Zprávy


02. září 2008

Feminismus

Redaktor: KaH

Aktualita

Ministerstvo obchází strašák feminismu a maskulinismu

Na oficiálních stránkách Evropského sociálního fondu v České republice visí přibližně dvě desítky výzev v rámci ESF na období 2007-2013. Ale pouze pod jednou jedinou stojí varovný text, tedy upozornění, ohledně obsahu projektů: „Projekty nemohou mít politický charakter, nesmí sloužit k propagování jakýchkoliv politických nebo ideologických cílů, včetně ideologií feminismu či maskulinismu.“

Tato konkrétní výzva se týká podpory Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života. Je to náhoda, že zrovna u této výzvy si vypisovatelé uvědomili důležitost apolitičnosti a ideologické nezávadnosti věcného zaměření projektů? Asi těžko. Vypisovatelem této konkrétní výzvy je Ministerstvo práce a sociálních věcí a na náš dotaz ohledně varovného textu nám bylo sděleno následující „Na základě závěrů vzešlých z připomínkového řízení bylo nutno text výzvy formulovat tak, aby byl v souladu s koncepcí rodinné politiky MPSV, a doplnit výzvu o požadavek na „nepolitický a neideologický“ charakter podpořených projektů.“ Zdá se že odbor rodinné politiky na MPSV obchází strašák „ideologie“ feminismu a maskulinismu. Zatím nám nebyl nikdo schopen vysvětlit, co to vlastně je ta ideologie feminismu a maskulinismu a jak to budou úředníci posuzovat. O to závažnější je to, že hodnotitelé projektů budou při posuzování projektu k této podmínce přihlížet jako jedno z hodnotících kritérií a pokud dojdou k názoru, že projekt je ideologicky závadný (čti= žadatel je ženská organizace), může na základě tohoto projekt vyřadit. Toto nám bylo sděleno na semináři pořádaným MPSV dne 27.8.

Chceme tímto naše úředníky a politiky a jejich poradce (protože sdělení pramení přímo od ministra Nečase a jeho poradce) upozornit na následující:

Vyvěšený varovný text není v souladu se základním dokumentem Evropské komise, ve kterém Evropské společenství definuje primární poslání a cíle Evropského sociálního fondu (dokument DG EMPL A1 D/2006). V první větě dokumentu se jasně říká, že zdroje z ESF mají vést k genderové rovnosti a že ,„eliminace genderové nerovnosti je otázkou jak sociální spravedlnosti, tak ekonomické nezbytnosti“. Dále se zde mluví o podpoře žen do rozhodovacích pozic a explicitně se zmiňuje role ženských organizací (vše dostupné zde.)

Nutno dodat, že prováděcí dokumenty a výzva v českém podání slova jako gender a genderová rovnost NIKDE nezmiňují. Velký důraz se klade na podporu a rozvoj služeb péče o děti (mateřské školky, jesle, hlídání, firemní školky apod.). Je zajímavé, že před nedávnem ministr Nečas označil tyto služby jako něco, co nepřísluší státu – trh se má postarat o pokrytí neutěšené poptávky po hlídání dětí. Ale vida, zdroje Evropských fondů se evidentně teď hodí.

Ministr Nečas a jeho poradci na rozdíl od Evropské komise nepochopili to nejzákladnější a to, že podpora rovných příležitostí pro muže a ženy vychází z feministických hnutí a bez těchto hnutí by ženám byl i nadále určen rodinný život (děti a plotna, bez hlasovacího práva a nároku na majetek) a mužům veřejný život (politika, zaměstnání, majetek, právo vlastnit ženu) a tak by žádné slaďování rodinného a pracovního života nemohlo přece reálně nastat. Znění varovného textu je tedy nesmyslné a posunuje naši zemi zpět o několik desetiletí.

Pokud výše uvedené kritérium na nepolitický a neideologický charakter má být mezi hodnotícími kritérii (což je samo o sobě nesmysl a toto kritérium nikde není uvedeno mezi kritérii věcného hodnocení a u žádných jiných výzev se nepožaduje), žádáme o následující:
Zapracujte definici ideologie feminismu a maskulinismu a Upozornění do textu výzvy, protože takto uvedené pouze pod výzvou na webových stránkách má zastrašující charakter a nic by nemělo znamenat, ale ve výsledku je nástrojem pro vyřazení nepohodlných organizací, které nejsou v souladu s přesvědčením MPSV.

Tereza Wennerholm Čáslavská & Petra Kubálková


Zdroj: Monika Ladmanová 28.08.2008

Přečtení článku: 119466x

Tisknout článek

Průměrná známka článku: 2.9

Pošli článek kamarádovi

Oznámkuj článek (1 - nejlepší): 1 2 3 4 5


Související články

14.10.2014, 09:40   Norští vědci ve svých experimentech tvrdí, že neexistují žádné rozdíly mezi chlapci a děvčaty
08.02.2014, 10:40   Z čeho všeho lze dnes skládat bakalářskou práci
17.01.2014, 12:35   Dienstbier jako ministr pro lidská práva je ohrožením lidských práv
07.08.2012, 11:31   Polsko: Odsouzení úmluvy Rady Evropy definující gender jako sociální konstrukt
10.03.2011, 22:05   Rovnost mužů a žen je „nevyřešená záležitost“, pomohou kvóty?


