Zprávy


22. dubna 2009

Rovnoprávnost

Redaktor: KaH

Aktualita

Domnívají se feministky, že jsou všichni kapitalisté* idioti?

* Poznámka předem: označení „kapitalisté“ jsem použil jako souhrn označení všech od začátku civilizace existujících vedoucích, náčelníků, feudálů, sekčních šéfů atd., a to včetně těch, které byly, jsou a nebo budou ženy, abych se tak přiblížil způsobu, jak většina feministek uvažuje.

Prakticky celý svůj život čtu a poslouchám výkřiky o tom, jak jsou ženy za stejné práce placeny méně než muži a jak je nutno to změnit a nařídit, že aby se platilo všem stejně, páč…. A blé, blé, blé. Protože má Evropa a svět vůbec v poslední době skutečně jiné starosti než foukat na bebínka osobám, jejichž duševní obzor představ o problémech lidské rovnoprávnosti a svobody skončil u „stejné výplaty“, poněkud mne překvapil článek Rovnost mužů a žen ....

Z článků paní Eugenie Trützschler-Fügnerové vím, že se zabývá poměrně širokým spektrem otázek, že se pohybuje ve vědeckém světě a prý i politice a že má silné vazby na Německo. Což není nic proti ničemu, naopak pohledy zpoza hranic jsou jen vítané.

Ale domnívá-li se autorka, že nějaký „článek“ nějaké listiny někdy a někde zajistí „spravedlnost“, je na tom stejně, jako byli mladí komunisté po roce 1948 u nás. To když se domnívali, že pokud dosadíme - pomocí nařízení a zákonů - na „správná místa“ správné lidi, a to hlavně ty dříve tzv. „utiskované“, dosáhneme svobody a rozkvětu společnosti. Nic nebylo mylnějšího. Dělničtí ředitelé, ti nejlepší, jakž takž dokázali pár let vést fabriky, aby pak „správné kádry“ dovedly celý stát k naprostému úpadku. Tím netvrdím, že pokud by ženy převzaly více vedoucích pravomocí, že by nutně došlo k rozpadu a krachu. Pokud však bude postupovat svět tak, jak by se to líbilo autorce, jistě by to tak dopadlo. Cituji: “ Sice se všechna místa (v Německu) musejí vypisovat neutrálně a všude stojí, že při stejné kvalifikaci mají ženy přednost, (sic!!), ale praxe, a to v celé Evropě, ukazuje, že místa dostávají většinou muži. “

Autorka nám dále sděluje, že: “Ze své zkušenosti vím, že muži mají své sítě, vzájemně se podpoří, ženy ne. Tudíž náš problém nejsou muži, ale ženy jako paní Bobošíková, která se asi nikdy nemusela ospravedlňovat, že pracuje, i když má dobře vydělávajícího manžela. Problém jsou ženy, které aby ukázaly, jak se šéfování naučily, diskriminují ženy, které mají pod sebou. Takže si to musíme vydiskutovat mezi námi ženskými.“

Po přečtení této argumentaci člověk vytřeští oči a zvolá spolu s farářem z filmu Slunce, seno, jahody: „Je to vůbec možný?! Svatá panenko Podsrpenská, ty to vidíš, ty to vidíš!!! “

Neboť už nejen hnusní falokrati, ale nedostatečná solidarita pracujících žen může za to, že ženy berou nižší platy.

No, za prvé je otázka, zda vůbec berou ženy „za stejnou práci nižší platy“. Hledal jsem hledal, ale žádnou relevantní statistiku, že by ženy skutečně za „stejnou práci“ braly menší peníze jsem nenašel. Jo, za stejné zařazení do „funkce“ to ano. Jenže, on špičkový chirurg, který je v nemocnici sedm dní v týdnu 16 hodin denně - a jinak není špičkový - není totéž, co jeho kolegyně taky lékařka pracující v režimu Po-Pá od devíti do pěti.

