zacházení s lidmi z důvodů rasy, etnického původu, národnosti, pohlaví, sexuální orientace, věku, zdravotního postižení, víry, náboženského vyznání a světového názoru. Toto rozlišování je nepřípustné v zaměstnání, v podnikání, vzdělání, v sociální oblasti, v zdravotní péči, při poskytování zboží a služeb, v členství v odborových organizacích a profesních komorách a ve veřejné správě. Za diskriminaci je považováno také obtěžování, sexuální obtěžování, pronásledování a navádění k diskriminaci. Naopak za diskriminaci není považována například podmínka minimálního věku, vzdělání či praxe pro určité zaměstnání.

Kromě veřejného ochránce práv existují i jiné kontrolní orgány, které se diskriminací mohou už nyní v rámci své působnosti zabývat a mohou dosáhnout jejího odstranění, mají možnost zahájit správní řízení a ukládat pokuty. Jedná se například o inspektoráty práce, v jejichž působnosti je prověřování jednání zaměstnavatelů, a to i v souvislosti s nerovným zacházením. jestliže se oběťmi diskriminace stanou uchazeči o zaměstnání, měli by se v první řadě obracet na příslušný úřad práce. Poškození spotřebitelé mají v řadě případů ze zákona možnost obrátit se na českou obchodní inspekci, stejně jako Česká školní inspekce řeší případy diskriminace ve vzdělávání. Tímto způsobem se oběti diskriminace mohou pokusit dosáhnout odstranění závadného stavu, tedy ukončení diskriminačního jednání. Pokud však žádají i zadostiučinění nebo náhradu způsobené majetkové či nemajetkové újmy, musí se obrátit na soud.

Přestože ochránce začne roli orgánu působícího proti diskriminaci vykonávat až od 1. prosince 2009, už nyní standardně poskytuje pomoc. Pokud se oběť diskriminace obrátila na některý z kontrolních orgánů a domnívá se, že tento úřad postupuje nezákonně nebo je nečinný v postihování či odhalování diskriminačního jednání, může ochránce zahájit šetření tohoto úřadu v rámci své stávající působnosti.


Zdroj: Veřejný ochránce práv - ombudsman 16.9.2009

Přečtení článku: 29078x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.6

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

18.07.2013, 07:06   Převážně nevážně o právu: K diskriminaci aneb zákaz vstupu mužů do posiloven
27.04.2010, 22:43   Ministerstvo kolektivizace dětí a neslavné zmrtvýchvstání Michaela Kocába
14.08.2009, 12:56   Všichni diskriminujeme!
18.06.2009, 08:50   Sněmovna schválila antidiskriminační zákon
29.05.2009, 10:25   Podnikatelé EU vyzývají, aby upustila od antidiskriminačních plánů


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Tak už ne bu, bu, bu.

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 13.10.2009, 16:54

Odpovědí: 0

Už to bude diskriminy, diskriminy, diskrimin. Trochu kostrbaté, ale kdo chce být IN ...

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.