Diskuse ke článku

 

Vložit nový příspěvek   Sbalit příspěvky

 

 

Ideoložky par excellence

Autor: Jan Muž

Založeno: 02.09.2008, 10:59

Odpovědí: 17

Ideologická teze: "...podpora rovných příležitostí pro muže a ženy vychází z feministických hnutí a bez těchto hnutí by ženám byl i nadále určen rodinný život (děti a plotna, bez hlasovacího práva a nároku na majetek) a mužům veřejný život (politika, zaměstnání, majetek, právo vlastnit ženu) a tak by žádné slaďování rodinného a pracovního života nemohlo přece reálně nastat..."

Takže smyslem feministické ideologie je vytrhnout ženy z rodinného života, zrušit jejich úlohu matky a potřít úlohu otce jako hlavy a záštity rodiny. Ve výsledku ono "slaďování rodinného a pracovního života" znamená rozbití funkce rodiny a postavení ženy do kariérní pozice opovrhující mateřstvím a protivící se mužům.

Ideologická teze: „eliminace genderové nerovnosti je otázkou jak sociální spravedlnosti, tak ekonomické nezbytnosti“ je veskrze lživé a účelové tvrzení opírající se o zvrácenou a stejně lživou ideologii genderové rovnosti všech se všemi.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Ideoložky par excellence

Autor: Vopršálek Muž

Založeno: 02.09.2008, 12:30

Správně, ženská má sedět doma, starat se o děcka a chlapa a nestrkat nos do věcí veřejných. Ženské se nikdy na nic nezmůžou! Kam se hrabou na ty fantastické chlapské vynálezy, atomovou bombu, plynové komory, koncentráky ....
Smrt feminismu!
Franta Vopršálek, hnutí za obnovu patriarchátu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Ideoložky par excellence

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 03.09.2008, 15:58

Ano, souhlasím. Za chlapský objev Uranu a Radia by se ten chlap co to objevil měl zastřelit, počůrat a oběsit!!! Jo a jestli nežije, tak se na jeho hrob bude chodit plivat a bude se to muset uzákonit jako povinost stejně jak muslim musí aspoň jednou za život do Mekky!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Ideoložky par excellence

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 03.09.2008, 16:04

Taky si myslím, že ta Sklodowská-Curie byla chlap jak řemen...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Ideoložky par excellence

Autor: JirkaF Muž

Založeno: 03.09.2008, 16:16

Že jo? :D :D :D

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Ideoložky par excellence

Autor: Jan Muž

Založeno: 03.09.2008, 16:17

Jo,jo, hemží se to tu samou ironií, přitom pro nikoho už věc veřejná neznamená víc, než přídely žvance a osobních svobod v kontrolovaném výběhu vymezeném cizí mocí. Tomu říkám ženská psychologie trávení.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Ideoložky par excellence

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 03.09.2008, 16:23

Pokud jde o příděly žvance, tak si myslím, že více žvance je přidělováno Vám invalidnímu důchodci než mně, která to také platí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ideoložky par excellence

Autor: Jan Muž

Založeno: 03.09.2008, 16:29

Velice stupidní útok, který se navíc míjí se skutečností. Nejsem invalidní důchodce a stát mě jen odírá o výtěžky mé práce na obživu lajdáků, příživníků, emancipovaných žen a jejich dětí.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ideoložky par excellence

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 03.09.2008, 16:31

Patrně zapomínáte, co sem píšete.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ideoložky par excellence

Autor: Jan Muž

Založeno: 03.09.2008, 16:39

A zase se pletete, ten, kdo tady psal o tom, že je invalidní důchodce, byl někdo jiný, pouze si uvedl stejný nick. Tady vystupuje na povrch nízkost všech ženských osobních útoků, které se šťourají v psychologii a lezou pod kůži lidem, namísto toho, aby se zamyslely na diskutovanou otázku. Nakonec posuzování obecných věcí podle osobních sklonů, žádostí a prospěchu je typický znakem ženského vnímání světa.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ideoložky par excellence

Autor: Vránolump Žena

Založeno: 04.09.2008, 08:52

Styl a myšlenky nezamaskujete.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ideoložky par excellence

Autor: Tery Žena

Založeno: 04.09.2008, 11:45

Pokud to byl jiný pan Jan, je zajímavé, že má ten istý problém s se synem, ktrý mu nechce naslouchat :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ideoložky par excellence

Autor: Jan Muž

Založeno: 04.09.2008, 14:30

Já žádné problémy se synem nemám, protože nemám ani žádného syna, který by mi měl naslouchat. Velice Vás zklamu, ale opravdu se v mém případě ohledně útoků na moje soukromí nemáte čeho chytit, protože o něm zásadně nikdy nepíši a nic o něm nevíte.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ideoložky par excellence

Autor: Tery Žena

Založeno: 04.09.2008, 21:00

vážně? tak to byl nějaký úplně jiný pan Jan, který se zasazuje o návrat nějakého úplně jiného patriarchátu...

a nebo (ten jiný) pan Jan zapomíná, co nám tu napovídal...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Ideoložky par excellence

Autor: Jan Muž

Založeno: 04.09.2008, 21:18

Ten jiný pan Jan, který se vám tady svěřoval se svým soukromím, o žádném patriarchátu nepsal, pokud vím. Zkuste si to dohledat, většinou se vyjadřoval k právním otázkám opatrovnictví, dokonce jsem s ním jednou vedl diskusi na téma nového soukromého práva.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Ideoložky par excellence

Autor: abc Muž

Založeno: 02.09.2008, 12:46

Nevím jak je to u vás, ale zřejmě jste bohatý a máte vysoký příjem. Kdyby moje žena zůstala doma u plotny, já sám rozhodně rodinu neuživím.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Ideoložky par excellence

Autor: NTPT Muž

Založeno: 04.09.2008, 01:25

Nekecat na netu ! Makat !