Při diskuzích s dámami bojujícími za „rovné platy“ často zjišťuji, že jsou co se týče ekonomiky přímo panensky nepolíbené. Nemají ani tuchy a hlavně nechtějí nic vědět o „hnusném světě“, kde se „vydělávají peníze„ a vytvářejí hodnoty. Protože bývají až na výjimky silně levicové, vždy je přímo prosím, aby si proboha aspoň přečetly toho Marxe! Když už nikoho jiného! Třeba něco o tvorbě zdrojů, o fixním a oběžném kapitálu a „nadhodnotě“ a o působení „ekonomické masky„ ve společnosti. Aby alespoň něco o tom věděly. A nic. Tím se tyto intelektuálky nebudou zabývat. Skoro ve 100% případů pracují totiž někde v „humanitních oborech“ na místech, kde berou měsíční plat. Pocházející ze státního rozpočtu, kam ho dodali jiní (tedy peníze na ten plat). Takže vůbec netuší, o čem je řeč.

Zatímco obyčejná žena z lidu ví, že když někdo (muž) vykope za den dvacet metrů výkopu a někdo jiný (žena) jen pět metrů výkopu (výjimky tvořily soudružky údernice typu Korabelnikovová), tak že je za dvacet metrů výkopu víc peněz než za pět metrů. Což se může zdát vulgární přirovnání, ale je to tak.

Každý, kdo zastával jakoukoli ekonomickou a nebo řídící funkci - a to i za socialismu - věděl a dodnes ví, že rozdíl mezi pracovním nasazením je sice mezi různými pracovníky individuelní, ale že v zásadě platí, že jsou to muži, kteří se věnují svému zaměstnání s větším nasazením a věnují mu více času. A že je pro většinu mužů obecně práce tím nejdůležitějším, co vykonávají a na co se soustřeďují. Plky, že ženy jsou v zaměstnání v průměru stejně výkonné, jsou bohužel z velké většiny jen plky. Toho si všimli už ve starém Římě a věděli to ve feudalismu i v raném kapitalismu a ví to vedoucí pracovníci a odporní kapitalisté dodnes.

A dneska, kdy jsou kvalitní a výkonní a perspektivní pracovníci celosvětově tím nejvíce nedostatkovým zbožím, platí každý rád toho, kdo něco dokáže. Viz v milionech placené manažerky mezinárodních i místních společností. Jenom naprostý idiot – kapitalista nebo manažér – by platil výkonnou ženu méně než muže. Protože kvalitní pracovníci dělají kvalitní výkony a ty dělají peníze a to dělá úspěch a za to se všude a vždy platí. V normální, na výkonu stavěné společnosti. (No, v různých „rádoby“ vědeckých ústavech placených státem a na úřadech to může být jinak.)

Muži, jak ukázala zkušenost ve většině případů, přinášejí firmě postavené na výkonu víc než v rodině angažované ženy. Třeba už jen proto, že ženy myslí, a já tvrdím, že je to správné a potřebné, daleko více na své děti než na to, aby firma vydělala. Děti jsou totiž důležité! Nesmírně důležité. Pro ni jako matku ale i pro společnost. A protože ženy (tedy alespoň většina z nich) odmítají obětovat svoji mateřskou úlohu na oltář ekonomického prospěchu, nejsou v práci tak výkonné. Pokud jsou a orientují se jen na osobní úspěch, trpí tím rodina a hlavně děti. Tedy naše budoucnost. Což je pro společnost špatně. Hrozně špatně! Potomci jsou důležití a ne jen „plnění plánu„ a „vědecký výzkum“ - např. zda lze v lidových písních v horního Povltaví z poloviny 19. století nalézt stopy přítomnosti napoleonských vojsk na území Koruny České. To je sice taky dobrý, ale za „výrobou„ a výchovou kvalitní nové generace je to v důležitosti o sto padesát délek pozadu.

Žádný kapitalista ani moderní „managér“ není idiot a ví, že to, jaký bude mít zisk a nebo jiný úspěch, záleží na tom, jak svoje kvalitní lidi zaplatí!! Takže i kdyby se feministky strhly a eurokomisaři vydali milion nařízení, ženy, pokud budou mít děti a nebudou ochotny vše obětovat práci, budou dostávat menší platy. Jejich osobnost, formovaná více přírodou než poučkami o bezbřehé svobodě, je povede k dětem. Tedy většinu z nich, pokud je společnost zdravá. V moderní společnosti, dokud se nebudou děti rodit v inkubátorech, že to bude vždycky tak, že se ženy budou muset rozhodnout, co je pro ně důležitější. Zda děti, anebo jejich kariéra, tedy po pravdě jejich „ego“.