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Ideoložky par excellence

Autor: abc Muž

Založeno: 05.09.2008, 09:44

Soprávně, makejte a nekecejte. Já si totiž na rozdíl od vás na nic nestěžuji. A na nedostatek už vůbec ne.

Odpovědět na příspěvek

 

EU, potažmo Evropská komise

Autor: Observer Muž

Založeno: 02.09.2008, 13:15

Odpovědí: 53

spíše nepochopila, že budovat rovné příležitosti pouze na základě představ feministických hnutí nemůže přinést konstruktivní výsledek. Dnešní stav se pak nechá odvodit z věty - ...že podpora rovných příležitostí pro muže a ženy vychází z feministických hnutí..,tzn. rovné příležitosti pro muže a ženy dle představ feministických hnutí ( v praxi skrytým nebo otevřeným znevýhodňováním mužů). Při budování tohoto jakéhosi "femisocialismu"
; jde EU pak v rámci domnělých rovných příležitostí ještě dále,začíná se zaměňovat rovná příležitost za rovný výsledek.

Vidět tedy dále než do směrnic a vyhlášek EU je nutnost!!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: Žena

Založeno: 02.09.2008, 14:41

Jak vypadá v praxi to skryté nebo otevřené znevýhodňování mužů?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: T Muž

Založeno: 02.09.2008, 15:40

Podívejte se na výsledky opatrovnických soudů,například.Srovnejte počty soudců a soudkyň.Také třeba soc.pracovníků a pracovnic.U zařazení soudce těžko lze použít ten starý otřepaný argument,že je to tak špatně placená práce,že o ni ti vždy lépe placení samci nemají zájem :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: Tery Žena

Založeno: 02.09.2008, 15:58

Tak jo. Ale budeme srovnávat počty mužů, kteří o střídavou nebo výhradní péči požádali, s těmi, kteří ji dostali. Oki?

A co myslíte tím počtem soudců a soudkyň? Chtěl byste snad nějaké kvóty, bo co?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: T Muž

Založeno: 02.09.2008, 16:13

No s těmi kvotami je to super nápad!!Ano,tady bych moc stál o paritní zastoupaní.

Neznám počty mužů kteří žádali o střídavou či výhradní péči.Sám jsem ale tímhle prošel,takže znám velmi dobře ten tlak ze strany OSPOD (tam taky na chlapa nenarazíte) a taky znám dobře běžné výsledky snahy mužů alespoň neztratit kontakt se svým dítětem...
Jestli znáte konkrétní čísla,hoďte link,mrknem na to,rád se poučím.Důležité je také najít počet mužů,kteří podlehli nátlaku sociálky a vzdali to.Škoda,takovou studii asi provést nelze...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: Katka Žena

Založeno: 02.09.2008, 17:02

Pracuji v trestní justici a konkrétně na soudu, který znám je více mužů než žen. A pracovníci v sociálních oblastech? Kolik tam asi půjde mužů za tak mizerné platy, jaké jsou v neziskovkách a státních soc. úřadech? Půjdete radši pracovat na OSPOD nebo do firmy, když budete mít možnost? Provnejte výdělky tam a tam. A potom pište.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: mant Muž

Založeno: 02.09.2008, 17:25

Počty soudkyň a soudců jsou, pokud vím, vcelku vyrovnané, pokud vezmete soudy jako celek (na Nejvyšším soudě to neplatí, na NSS už zase ano). Kde je disproporce, to jsou skutečně jednotlivé soudcovské "specializace".


Ale zase - taková disproporce sama ještě o ničem nevypovídá. Např. pokud platí, že většina osob rozhodujících ve věcech rodinných, opatrovnických atd. jsou ženy, pořád to může být a) feministické spiknutí proti mužům, toužící je touto cestou diskriminovat v rodinněprávních vztazích, b) maskulinistická diskriminace žen-soudkyň, nedovolující jim rozhodovat v zajímavějších věcech, c) prostě výsledek osobních preferencí soudkyň a soudců, d) dáno ještě něčím úplně jiným...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: Olga Žena

Založeno: 02.09.2008, 17:29

Platí ještě pořád, že výkony rozhodnutí dělají zoufalci a alkoholici?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: mant Muž

Založeno: 02.09.2008, 17:35

Já z toho mám dojem, že se to strašně změnilo nástupem exekutorů. Soud(c)ům se tak strašně zúžilo pole působnosti, že se z výkonů stala málem úřednická agenda, aspoň nakolik jsem to potkal.
Kam ale šli alkoholici, netuším. Mám trochu obavu, že se rozptýlili hlavně po nesporných věcech.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: T Muž

Založeno: 02.09.2008, 21:52

Ujišťuji Vás,že ve srovnání s mým učitelským platem plat sociální pracovnice skvěle obstojí!Takže klidně srovnávám a píšu.Pokud srovnám náročnost práce kterou odvádím já a toho paskvilu co odvedla naše sociální pracovnice,beru to všema deseti!

Nevím u kterého soudu pracujete.Já psal o opatrovnickém,ale musím říci že ať přijdu kamkoli,zdá se mi převaha žen v justici drtivá...o kvalitě rozsudků a vůbec práce soudů raději nemluvě...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: Tery Žena

Založeno: 02.09.2008, 19:27

Aha, takže tam, kde se vám zdá, že je víc žen, byste stál o kvóty. Jinak jste proti nim... Hm, jo. To dává smysl. Nebo ne?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: T Muž

Založeno: 02.09.2008, 21:57

To bylo myšleno takto: Pokud se někde začnou prosazovat kvoty,pak by soudnictví a sociální sektor měl být stejně důležitý jako politika a management,ne-li důležitější,neboť tady právě nejvíc bují podlost,nespravedlnost a diskriminace na základě pohlaví.
Na těchto místech se zavedenými stereotypy ničí životy celých rodin.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: Tim Muž

Založeno: 02.09.2008, 22:13

U opatrovnických sporů jde ale o něco jiného - jsou to víceméně spory mezi mužským a ženským pohledem na výchovu dětí. Proto si myslím, že zde (a například ve školství) by shodné zastoupení mužů a žen při rozhodování bylo ku prospěchu věci. Těžko jinak hledat nějakou objektivitu.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: T Muž

Založeno: 02.09.2008, 22:30

Vřele s Vámi souhlasím.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: Tricie Žena

Založeno: 02.09.2008, 23:35

Jenže to má jeden háček. Kde sehnat ty muže na vyrovnání zastoupení? Dobrovolně se do toho nehrnou, takže je tam nahnat násilím? Nebo zařídit nějakou kampaň? Kdo to bude platit?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: femme Žena

Založeno: 03.09.2008, 08:22

V politice jde také o spory mezi mužským a ženským pohledem např. na rozpočet. Kdyby třeba bylo v pražském zastupitelství více žen, které by krotily Bémovy megalomanské sklony, nemuselo se vyhodit 70 milionů za žádost o uspořádání olympijských her. Proto si také myslím, že shodné zastoupení mužů a žen při rozhodování by bylo ku prospěchu věci.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: mant Muž

Založeno: 03.09.2008, 08:43

Kde berete jistotu, že by jmenovitě ženy krotily Béma a nevymyslely něco ještě megalomanštějšího? Když vidím některé dnešní političky, zdaleka bych na to nesázel. Moc a právo rozhodovat o cizích penězích zahýbají s kdekým, bez ohledu na pohlaví.

Pohledy mužů a žen na rozpočet se mohou (a nemusejí) lišit; stejně jako pohledy starých a mladých; zaměstnanců a podnikatelů; zdravých a nemocných; obyvatel různých lokalit; a tak lze pokračovat. Proč by měla být jmenovitě jedna z těchto dělících rovin důležitějsí než ostatní?

A mimochodem, ženy mají v naší politice stejné zastoupení při rozhodování jako muži. Zcela jistě to platí při primárním rozhodování, známém též jako volby. (Ostatně to platí i pro ty staré a mladé, zdravé a nemocné, atd. To je princip zastupitelské demokracie ani ne tak v kostce, jako v prášku.)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: femme Žena

Založeno: 03.09.2008, 10:04

Jistotu neberu, proto jsem v té větě použila slovíčko "třeba", kdyby jste pozorně četl, všiml byste si toho. Pohledy mužů a žen na rozpočet se mohou (a nemusejí) lišit, stejně jako se mohou (a nemusejí) lišit pohledy mužů a žen na výchovu dětí, jak píše Tim v příspěvku výše. Zajímavé, že na něho a jeho teze o rovném zastoupení mužů a žen nereagujete, mám podezření, že jste se nakazil od Luboba.
O stejném zastoupení mužů a žen v politice se zmiňuji níže. Volby nejsou primární rozhodování, to probíhá v jednotlivých stranách při sestavování kandidátek. Volby jsou rozhodováním sekundárním.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: Mic Muž

Založeno: 03.09.2008, 11:44

Bezte se slovickem "treba" nekam. Kvuli tomu vasemu treba experimentu rozhodne nehodlam diskriminovat jednu skupinu obyvatel. Schopnost sebeprosazeni v ramci strany je klicova. Pokud na to nekdo nema tak opirat se o argument typu "treba" je nefer. Pokud lide chtej, muzou v ramci voleb zakrouzkovat na volebnim listku muze a nebo zeny. Ale jak to chteni usmernit, ze - kort? Mozna by jste nasla inspiraci v Nemecku ve 30. letech, kdyz uz ty predelane pohadky ne a ne fungovat.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: femme Žena

Založeno: 03.09.2008, 12:34

Take it easy, boy!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: lubob Muž

Založeno: 03.09.2008, 13:29

skvele, mante.

snad jen, neni zenska volicska zakladna nepatrne vetsi?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: Tim Muž