Společnost to ví. Proto ostatně, aby se to trochu vykompenzovalo, byly vynalezeny „mateřské dovolené“, sociální dávky na děti, právo návratu do zaměstnání atd. atd.

Může se to některým dámám zdát nespravedlivé, ale je to tak. Rozdíl v pracovním nasazení a rozdíl v platech. A bude to tak, dokud zde bude svobodná společnost. Pokud zavedou v EU a USA nějaký ten gendero-eko-socialismus, pak budou platy skutečně stejné. A hlavním doporučením pro získání zaměstnání bude menstruace a ne to, co dotyčná osoba umí a ví. No a výsledek bude stejný, jak to už známe z našeho „reálného socialismu“. Když hlavním doporučením pro funkci a plat byl správný politický původ. Jiná možnost není. Odměna za práci se ve svobodné společnosti musí rozdělovat podle výsledků a ne podle ideologického přesvědčení. Takže jakmile většina těch, co řídí společnost a ekonomiku, bude přesvědčena, že ženy jsou coby pracovní síly důležitější, schopnější, perspektivnější – budou dostávat větší výplaty. K tomu stačí maličkost. Aby se děti rodily nikoliv z žen, ale vyráběly strojově, a nevychovávaly je matky, ale „ státní organizace“ (to už zkoušeli komunisté a nacisté, že). Takže se ženy budou moci plně věnovat své kariéře. A pak se ukáže.

Ono je to asi takhle, milá paní Eugenie Trützschler-Fügnerová. Mezi muži a ženami jsou z dobrých důvodů vytvořeny za statisíce let pevné a pokud možno neměnné a hlavně vyzkoušené sociální a psychologické vztahy. Ono to není jen o penězích.

Uvedu příklad: Třeba když jde na moři ke dnu loď, tak správní muži, pokud není dost člunů, „statečně“ posadí do lodí své ženy a děti a „hrdinně“ utonou i s tou lodí. Ovšem ve skutečnosti nejde o žádné „hrdinství“. To jen příroda a sociální klima společnosti vytvořilo takové sociální zákony a vztahy, že to donutilo muže, aby se tak chovali. Ne že by ti chlapi najednou tak strašně milovali své ženy, že by bez mrknutí oka šli raději sami ke dnu. Tak to není. Protože těm stejným ženám, co odplouvají na záchranných člunech, předtím klidně lhali a „zahýbali“ se sousedkou. To jen matka příroda velí mužům jít se hromadně utopit, protože jejím záměrem, té přírody, je udržet geny naživu. A předat je dál. A to mohou dobře jen ženy. Jediný námořník, co ten záchranný člun kormidluje, může mít s padesáti zachráněnými ženami do roka dalších padesát dětí. Ale padesát zachráněných chlapů s jednou námořnicí u vesla za rok vyprodukuje tak maximálně jednoho potomka. A to je to, co se počítá. A to je rozdíl mezi přežitím a nepřežitím skupiny a lidstva vůbec.

A tak ti, co dbají o ekonomický rozvoj a hlavně přežití skupiny a druhu zajištěním co největšího množství „ulovené zvěře“, budou vždy nejvíce finančně odměňovat ty, kteří se o to zasloužili nejvíc. Společenská situace je k tomu donutí. Dokud budou ženy rodit děti a ty budou potřebovat své matky, přiměje nás všechny příroda k tomu, aby se ženy více staraly o potomky a chlapi o práci (dříve u kromaňonců o lov). Někdo tomu morálnímu a společenskému tlaku možná bude říkat Bůh a nebo Boží desatero a nebo příroda, ale je to pořád to samé.

A zapomeňte, že to vyřešíte tak, že se ženám bude za děti a jejich výchovu platit. To zkoušeli Římané, také Egypťané a mnozí další. Nefunguje to. Kdo to zkusí, jako společnost zahyne.

Aby Vám to, madam, nebylo všechno tolik líto a abyste to měla vzletněji, přečtěte si báseň „Balda o očích topičových“ od levicového a emancipaci žen nakloněného básníka J. Wolkera:

„... proč muž tu na světě vždycky dvě lásky má, proč jednu zabíjí a na druhou umírá. Ženo má, ženo má, neplač.“

P. S. Je sice fakt, že kdyby Antonín, topič elektrárenský, nosil v práci tmavé ochranné brýle, tak že by nepřišel o zrak, ale to je zase jiný problém.