Založeno: 03.09.2008, 09:07

Do politiky si ženy i muži ve volbách zvolili toho, koho chtěli - tedy ženy projevily svobodnou vůli mít v politice více mužů. Nechcete mi tvrdit že muži chtěli dobrovolně výhradně ženy v OSPOD a opatrovnické justici?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: femme Žena

Založeno: 03.09.2008, 09:57

Nevím, jak vy, ale já jsem mohla volit jen toho, koho mi politické strany nabídly na kandidátce. A tam jsou většinou na volitelných místech muži a preferenční hlasy, pokud vím, nemají zase tak velkou váhu, aby radikálně změnily pořadí.
A co se týče počtu mužů v OSPOD a v opatrovnické justici, můžete mi laskavě sdělit, co brání těm mužům, aby v těchto oborech a za tyto platy pracovali? Vy snad chcete tvrdit, že muž, který se o takový post uchází, je apriori odmítnut jen proto, že je muž?
Zajímavé je, že nízký počet žen v politice je podle vás důsledkem "svobodné vůle žen mít v politice více mužů", zatímco nízký počet mužů ve vámi zmiňovaných oblastech není důsledkem jejich svobodného rozhodnutí pracovat v jiných oborech, nýbrž důsledkem (údajné) diskriminace.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: abo Muž

Založeno: 03.09.2008, 10:31

Platy v OSPOD jsou přemrštěné, protože tato feminacistická složka státní správy je nejen zbytečná, ale přímo škodlivá.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: femme Žena

Založeno: 03.09.2008, 11:12

Pokud jsou tam platy přemrštěné (tzn. vysoké, pokud dobře rozumím), je to další důvod pro muže, aby se o tato místa ucházeli.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: T Muž

Založeno: 03.09.2008, 20:31

Když jsem byl ještě opatrovnickou mafií nucen docházet pravidelně na OSPOD,strašně si zam soudružky stěžovaly,že je jich málo a nemohou nikoho sehnat :-) navrhl jsem jim že k nim klidně nastoupím,mám z nich nejvyšší vzdělání a jako kantor si v tomhle státě platově pohoršit nemůžu.Světe div se,najednou měly plný stav :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: abo Muž

Založeno: 03.09.2008, 21:02

Nikoli, je to důvod, aby byly zcela zrušena, neboť jsou škodlivá, tudíž jakýkoli plat je tam vysoký.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: lubob Muž

Založeno: 03.09.2008, 11:45

mohla jste volit stranu rovnost sanci. ta zcela v souladu s nazvem sve strany jakoz i v souladu s predvolebni retorikou jasne deklarovala, ze na jeji kandidatce muzi nemaji sanci.:-)

& tak se i stalo. rovnost sanci sestavila ryze zenske kandidatky. o tom jak velky hlad je po zenach v politice (& po tzv. zenskych tematech) jasne svedci jeji kapitalni volebni uspech. (jakoz i to, ze pozdeji ta strana skoncila. na smetisti dejin).

pokud jde o preferencni hlasy, tak ty samozrejme vahu maji, & to takovou, ze maximalni. preferencni hlas ma 100%-ni prednost pred poradim na kandidatce. otazka je, proc 've vsech sferach diskriminovana skupina populace', ktera shodou okolnosti vladne vetsinovym elektoratem, tuto moznost nevyuzila. nejspis jsou jim feministicke kecy ukradene. & jestli jsou, delaji jen dobre :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: femme Žena

Založeno: 03.09.2008, 12:32

Nechte laskavě na mém uvážení, jakou stranu volím. Já vám do toho také nekecám.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: mikin Muž

Založeno: 03.09.2008, 12:51

Take it easy, wench :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: femme Žena

Založeno: 03.09.2008, 13:02

Likewise, budy:-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: lubob Muž

Založeno: 03.09.2008, 13:27

ja to na vasem uvazeni milerad necham. stejne tak necham na vas, ze si pak na stranu, kterou volite, budete stezovat, ze vam to ci ono nenabizi.

desive dilema. co vam to s tim vybojovanym volebnim pravem jenom provedly. :-)

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: T Muž

Založeno: 03.09.2008, 21:08

Paní přece nikdo nebrání kandidovat a vstoupit do politiky.

Problém bývá ale třeba v něčem jiném.

Většina žen které se do politiky hrnou kandidují právě za strany,které se svými profeministickými postoji nijak netají,nebo samy tyto sklony dávají najevo.Jenže vzhledem k tomu,že už snad víc než polovina českých manželství se rozvádí,má už příliš mnoho českých mužů osobní zkušenost s diskriminací mužů v naší republice.Proto tyto jasně identifikovatelné záškodnice nevolí a volit nebudou.Část ženské populace již také pochopila,že skrze feministickou štvavost se rodinného štěstí nedobraly a nedoberou.A tak je nevolí taky...on je asi vážně každý svého štěstí strůjcem,totiž strůjkyní...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: lubob Muž

Založeno: 03.09.2008, 01:03

vubec to smysl nedava, protoze o zadnych kvotach nehovoril. uz zase ten vas bulvarni styl...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: Tim Muž

Založeno: 02.09.2008, 19:15

"budeme srovnávat počty mužů, kteří o střídavou nebo výhradní péči požádali, s těmi, kteří ji dostali."

Tery, pokud jako milující otec nemáte přístup k dítěti, protože ho matka kamsi unesla (např. ke svým rodičům) - a takhle to dneska chodí - co uděláte, kývnete "dobrovolně" na to, že bude dítě v péči matky a za oplátku Vám bude upraven tzv. široký styk s dítětem, nebo budete žádat o svěření do péče, ovšem s tím, že dítě minimálně půl roku neuvidíte a pak po náležitém brainwashingu bude stejně svěřeno matce a styk s dítětem Vám bude upraven v minimálním rozsahu?

Tak až tohle zažijete, pak mluvte něco o tom, že otcové o svěření do péče nežádají.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: Tery Žena

Založeno: 02.09.2008, 19:25

T. napsal "Podívejte se na výsledky opatrovnických soudů,například.Srovnejte počty soudců a soudkyň.Také třeba soc.pracovníků a pracovnic.U zařazení soudce těžko lze použít ten starý otřepaný argument,že je to tak špatně placená práce,že o ni ti vždy lépe placení samci nemají zájem :-)"

já napsala, že aby to srovnání mělo nějakou vypovídací cenu, měl by se srovnávat počet mužů, kteří o

pochopitelně, že existují muži, kterým partnerky brání ve styku s dítětem (mám takového kamaráda), pak existují otcové, kteří o děti zájem nemají a neozvou se po celý rok (kamarádka má takového otce)... je to prostě tak

"Tak až tohle zažijete, pak mluvte něco o tom, že otcové o svěření do péče nežádají." Jste vztahovačná jako...no...jako...jako ženská :-) nic takového jsem neřekla

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: Olga Žena

Založeno: 02.09.2008, 19:45

Vidíte, a někdo tady říkal, že svobodná vůle je trnem v oku aktivistkám, které místo ní vidí manipulaci. Vy právě o takové manipulaci hovoříte, ač aktivistkou asi nebudete. Ono rozhodnout, co člověk dělá opravdu dobrovolně a ze svobodné vůle, a co pod tlakem zvnějšku, není taková brnkačka.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: Zdeno Muž

Založeno: 02.09.2008, 21:38

No, ale rozhodnout, zda s člověkem skutečně manipuluje jiný člověk nebo zda s ním mávají jakési sporně definované myšlenkové stereotypy, to zase tak těžké není. A je na první pohled patrné, že Tim nehovoří "právě o takové manipulaci" jako zmíněné aktivistky, nýbrž o úplně jiné.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: Tim Muž

Založeno: 02.09.2008, 22:00

Nemluvím o manipulaci, mluvím o vydírání. A v tom je dost velký rozdíl...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: Olga Žena

Založeno: 03.09.2008, 12:29

Měl jste důkazy, že Vaše žena zkorumpovala soudce? Pokud ne, Vaši svobodnou vůli ovlivnilo hlavně Vaše přesvědčení, že soudy jdou na ruku matkám. Bez něj by Vám mohla vyhrožovat, a bylo by Vám to leda k smíchu.

Když se podíváte na důvody, proč čeští muži o své děti nežádají, třetina tak nečiní, protože o svěření dětí vůbec nemá zájem, další uvádějí nízký věk dítěte, jeho přání žít s matkou... a vysoko skóruje přesvědčení, že muž stejně nemá šanci dítě do péče dostat. Ti, kteří o děti nemají zájem nebo uvádějí objektivní důvody, jednají zjevně z vlastní svobodné vůle. Jak je to se svobodnou vůlí těch, co jednají pod vlivem přesvědčení "otec dítě stejně nikdy nedostane", je ale nesmírně zajímavá otázka.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: femme Žena

Založeno: 03.09.2008, 13:25

To přesvědčení spousty mužů, že "otec dítě stejně nikdy nedostane", je pro mě důkazem, že naše opatrovnické soudy jsou spíše mačistické než feministické, ostatně stejně jako celá společnost. Prostě tady stále vládne obecný názor, že o dítě má pečovat matka.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: Olga Žena

Založeno: 03.09.2008, 15:41

Souhlasím, taky si nemyslím, že myšlenka "dítě patří k matce" a "matka patří k dětem" je nějak feministická. Teď ale řeším trochu jinou věc, totiž svobodnou vůli.

Jestli mohu volnou asociaci, nedávno jsem si četla o zavazování nohou v Číně. Celkem asi 3 miliardám žen tam v průběhu tisíce let (přestali až ve 20. století) jako děvčátkům zlámali prsty kromě palce a stáhli jim nožku tak pevně, že se postupně zkroutila, zdeformovala, a zůstala 10 cm dlouhá. Prsty často uhnily a odpadly, nehty zarůstaly do masa, postižené potřebovaly speciální střevíčky a stejně mohly jenom popocházet. Tu hrůzu nedělali holčičkám tatínkové, ale maminky. Dělaly to dobrovolně a ze svobodné vůle - chtěly, aby jejich dcera měla možnost se dobře vdát. Malá nožka byla symbolem bohatství a kvalitního sexu a od střední třídy výš zůstala dívka s normálními chodidly na ocet. Tak si tak říkám, jak by mi asi bylo, být čínskou maminkou.