P. P. S Už jste připravena v boji o místo v záchranném člunu soupeřit s muži? Protože když naprostá rovnoprávnost, tak holt naprostá. Nicht wahr, gnädige Frau?

Autor: Václav Vlk st.


Zdroj: Neviditelny pes 20.4. 2009

Přečtení článku: 41212x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.5

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

07.04.2014, 15:51   Za pobodání manžela podmínka - před 11-ti lety, jako dnes
26.03.2014, 20:44   V tuzemských bankách pracuje mnohem víc žen než mužů
28.03.2013, 11:28   95 % dětí matkám, 5 % otcům
29.03.2010, 22:58   Diskriminace žen při testech léků
24.03.2010, 23:13   Rovnost žen a mužů: EP vyzývá k boji proti násilí a zajištění práva na otcovskou dovolenou


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Titanic

Autor: NTPT Muž

Založeno: 22.04.2009, 10:46

Odpovědí: 5

No on veliký podíl žen zachráněných s Titaniku (téměř všechny) a málo mužů nevysvětlují feministky oním klasickým "Nejdřív ženy a děti !" a tedy mužskou statečností a obětováním se, ale tím že " Ženy mají více tělesného tuku než muži. Lépe proto plavou a lépe vzdorují chladné vodě...."

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Titanic

Autor: odin - pomsta severu Muž

Založeno: 22.04.2009, 12:06

Co jsem cetl clanek ohledne statistiky o Titaniku, tak "nejdrive zeny a deti" platilo pro Brity, mene jiz pro Americany, u posledni skupiny z jmenovanych jiz udajne ten podil zen nebyl tak vysoky.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Titanic

Autor: mikin Muž

Založeno: 22.04.2009, 18:25

"Zeny a deti prvni" je totiz britska tradice, a navic neprilis stara; v dobe potopeni Titaniku to bylo od ztroskotani Birkenheadu, od ktereho se datuje, necelych sedesat let. (A to jeste na Birkenhead ti muzi byli prakticky vylucne vojaci. Umistili zeny a deti do clunu, kterych bylo stejne jako na Titanicu malo, ti, kdo dostali rozkaz, sedli k veslum, ostatni ukaznene nastoupili na palubu a pockali, az se pod nimi lod potopi...a pak se pokusili doplavat mezi zraloky dve mile k pobrezi. Nikdo se nepokusil vysplhat do clunu, aby neohrozili zeny a deti v nich. Celkem sila. "Stand and be still to the Birkenhead drill...")

Neni to zadny starobyly prirodni zakon a s udrzovanim genu v obehu nema uz vubec nic spolecneho. (Vnitrodruhovy altruismus vuci nepribuznym jedincum jen z duvodu mozne vyhody pro preziti druhu vam nesezere ani Richard Dawkins, obavam se.) Je to otazka ciste kulturni, a jmenovite britske kultury devatenacteho stoleti. Ktera byla v teto veci velmi silne maskulinisticka.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Titanic

Autor: alane Muž

Založeno: 22.04.2009, 21:19

Kdyby byla maskulinistická, tak by snad dávala přednost mužům, ne?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Titanic

Autor: abc Žena

Založeno: 22.04.2009, 19:47

Můžete uvést zdroj té své citace? Opravdu by mě zajímal.

Dosud jsem se u feministek setkala spíš s vysvětlením, že privilegium "ladies first" bylo odvrácenou stranou typického přesvědčení britského gentlemana éry belle époque, že dámy jsou křehká a slabá stvoření. Která musí v případě nebezpečí chránit a za standardních poměrů jim pochopitelně vládnout.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Titanic

Autor: alane Muž

Založeno: 26.04.2009, 20:07

Pochopitelně...
Zajímavé, že po tomhle gentlemanství dnešní emancipované ženy včetně feministek beze studu automaticky volají, zřejmě stále "typicky přesvědčeny", že jsou něco víc.

Odpovědět na příspěvek

 

Povinna vojenska sluzba pro muze

Autor: odin - pomsta severu Muž

Založeno: 22.04.2009, 13:23

Odpovědí: 5

Ve statech, kde plati povinna vojenska sluzba jen pro muze, se oficialne argumentuje s tim, ze povinna vojenska sluzba pro zeny neprichazi v uvahu, protoze maji jine povinosti jak rodit deti a starat se o ne (napriklad Spolkova republika Nemecko).

"Kapita
liste" - v Nemecku zvani "zamestnavatele"
; (Arbeitgeber) - se mladych uchazecu o praci - "zamestnancu" (Arbeitnehmer) - vzdy ptali, zda maji za sebou vojenskou sluzbu: Uchazec, ktery by po nakladnem zaskoleni na rok-a-pul ci dva-roky vypadl z firmy, nebyl pro firmu zadnym prinosem. Mlady uchazec s absolvovanou vojenskou sluzbou by naopak pro firmu prinosem.

U zen podobnou otazku nemohl polozit, maximalne tak "Jste tehotna?" ale uz ne otazku "Planujete byt tehotna?", protoze otazka by byla nejen diskriminacni, ale predevsim by vzdy obdrzel odpoved "NE", at uz by plany zeny byly jakekoliv. Samozrejme nemuze vyzadovat, aby se zena pisemne zavazala, ze v budoucnu neotehotni, to by byla nejen diskriminace ale i trestny cin vydirani.
Tu materskou totiz platil v Nemecku zamestnavatel a pro male firmy (lekar, danovy poradce atd.) to mohlo znamenat bankrot, kdyz 3 ze 4 sestricek ci sekretarek nebo jinych zamestnankyn najednou byly na materske.

Tento konflikt mezi fungujici ekonomikou, zajmem statu na reprodukci obyvateltva a zajmem statu na funkcni ekonomice jakoz i zajmem obyvatelstva mit potomky, se dnes vetsinou resi formou kopromisu:
- rusi se povinna vojenska sluzba pro muze a zavadeji se profesionalni armady
- rusi se materska dovolena a zavadi se rodicovska dovolena (napriklad Island: 1/3 zena, 1/3 muz, 1/3 dle dohody rodicu)
- rusi se sverovani pece o deti vyhradne do pece matky a zavadi se stridava vychova
- v Nemecku Nejvyssi soud zrusil pred mesicem pravidlo 8/15, kdy zena muze byt s ditetem do osmi let veku ditete doma a exmanzel plati jak alimenty na dite, tak i na exmanzelku, pote jen polovinu na exmanzelku. "Hezky bezte makat", tak zni poselstvi matkam Nejvyssiho soudu Nemecka. Aby to matky zvladly, budou se logicky muset lepe domluvit s exmanzelem.

A ze feministky rvou, ze chteji "za mene prace vice penez" - viz clanek - to chteji i neprizpusobily obcane Chanova.

Dejme feministkam co chteji ohledne vychovy deti a "dikriminace zen" na pracovnim trhu: Zavedme stridavou vychovu jako "default" vcetne rodicovske dovolene pro oba rodice - jak behem souziti rodicu tak i po souziti rodicu, zrusme opatrovnicke soudy a preorganizujme OSPOD (misto soudu a OSPOD zavedme civilnepravni smlouvy mezi rodici, ktere se ukladaji na matrice a plati stejne jako soudni rozhodnuti).

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Povinna vojenska sluzba pro muze

Autor: mikin Muž

Založeno: 22.04.2009, 18:28

"Ve statech, kde plati povinna vojenska sluzba jen pro muze, se oficialne argumentuje s tim, ze povinna vojenska sluzba pro zeny neprichazi v uvahu, protoze maji jine povinosti jak rodit deti a starat se o ne"

Taky ne ve vsech - viz Izrael.

A mimochodem, otazka "jste tehotna" u prijimaciho pohovoru se povazuje (v Nemecku i v CR) za nepripustnou.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Povinna vojenska sluzba pro muze

Autor: odin - pomsta severu Muž

Založeno: 23.04.2009, 20:33

Ano - jsem rad ze me doplnujete - nejen v Nemecku jak jsem psal ja, ale i v USA jak pisete vy.
A spravny postreh, Izrael to vidi jinak.