Tady je když tak článek na wiki: http://en.wikipedia.org/w
iki/Foot_binding

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: Jan Muž

Založeno: 03.09.2008, 16:25

O dítě má pečovat matka, protože k tomu je od přírody stvořena. Co v tom proboha hledáte za machismus. K tomu, aby dítě mělo také otce, který je vychovává ke společenské funkci, je nutný patriarchální řád v rodině, která díky němu drží pohromadě. Zase žádný machismus, ale tisíciletími ověřená praxe. Problém současné doby je, že nikoho už společenská funkce budoucího člověka nezajímá, každý žije jen pro svůj břich a svět bere na jedno použití.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: T Muž

Založeno: 03.09.2008, 21:37

Dítě potřebuje oba rodiče stejnou měrou.Proto se lidé nemnoží dělením :-)

Role obou rodičů se mohou v každé rodině nekonečně různit.Právě proto nelze nikdy říci,že dítě patří k jednomu rodiči.Pokud se tak stane,dostane do vínku jen půl výchovy...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: Sid Muž

Založeno: 05.09.2008, 19:38

Ja jsem o stridavou peci pozadal, manzelka nesouhlasila a az odvolaci soud stridavou peci potvrdil. Mezitim se ruzne poradny (Mgr. Jendekova z Chrudimi) snazily, aby se mi to nepodarilo. Stejne doslo ke stiznosti k ustavnimu soudu, ktery nastesti rozsudek potvrdil.
Takove martyrium je pro mnoho muzu neprekonatelne.
Take pravnici, ktere jsem o pravni pomoc pozadal me rovnou rekli, ze do toho nepujdou. 3 pravni kancelare rekli, ze mam pozadat o nizke vyzivne, to je jedine co mouhou pro mne udelat. A jv jedne si rekli o 2kKc za "pravni poradu", lumpove...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: Žena

Založeno: 02.09.2008, 16:10

Srovnávejte také počet mužů a žen, kteří si berou rodičovskou dovolenou, aby mohli(y) o své děti pečovat, počty mužů a žen, kteří/které se kvůli dětem museli/y vzdát kariéry atd. Co se týče počtu soudců, myslíte, že tam jsou muži diskriminováni, že je dávána přednost ženám? Zajímavá úvaha... A co tak srovnat počty dobře placených ministrů, poslanců, senátorů ...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: T Muž

Založeno: 02.09.2008, 16:15

Srovnejte,sem s tím!

Ano,znám i ze svého okolí muže i ženy,kteří se kvůli dětem vzdali kariéry nebo ji velmi omezili.Sám jsem jedním z nich.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: Žena

Založeno: 03.09.2008, 08:03

Skutečnost, že vy nebo někdo z vašeho okolí se vzdal kariéry kvůli dětem, je dost slabý argument na to, abyste mluvil o nějaké diskriminaci mužů u opatrovnických soudů.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: T Muž

Založeno: 03.09.2008, 15:16

Diskriminace mužů u opatrovnických soudů je do očí bijící fakt.Tady žádné argumenty nepotřebuju,stačí se trochu rozhlédnout.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: mant Muž

Založeno: 02.09.2008, 16:51

Srovnávat počty lidí, kteří cokoli dělají dobrovolně - což je případ té rodičovské dovolené - nemůže dát výsledky sebeméně relevantní pro otázku pro diskriminaci či rovných příležitostech. Do toho, co lidé dělají z vlastní vůle, jim nikdo nemá co mluvit.

Ve všech ostatních případech je pak třeba vyjít nikoli z mechanického srovnání počtů, ale podívat se do mechanismů a důvodů, které k těm počtům vedou. (I poměr striktně 50:50 může vycházet z diskriminačního mechanismu, pokud je dán tím, že se diskriminovaná skupina zoufale snaží, zatímco skupině zvýhodněné se na daná místa v podstatě nechce.)

Pokud to uděláte, nejspíš zjistíte, že za počty poslanců, senátorů či ministrů není žádný diskriminační mechanismus. U počtu soudců si už nejsem úplně jist, protože do mechanismu jejich ustavování nevidím (a zato vím, že svého času se složením soudcovského sboru masivně zamíchal magor psycholog posuzující kandidáty na justiční čekatele; takže prostor pro podivné vlivy tam může být).

Pokud je pak nalezen diskriminační mechanismus (diskriminační vůči komukoli - z hlediska pohlaví, věku, národnosti, majetku), je fajn jej zlikvidovat.

Mimochode
m, zmiňované kvóty jsou typický diskriminační mechanismus.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: Mic Muž

Založeno: 02.09.2008, 18:05

Souhlas. Myslim ze prave ta vlastni vule je trnem v oku veskerych aktivistek ohledne rovnych prilezitosti. Snazi se nam namluvit ze to vlastne vlastni vule neni a ze se jedna o manipulaci (gender nekorekntni vychova apod nesmysly) - pochopitelne v neprospech zen. Dnes uz jsou samozrejme mechanismy a duvody pro dodrzovani rovnych prilezitosti vicemene v poradku. Ale jak se zda tak stale ta vlastni vule "tyranych zen" jim brani dosahnout kyzenych cilu. Uz nestaci ferove mechanismy zarucujici rovnopravnost, uz se zacina mluvit a penize tecou do diskriminace muzu....rozumej podporu zen - to aby to lepe znelo a nekteri to pochopili. A vse se orientuje na vysledna cisla. Zaciname pohadkama co tu byly po generace konce kvotama ci temer nucenym dosazovanim zen do managmentu spolecnosti v Norsku. To ze ta spolecnost dela napr ropne vrty v mori a je tam drtiva prevaha muzu, kteri ferove delaj a cekaj na pripadny postup je uz vedlejsi.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: lubob Muž

Založeno: 03.09.2008, 01:07

jasne, srozumitelne, vecne & presne.
supr!

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: Žena

Založeno: 03.09.2008, 07:38

Já neuvádím diskriminační mechanismy, ale pokud T hovoří o diskriminačním jednání opatrovnických soudů a chce srovnávat počty soudců a soudkyň, pak by měl také srovnávat počty mužů a žen na rodičovské dovolené nebo počty poslanců a poslankyň, ministrů a ministryň atd.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Re: Re: EU, potažmo Evropská komise

Autor: lubob Muž

Založeno: 03.09.2008, 13:32

to by me opravdu zajimalo, proc by nekdo vubec mel srovnavat pocty poslancu & poslankyn, kdyz jde o diskriminaci opatrovnickych soudu.
myslite, ze byste to dokazala vysvetlit?

Odpovědět na příspěvek

 

Nesmělý dotaz na redakci

Autor: femme Žena

Založeno: 03.09.2008, 07:59

Odpovědí: 8

Máte svolení autorek k přetištění jejich článků?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Nesmělý dotaz na redakci

Autor: abo Muž

Založeno: 03.09.2008, 10:33

Smělá odpověď: je jasné, že byste nejraději utajily všechny tyto femiúlety. Proto by Vám nejlépe vyhovovala totální cenzura.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Nesmělý dotaz na redakci

Autor: femme Žena

Založeno: 03.09.2008, 11:10

Jaká cenzúra, jaké utajování "femiúletů" vy paranoiku? Ten článek je naprosto dostupný na veřejném webu. A pokud někde uveřejním článek, který jsem nenapsala, pak je snad přinejmenším slušností požádat autora/autorku o svolení.
PS. Vy jste z redakce?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Nesmělý dotaz na redakci

Autor: Mic Muž

Založeno: 03.09.2008, 11:28

A proc se ptate, kdyz to vlastne vite? A kdyby jste to nevedela, k cemu by vam to melo byt? Ze by uz dosly argumenty a zacalo se s vyhrozovanim pod zastitou slusnosti? no neee P.S.:redakce nejsem

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Re: Nesmělý dotaz na redakci

Autor: femme Žena

Založeno: 03.09.2008, 12:30

Nevím to, proto se ptám. A proto, že jsem kdysi občas pod nějakými články viděla dovětek "s laskavým svolením autora/autorky". A v čem konkrétně vidíte to vyhrožování? Nebo jste také paranoidní?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Nesmělý dotaz na redakci

Autor: abo Muž

Založeno: 03.09.2008, 21:14

Stačí uvést zdroj a nepoužít článek k výdělečným účelům. Pokud Vám jde o jejich utajování (snaha je nezveřejňovat), tak s Vámi (resp.s autorem) nebo s obsahem článku (idejemi) není něco v pořádku. A tím spíše je třeba je rozšiřovat co nejvíce.

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Nesmělý dotaz na redakci

Autor: lubob Muž

Založeno: 03.09.2008, 11:49

mate pocit, ze autorky ten clanek prezentuji na verejne dostupnem mediu (internet) jenom proto, aby zustal v utajeni nebo aspon proto, aby se dostal k co nejmensimu poctu ctenaru?

myslite, ze byste v sobe nasla dost odvahy & poctivosti & odhalila zdejsimu ctenemu ctenarstvu pravou motivaci vaseho dotazu?

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Nesmělý dotaz na redakci

Autor: Tery Žena

Založeno: 03.09.2008, 15:02

No tak, je to slušnost, zeptat se...

Odpovědět na příspěvek

 

Re: Re: Re: Nesmělý dotaz na redakci

Autor: Mic Muž

Založeno: 03.09.2008, 15:46

Ja bych to nazval buzerace.

Odpovědět na příspěvek

 

Txjo dobrý

Autor: NTPT Muž

Založeno: 03.09.2008, 11:26

Odpovědí: 0

takže feministkám vadí, že někdo definoval, že žádný projekt nesmí být feministický . Dobrý Ale to je v pořádka každého by sral špunt na penězovodu

Odpovědět na příspěvek

 

 

Vložit nový příspěvek

Jméno:

Pohlaví:

Muž, Žena

E-mail:


(Vyplňte pouze tehdy, jestliže chcete být informování o odpovědích na váš příspěvek)

Předmět:

Příspěvek:

 

Kontrola: 

Opište znaky z obrázku do spodního pole:

 

 


ROVNOPRÁVNOST.cz je kolektivni tvooený, nezávislý, svobodný, názorový web. Jeho posláním je komentovat a zviditeloovat spoleeenské problémy týkající se mužu. Stránky vznikly za úeelem osvity a dokumentace. Cílem je umožnit všem publikovat svobodné názory formou elánku nebo diskuzních poíspivku. Stránky dávají svobodný prostor i kontroverzním názorum a tabuizovaným tématum, o kterých se veoejni nemluví nebo se bojí mluvit. Nesnaží se nikomu vnucovat cizí názor a nechávají na každém, aby si vytvooil svuj vlastní.

Copyright © 2007 Rovnopravnost.cz                Tvorba www - Web & Media a.s.