Ohledne otazky tehotenstvi jsem chtel predevsim poukazat na to, ze z hlediska zamestnavatele se da odbyta vojenska sluzba povazovat u muzu za plus, ohledne tehotenstvi u zen nikdo dopredu nevi - tedy minus.

To ovsem politicky z hlediska zamestnavatelu vyrovnava rodicovska dovolena, kde jak zena ci muz mohou stravit stejny cas - feministky se nazerou a muzi maji pravo a moznost vychovavat sve potomky.

Ale ohledne vyse platu - to je individualni posouzeni zamestnance ze strany zamestnavatele - to je osobni vec mezi zamestnavatelem a zamestnancem, tedy smlouva jak si hodnoti svoji praci zamestnanec a jak ji hodnoti zamestnavatel. Pozadavky feministek jsou zde tim pozadavkem, aby stat zasahnul do smluvniho (civilniho) prava.

Muzi mohou nabidnout feministkam (ale i predevsim normalnim zenam) kompromis: Ano, starame se o deti, behem dni, kdy se o ne starame, platime mene alimentu, jelikoz vydaje za deti plnime primo my. Tim maji zeny na pracovnim trhu stejnou sanci jako muzi, muzete tez pracovat. Tedy stridava vychova resi problem pracovniho trhu - at uz stridava vychova probiha za souziti rodicu ci po souziti rodicu (behem souziti rodicu prispeje zena vice penezi pro rodinu, nez kdyby byla jen doma, po souziti rodicu prispeje zena vice penezi pro rodinu, nez kdyby byla jen doma - je to totiz stejne).

Profituje z toho muz a deti: Jak behem souziti rodicu, tak i po souziti rodicu, deti maji vetsi kontakt k tatovi a naopak.

Ceska opatrovnicka justice a "OSPODkyne" jsou de facto nastrojem k potirani rovnosti mezi muzi a zeny.

Stale nechapu myslenku Ceskeho statu a soudnictvi, proc o rozchodu partneru musi rozhodovat soud. Prece o spojeni muze a zeny ve svazku, soud nerozhoduje. Tak co se v pripade konfliktu do vztahu rodiny plete soud a "OSPODkyne"?Cesi, vy jste feudalove, ne demokrate. Tak jedine vase takove uchylarny muzu pochopit.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Povinna vojenska sluzba pro muze

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 23.04.2009, 22:38

Vážený Odine, žijete v bludu. Váš základní omyl je že vycházíte z naprosto mylné premisy že když přistoupíte na požadavky feministek, tak bude ráj. Možná si myslíte, že jim vyrazíte jejich klacky z ruky. Omyl, těžký omyl. Rychle si najdou nové, vždyť je to živí!
A proč je tato premisa mylná? Možná Vám napoví nedávno i zde publikované a diskutované výzkumy spokojenosti žen v EU. Kde že to jsou ženy nejnespokojenější? Snad v zemích, kde jsou silné křesťanské tradice a ženy úpí pod jhem šílených machů? Nebo tam, kde se nejvíc ustupuje dalším a dalším stupňujícím se požadavkům?

Vy myslíte, že lidová moudrost či pořekadlo o ženách, které nevědí co chtějí, ale nedají pokoj dokud to nedostanou je jen vtip?

Zkuste malinko pouvažovat ... věřím, že jste toho schopen. Myslím, že jsme se dostali na jádro pudla našeho dřívějšího sporu.

Odpovědět na příspěvek

 

Proč o tom rozhoduje soud?

Autor: Milan Muž

Založeno: 23.04.2009, 23:42

Protože soudním rozsudkem se dá líp likvidovat otce.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Povinna vojenska sluzba pro muze

Autor: lubob Muž

Založeno: 24.04.2009, 04:15

"Cesi, vy jste feudalove, ne demokrate. Tak jedine vase takove uchylarny muzu pochopit. "

& vy jste, s prominutim, hnup. je videt, ze to skandinavske kolektivni uvozovani se vam vrylo pod kuzi.

Odpovědět na příspěvek

 

velmi dobre napsane

Autor: lubob Muž

Založeno: 24.04.2009, 04:18

Odpovědí: 0

vypada to, ze ten blud o nestejnem platu za stejnou praci prezije i kolaps vesmiru & zrodi se znovu s novym velkym treskem.

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.